Vecka 12 – 20 till 26 mars

21 mars – Korridorsmöte, RSAU (Kristianstad)

22 mars – Västkustbanans betydelse för sydvästra Sverige (Halmstad)

23 mars – Regionsamverkan Sydsverige (Kristianstad), resa till Sverigemötet i Karlstad

24 mars – Sverigemötet (Karlstad)

25 mars – Sverigemötet (Karlstad), hemresa från Karlstad

 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Bra!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vecka 13 – 13 till 19 mars

13 mars – Uppföljning RTI, besök på Malmö Airport (Malmö, Sturup)

14 mars – Gruppmöte inför RS, gruppstyrelse (M), gruppmöte (M) (Malmö)

15 mars – Möte inför Skånskt Bredbandsforum (Kristianstad)

16 mars – Regionstyrelse/Samrådsmöte Arlöv-Flackarp/Möte med Skåne Nordost (Kristianstad/Arlöv)

17 mars – Regionala utvecklingsnämnden (Ystad Hamn)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 10 – 6 till 12 mars

6 mars – Presidieberedning Regionala Utvecklingsnämnden (Malmö)

7 mars – Alliansledning, möte med presidiet i RF, RSAU (Kristianstad), förbundsstyrelsemöte (Malmö)

8 mars – Frukostmöte (Kristianstad), årsmöte (Skurup)

9 mars – Möte om infrastruktur med SÖSK (Simrishamn)

10 mars – Centrala funktionshinderrådet (Kristianstad)

11 mars – Årsmöte för min hemmaförening C4pf (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Hur har det gått i Skåne ? 

http://utveckling.skane.se/digitala-rapporter/huga/

Ibland är jag konservativ, jag tycker fortfarande om böcker, men när det gäller dagstidningar har jag lärt mig att tycka om Sydsvenskan och Kristianstadsbladet i IPad. Men jag föredrar fortfarande papper. Region Skåne ger varje år ut en sammanställning som heter ”Hur har det gått i Skåne!” Det är en lätttillgänglig sammanställning med massor av information om Skåne. Numera finns den bara bara i en webversion. 

Men låt nu inte mig sprida mer dålig ställning utan ta tillfället i akt och besök http://utveckling.skane.se/digitala-rapporter/huga/. Tyvärr kan jag inte dela ut broschyren längre, lägg rapporten i läslistan eller gör ett bokmärke av den, för den är värd att återvända till. Mycket pekar uppåt för Skåne, men vi har också stora utmaningar.

Publicerat i Tillväxt | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 9 – 27 februari till 3 mars

28 februari – Regionfullmäktige (Kristianstad)

1 mars – Möte med revisionen om Regionala Utvecklingsnämnden (Malmö)

1 mars – Möte med landsbygdsgruppen (Malmö)

2 mars – Sammanträde med Strukturfondpartnerskapet Skåne-Blekinge (Kristianstad), möte med MalmöLund-regionen (Arlöv)

3 mars – Möte med Västra Götalandsregionen om samarbete gällande biogas, möte om OECD-studie Western Scandinavia (Göteborg)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Äntligen kommer Region Skåne till skott

Publicerad i KB 4 februari 2017

För två år sedan föreslog vi att Region Skåne ska inleda ett samarbete om personalförsörjning med Försvarsmakten. Regionen och Försvaret är två personalintensiva organisationer med grundläggande uppdrag att bygga och bevara ett stabilt välfärdssamhälle.

Det finns också ett uppenbart gemensamt intresse av att fler ska tycka att det är attraktivt att jobba såväl för fred och frihet i omvärlden som för trygghet och tillgänglighet i vården.

Alla sjukvårdshuvudmän i landet har svårt att rekrytera vårdpersonal. I Region Skåne bedöms behovet vara 3 000 undersköterskor och 6 000 sjuksköterskor fram till 2024.

Därför är det mycket glädjande att regionfullmäktige hösten 2015 biföll vår motion. Lika glädjande är det att personaldirektören i Region Skåne nu den 8 mars 2017 äntligen ska möta ansvariga för personalfrågor i Försvarsmakten. Förhoppningsvis kan parterna nå fram till en överenskommelse som gör det lättare för deltidssoldater att vara deltidspersonal i vården, till exempel som ambulanssjuksköterskor.

Regionen och Försvaret kan samordna sina utbildningsinsatser och anställningsvillkor. Detta kan innebära bland annat träning och utbildning i akutsjukvård, traumakirurgi och tropikmedicin. Samtidigt underlättar samarbetet för unga att komma in på arbetsmarknaden, bidrar till ökad mångfald på arbetsplatserna och ger en möjlighet till långsiktig karriärväxling.

Sedan 2013 arbetar Region Skåne med att förskjuta arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier för att bättre tillvarata de anställdas kompetens, renodla tjänster och samla uppgifter för att på så sätt avlasta specialister. Det är detta som denna mandatperiod kommit att kallas för kompetensmixplanering.

På samma sätt har fokus legat på att samordna och strukturera arbetet med att rekrytera personer utbildade i andra länder. Trots dessa insatser och en utbyggnad av möjligheten för anställda sjuksköterskor att utbilda sig till specialistsjuksköterskor, finns det risk att regionen inte klarar av sin kompetensförsörjning.

Försvarsmakten har ett liknande problem, oavsett om diskussionen om ett återinförande av värnplikten förverkligas eller inte. Det går inte att plikta in anställda soldater och sjömän, inte heller officerare.

Därför måste vi fortsätta jobba med incitament och attraktivitet, sa personalförsörjningutredaren Annika Nordgren-Christensen i höstas när hon lade fram sitt förslag om återinförd värnplikt. Något tvång ville utredaren inte tala om. Militärtjänstgöring ska i så stor grad som möjligt bygga på frivillighet.

Det bästa vore naturligtvis om det bästa av de två personalförsörjningsmodellerna kunde kombineras. Att få upp volymerna är prioriterat. Det kan ske med frivillig utbildning under plikt. Långsiktighet och professionalitet måste samtidigt bygga på en kår av yrkesmilitärer. Men deltidsalternativet kan med sin koppling till det stora behovet av personal i vården och i Försvaret vara minst lika viktigt.

När Region Skåne inleder ett personalsamarbete med Försvaret blir beredskapen att klara kompetensförsörjningsutmaningen bättre. På bägge fronter. Det borde också vara ett föredöme för såväl andra landsting som för entreprenörerna i vården.

Pontus Lindberg (M)

regionråd i opposition

Caroline Wessel (M)

2:e vice ordförande i personalnämnden
 Region Skåne

Publicerat i Debattartikel, Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 8 – 20 till 26 februari

20 febr – Möte med CETC (Wroclaw, Polen)

21 febr – General Assembly CETC (Wroclaw, Polen)

22 febr – Intervju om kollektivtrafikmyndigheter (Kristianstad)

23 febr – Nattåg till Stockholm

24 febr – Möte med forum för regional hållbar utveckling (Stockholm), hemresa till Skåne

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 7 – 13 till 19 febr

14 febr – Korridorsmöte, RSAU (Kristianstad)

15 febr – M-gruppledarmöte (Malmö), M-lunch med Anna Kindberg Batra (Kristianstad)


16 febr – Skånsk färdplan för biogas (Malmö)

17 febr – Gestaltad livsmiljö-Strukturbild Skåne (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 6 – 6 febr till 12 febr

6 febr – Studiebesök i Brenner Bas-tunneln tillsammans med STRING-samarbete (Innsbruck)


7 febr – Möte med STRING (http://www.stringnetwork.org/) (Innsbruck), hemresa


(Sten Back Nielsen, Mätta Ivarsson, Daniel Persson, Pontus Lindberg)

8 febr – Arbetsmöte om infrastruktur, presidiemöte Kollektivtrafiknämnden och Regionala Utvecklingsnämnden, möte om landsbygdspolitik (Malmö)

10 febr – Arbetsmöte (Kristianstad), lokala rådskonferensen (Höör)

11 febr – Kampanj och föredrag om infrastruktur (Trelleborg)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar