Flygskatt är ingen bra ide!

Publicerat i Tillväxt | Märkt | Lämna en kommentar

Politik för tillväxt behövs!

   

 

Publicerat i Tillväxt | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 48 – 23 till 29 nov

23 nov – Alliansmöte RUN, Förbundsstyrelse (Malmö)

24 nov – Extra möte med regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsen, regionfullmäktige (Kristianstad)

25 nov – Alliansledning, regionstyrelsens arbetsutskott (Kristianstad), Sydsvenskt näringsliv möter tyskt (Malmö)

26 nov – Möte om positionspapper för infrastruktur (Alvesta)

27 nov – Kompetenssamverkan Skåne (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 47 – 16 till 22 nov

16 nov – Seminar Large scale research infrastructure (Bryssel)

17 nov – Kanslimöte (Kristianstad)

18 nov – Presidieberedning Strukturfonden Skåne/Blekinge (Kristianstad)

19 nov –  Möte om Sverigeförhandlingen (Kristianstad)

20 nov – Studiebesök (Staffanstorp/Kristianstad)

21 nov – 4 riksdagsledamöter på seminarium – C4 Moderaternas höstseminarium (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 46 – 9 till 15 nov

9 nov – Presidieberedning RUN, Studiebesök på Malmö Airport, MAX IV och ESS med Jessica Rosencrantz (M), vice ordf Trafikutskott

13 nov – Styrgrupp Strukturbild för Skåne, föredrag Moderata Seniorers höstmöte, Kreativa Skåne (Malmö/Ystad)

15 nov – Resa till Bryssel inför seminarium ESS

 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Öresundskommittéen går i graven, men

återuppstår som Greater Copenhagen and Skåne Committe. 

Öresundsregionen är enligt flera internationella bedömningar en av Europas mest lovande regioner. Vi har en lång rad universitet och högskolor, få ställen i världen bedöms ha lika goda möjligheter att konkurrera globalt. Det har OECD bland andra lyft fram.

Näringslivet i Öresundsregionen är en avgörande del av både Sveriges och Danmarks ekonomi. Men tyvärr har Öresundsregionen de senaste 10 åren underpresterat, jämfört med Stockholmsregionen. Danmark har nu en huvudstadstrategi, som tydligt pekar ut att Skåne är en väsentlig del den danska huvudstadens potential, något mycket positivt ur Skånes perspektiv.

Nu har Öresundskommittéen tagit första steget mot en ny organisationen 2016. Det sista steget tar vi den 2 dec. Sedan kör arbetet igång den 1 jan, med tillväxt i fokus!

Publicerat i Öresundsregionen, Tillväxt | Märkt , | Lämna en kommentar

Vecka 45 – 2 till 8 nov

2 nov – Möte med regionala utvecklingsnämnden (Krinova, Kristianstad)

3 nov – Delta i temadag ”Hästen som resurs” (Malmö), Regionstyrelsens  arbetsutskott, Gruppstyrelse M/gruppmöte M i regionfullmäktige (Kristianstad)

4 nov – Möte med Öresundskommittéen (Malmö)

5 nov – Alliansförmöte inför regionstyrelsen, Regionstyrelse (Kristianstad), intern styrgrupp Sverigeförhandlingen (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Regionfullmäktige 26 okt – anförande

– De talade ordet gäller – 

Fru ordförande, ledamöter i regionfullmäktige, åhörare
Jag vill börja med att yrka på Allians för Skånes budget för 2016. 
Efter bara ett år med annat styre än femklövern behövs nu akuta åtgärder. Överskott har förbytts i skenande underskott och köerna växer i vården.

Nu behövs en budget för tillgänglighet och tillväxt! Vi kan inte skatta oss ur den här krisen, vi måste både få kontroll över kostnaderna och stimulera tillväxten, så att skatteintäkterna växer.

Nu går vi minus varje dag, samtidigt som Sverige står inför en historisk utmaning som kommer att påverka oss allt mer. 

Flyktingkatastrofen påverkar hela Sverige och hela Skåne. De flesta av oss har nog sett de akuta situationerna på Malmö C och i Trelleborg. 

Vi har reagerat starkt på oroande bränder vid flyktingboende, dessa terrorbränder är ovärdiga för Sverige. 

Skall vi klara av att vända alla utmaningar till möjligheter, så är tillväxt helt avgörande. 

Vi måste fortsätta arbeta i andan av den regionala utvecklingsstrategin som vi antog i full enighet i juni 2014. 

Jag gläds åt att notera hur det vi uttrycker i RUS nu allt mer kommer in i handlingsprogram och årliga budgetförslag.
Det är gott att se att vi alla i RF tror på Skånes möjligheter, men vi måste fortsätta att arbeta för att släppa loss kraften hos alla Skåningar.
Därför betonar vi i Alliansens budget ett fortsatt arbete för att stärka vår globala konkurrenskraft. 
Vi skall bygga vidare på Öresundsregionens möjligheter, jag tror att Greater COPENHAGEN and Skåne Committe kan bidra med mer kraft. 
Region Skåne har nu ordförandeskapet i STRING-samarbetet från Hamburg till Skåne och en ambitiös agenda finns för det kommande året, ngt jag givetvis stödjer till 100%. 
Vi verkar också tillsammans med Västra Götaland i vissa frågor. 
Inom ramen av EUs Strukturpartnerskap har vi ett fortsatt gott samarbete med Blekinge och tillsammans med hela Sydsverige är nu ett positionpapper om infrastruktur på väg fram. 
Regeringen vill väcka frågan om storregioner igen, det tycker vi moderater är helt fel. 
Skåne är en god granne, Skåne är en avgörande del av Sydsverige, men låt oss förverkliga mer av Skånes potentialer först. Vi är långt ifrån färdiga med Region Skåne!
Skåne lider fortfarande av en för låg sysselsättningsnivå.
Så trots att den skånska arbetsmarknaden varje månad det senaste åren sysselsatt allt fler, måste vi få hjulen att snurra fortare. 
Kunskapsinnehållet måste bli tyngre i allt vi gör i Skåne. 

Vårt samarbete med näringslivet och klusterorganisationer som Mobila Heigths, MediaEvolution, Livsmedelsakademini , Packbridge mfl måste fortsätta och intensifieras. 
Arbetet med den internationella innovationsstrategin skall ta kliv framåt, här har vi förlorat fart!
Inom Alliansen vill vi gå vidare med jobbpaket som vi startade 2014. Vi skall satsa vidare på studentmedarbetarsystemet som varit framgångsrikt, vi avser att göra en ordentlig satsning på lärlingar genom avtalen som finns för ”Yrkesintroduktionsanställningar”.  

Region Skåne skall vara en arbetsgivare som verkligen underlättar för personer med olika funktionsnedsättningar att komma ut på arbetsmarknaden. 

God miljö är en avgörande fråga för Skåne. 
För min del finns det ingen konflikt mellan tillväxt och god miljö. 
Snarare är tillväxt förutsättningen för bättre miljö. Skånes engagemang för biogas syns både i vardagen, mer än 800 bussar rullar nu med allt mer biogas i tankarna och i att vi gör gemensam sak med Västra Götaland för att lyfta biogasfrågan på nationell nivå. 
Långsiktiga och tydliga spelregler är avgörande för biogasen, här har vi tillsammans och snabbt agerat mot regeringen när det verkar gå åt fel håll.
Allians för Skåne är vi tydliga med att det är viktigt med satsningar på infrastruktur i hela Skåne. 
Vi måste både få mer spår och vi måste ha en hel del ny asfalt, bland annat för att kunna utveckla kollektivtrafiken mellan och till våra tillväxtmotorer, men också för att få vardagen att fungera. 
Det är dags att vi börjar driva frågan om fler filer på E22, E6 och E4 in mot våra tillväxtmotorer. Det är dags att vi börjar tro på bilen igen, vi står nu på gränsen till utsläppsfria bilar, vad är då problemet? 
Är problemet att vi medborgare bestämmer själva, är problemet friheten?
Avslutningsvis måste vi för Sveriges och Skånes bästa driva på för nästa Öresundsförbindelse, mellan Helsingborg och Helsingör, med full kraft! 

Publicerat i Biogas, infrastruktur, Tillväxt | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vecka 44 – 26 okt till 1 nov

26 okt – Regionfullmäktige (Kristianstad)

27 okt – Regionfullmäktige (Kristianstad)

29 okt – Region Skånes centrala funktionshinderråd (Kristianstad)

 

 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 43 – 19 till 25 oktober

19 okt – Presidieberedning RUN, Alliansmöte RUN (Malmö)

20 okt – RSAU (Kristianstad)

21 okt – Möte i Milano med HyER

22 okt – Möte om moderat sjukvårdspolitik (Stockholm), nattåg till Skåne

23 okt – Medlemsmöte och styrelsemöte med www.stambanan.com (Hässleholm)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar