Vecka 9 – 23 febr till 1 mars

23 febr – Politisk ledningsgrupp Färdplan Biogas (Malmö), Workshop Malmö Airport (Sturup)

24 febr – Regionfullmäktige plus extra RS (Kristianstad)

25 febr – PB RUN, Strukturbild Skåne (Malmö)

26 febr – Paneldebatt Business and Professional Women – Livslön eller livslögn – Vems är ansvaret? (Malmö)

27 febr – Frukostmöte – Vem betalar för infrastrukturen? Möte med GD för Yrkeshögskolan (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Jobbpaket bättre för mindre pengar!

Bra debattartikel om det jobbpaket jag var med om att starta 2014!

Publicerad i Skånska Dagbladet 21 februari 2015

Som Skånes största arbetsgivare med 32 000 anställda har Region Skåne ett särskilt ansvar på arbetsmarknaden. I vår organisation finns plats för studentmedarbetare, vi kan erbjuda yrkesintroduktionsanställningar och göra särskilda insatser för de som har allra svårast att få arbete. På så sätt kan vi locka till oss framtida medarbetare och klara framtida kompetensförsörjning.

Det var mot denna bakgrund som Femklövern i ett särskilt Jobbpaket satsade 40 miljoner kronor under 2014 för att ge 300 långtidsarbetslösa en möjlighet att känna på hur det är att gå till jobbet.
Projektet genomfördes i samarbete med Arbetsförmedlingen och visade sig vara mycket framgångsrikt. Snart stod det klart att pengarna räckte till 400 anställningar.

Döm därför om vår förvåning när en färsk lägesrapport nu visar att resultatet av Jobbpaketet blev ännu bättre, fast med mindre pengar än vad vi hade beslutat om.

Ytterligare 100 unga, sammanlagt alltså 500, fick ”smaka på lönekuvertet”. Samtidigt konstaterade förvaltningen att man hade tretton miljoner kronor över.

Aktiva satsningar på de som står allra längst från arbetsmarknaden har ett särskilt värde. Ju längre någon är arbetslös desto svårare blir det att få anställning då den erfarenhet man samlat på sig hinner föråldras och referenserna kallna. Många av de som har fått del av Jobbpaketet har aldrig haft ett jobb, eller knappt ens någon utbildning. Nu fick de se vad Region Skåne är, och vice versa. Många har under sina anställningar vittnat om att de för första gången på länge har känt sig sedda, och att de vet att de har utfört ett meningsfullt arbete. Flera verksamhetschefer har å sin sida insett att det finns ett behov av de tjänster som de fått hjälp med: Ett sextiotal av de tillfälligt anställda har erbjudits fortsatt anställning.

I stället för 300 jobb för 40 miljoner kronor fick vi 500 jobb för 27 miljoner.
Jobbpaketet och samarbetet med Arbetsförmedlingen har varit så lyckat att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har valt att fortsätta med metoden under 2015. Dessvärre blir det i en nerbantad variant. De avsätter 40,6 miljoner kronor till särskilda jobbsatsningar och då ingår – utöver det som var Jobbpaketet – anställningar i tekniksprånget, arbetslivsintroduktionsanställningar, studentmedarbetare, samt utbildnings- och introduktionsanställningar. Målet är att erbjuda 500 arbetslösa ungdomar praktikanställningar under 2016.

Vi är glada över att Socialdemokraterna och Miljöpartiet fortsätter vår jobbsatsning, men varför så låga ambitioner och genom att plundra Jobbpaketet?

De tretton miljoner kronor som inte använts är kanske inte mycket för den som är van att bolla med miljarder, någon månad hit eller dit måhända är ett intet för den som är van vid sega politiska processer, men för många unga hade väl använda pengar redan under 2014 varit en livsavgörande möjlighet.

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd i opposition
Region Skåne
Caroline Wessel (M)
2:e vice ordförande i personalnämnden
Region Skåne

Publicerat i arbetslöshet, Femklövern i Region Skåne, Tillväxt, ungdomsarbetslöshet | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Vecka 8 – 16 till 22 februari

16 febr – Möte i med Central European Transport Corridor (Budapest, Ungern)

17 febr – Debattartikel om infrastruktur och underhåll

Hemresa från Budapest

18 febr – Nattåg till Stockholm

19 febr – Seminarium om Sverigeförhandlingen, SKL (Stockholm)

20 febr – Föredrag för Kristianstad Åhus Rotary (Kristianstad)

21 febr – Välkomstord på MUFs distriktstämma (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Nya infrastrukturprojekt i all ära, de behövs, men de gamla banorna måste skötas!

Publicerad på AKTUELLA FRÅGOR 17 februari 2015

Ansvaret är statens och kravet på statlig finansiering är benhårt. Men om det går att komma överens om en snabbare tidplan för att åtgärda tågproblem i Skåne bör Region Skåne förhandla med staten om förskottering av upp till två miljarder kronor för att tidigarelägga underhåll, skriver regionpolitikerna Pontus Lindberg (M), Cristina Glad (FP), Birte Sandberg (C) och Birgitta Södertun (KD).

Det behövs en storsatsning för att rycka upp punktlighet och tillförlitlighet i den regionala kollektivtrafiken i Skåne. Vi inom allianspartierna i Region Skåne kan tänka oss att regionen förskotterar underhåll, så att järnvägen snabbt blir mer pålitlig.

Livet som pendlare i Skåne är inte alltid roligt. Det är förstås fantastiskt att det finns möjlighet att kombinera bostadsort och arbetsplats så fritt och ändå ta sig fram med kollektivtrafik. För den enskilda ökar detta möjligheterna att ta nya jobb, och för hela samhället ökar flexibiliteten och möjligheten att stå emot exempelvis företagsnedläggningar.

Det krävs dock inte många veckors pendling för att inse att förbindelserna inte alltid fungerar. Det gäller inte minst tågtrafiken med Öresundståg och pågatåg, som ständigt drabbas av förseningar, totalstopp eller kraftiga inskränkningar i service.

För kollektivtrafiken är detta ett trovärdighetsproblem. Om det blir för obekvämt att pendla, eller om resenärer inte litar på att komma i tid de dagar de måste vara på plats en viss tid, så överger de helt enkelt kollektivtrafiken och väljer en upplevt säkrare bilresa.

Skånetrafiken har en del problem med kundtillfredsställelsen hos dem som åker tåg och buss – men förtroendet ligger ännu lägre hos dem som inte reser med Skånetrafiken. Det är förstås dåligt för ambitionen att erbjuda tåg och buss som alternativ till bil.

Sydsvenska handelskammaren gjorde i en rapport 2012 ett nedslag där de studerade en månads pendling mellan Ystad och Malmö och fann då att förseningar utgjorde ett stort problem. Under en månad var förseningen till arbetet 138 minuter och från arbetet 271 minuter – det vill säga över två timmar i förlorad arbetstid och fyra timmars fritid och tid med familjen. Allt på en enda månad.

Förseningar och störningar har många orsaker. Olyckor är en, problem med brist på vagnar eller personal en annan. Lägg därtill förseningar och störningar som orsakas eller förvärras av uteblivna eller försenade nybyggen – som när dubbelspår får vänta.

Det som Skånetrafiken och dess entreprenörer rår över måste vi ständigt arbeta med. Men mycket handlar också om infrastrukturen, järnvägarna, i Skåne:

Kontaktledningar krånglar eller faller ned, växelfel och signalfel – åratal av eftersatt underhåll drabbar oss nu. Det görs också ett antal utbyten, upprustningar och reparationer. Men det tycks inte hindra nya fel.

Nya infrastrukturprojekt i all ära, de behövs, men de gamla banorna måste skötas.

Det vore osant att påstå något annat än att en hel del görs. Trafikverket rustar just nu upp signalsystem och byter växlar i Skåne och södra Sverige. Ändå inträffar en stor mängd störningar och avbrott i den regionala tågtrafiken beroende på just problem med signalsystem, växlar och kontaktledningar.

Frågan är om takten kunde öka, och om så kan ske varför det inte sker.

Om viktiga åtgärder finns och bara hindras av att staten fördelar pengar över en längre period så kan det enligt vår mening diskuteras om Region Skåne ska förskottera medel så att man snabbare kan göra underhållet eller standardökningen.

Ansvaret är statens och kravet på statlig finansiering är benhårt, men kan man komma överens om en snabbare tidplan och därmed slippa en del av tågproblemen i Skåne är det värt väldigt mycket i reda pengar för skåningarna. Det skulle också gynna en trafikpolitik som är både hållbar och tillväxtskapande.

Vi är beredda att låta regionen förhandla med staten om förskottering av upp till två miljarder kronor för tidigareläggning av underhåll.

Publicerat i Debattartikel, infrastruktur, Kollektivtrafik, Tillväxt | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Godnatt för nattåget eller god morgon!

(Publicerad i Norra Skåne 13 februari 2015)

Nattågen hänger på en skör tråd, inom kort kommer SJ att fatta beslut om framtiden för nattågen Malmö/Lund/Hässleholm-Stockholm. Två gånger har SJ gett respit, men nu vilar igen hotet över nattågen.

Förbättringar i tidtabellen har gjorts, men inte fått tid att verka fullt ut – det tar tid att vinna tillbaka kunder. Skulle nattåget nu gå in den eviga natten vore det en förlust för hela Skåne, och även för Hässleholm som knutpunkt för tåg och samfärdsel.

I ett miljövänligt transportsystem har nattåg en plats och det är inte så dumt om det finns konkurrerande vägar till och från Stockholm. Det håller både flyg- och dagtågspriser under kontroll.

Region Skåne gjorde före valet stora insatser under femklöverledningen av Alliansen och Miljöpartiet, jag vill att det arbetet fortsätter även under nya ledningen. Det är vi i oppositionen beredda att samarbeta om.

De indragna nattågen till och från Stockholm är ett slag mot Skåne – och alltså inte minst Hässleholm och nordöstra Skåne. Det är bara att hoppas att SJ fortsätter att pröva en fortsättning i alla fall lika länge som deras avtal om nattåg till Norrland gäller, det vill säga 2019.

Under den tiden borde standardhöjning diskuteras, upprustning av vagnar. Eller kanske inköp av vagnar från nu tyvärr nedlagda linjer i resten av Europa.

Pontus Lindberg (M), regionråd i Region Skåne

P.S. På onsdag blir det nattåg mot Stockholm igen, ett utmärkt sätt att färdas inför en heldag om Sverigeförhandlingen.

Publicerat i Debattartikel, infrastruktur, nattåg, Tillväxt | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Vecka 7 – 9 till 15 febr

9 febr – Studiebesök Öresund Heavy Industries (Landskrona)

10 febr – Alliansmöte, Regionstyrelsens arbetsutskott (Kristianstad)

11 febr – Skånskt Bredbandsforum (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 6 – 2 till 8 februari

  • 3 febr – Kanslimöte (Kristianstad), föredrag för Moderaterna i Hässleholm
  • 4 febr – Besök i Jönköping
  • 5 febr – Regionstyrelse (Kristianstad), föredrag för MUF Göinge
  • 6 febr – Möte om Sverigebygget (Kristianstad)
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

EU-medel för tillväxt!

Den nya programperioden för EU:s struktur- och investeringsfonder 2014–2020 är i gång. Projektidéer har prövats i veckan i Karlskrona. Fem miljarder kronor, inklusive medfinansiering, ska användas i Blekinge och Skåne. Bland annat för att stärka konkurrenskraft, bidra till hållbar tillväxt och öka social delaktighet. För även hos oss i en välutvecklad del av EU finns det behov av stöd. Det handlar om insatser för att främja en god tillväxt, som vi lokalt förankrade och folkvalda politiker har prioriterat i regionala utvecklingsstrategier.

Vår uppgift är att ta ansvar för samhällets sammanhållning och göra förändring möjlig, men inte att styra och ställa i varje detalj. Med pengar från EU-fonderna kan våra egna medel växlas upp och ge så mycket mer. Det kan handla om den digitala agendan för att bygga snabbt bredband även till byarna på landsbygden eller om högspecialiserade insatser för att öka innovationsförmågan i företag med spetskompetens. Men det bör lika mycket handla om att sprida och dra nytta av lärdomar från till exempel Blekingenätverket för att skapa hållbara, personoberoende strukturer för kompetenssamverkan.

Insikten är stor om att vi tillsammans med akademin, näringslivet och den idéburna sektorn i ett ständigt förbättringsarbete måste göra och vilja verklig förändring. Världen krymper, möjligheterna växer. Då måste vi å ena sidan bevara det vi har, satsa på det som fungerar för att låta det bli ännu bättre, men å andra sidan också våga lämna gamla, illa fungerande strukturer för att utforma nya.

I Blekinge och Skåne är vi i stort behov av att öka både sysselsättningsgraden och produktiviteten. Med beprövade metoder hoppas vi att det ska bli lättare för fler unga att få sysselsättning.

Under den gångna programperioden 2007–2013 har vi sett många goda exempel på vad som kan göras. Det har varit allt från storslagna utvecklingsprojekt som TITA med ESS och Max IV i Lund till kombitransportprojekt i Skåne/Blekinge och Blekinges interaktiva ubåtshus. Dessa och andra har gett både direkta och indirekta effekter. Kontaktytor mellan olika aktörer har utvecklats inom till exempel öppna innovationsarenor för sådant som cleantech och life science. Kluster har stärkts och redan starka branscher har kunnat bidra till att samverkansfördelar har uppstått i kontaktytorna mellan dem. Därigenom har potentialen att utvecklas blivit bättre för små och medelstora företag, vilket i förlängningen har gett fler en möjlighet att bli en del av arbetsmarknaden.

Projektpengarna från EU fungerar här som såddkapital, för att ta den jämförelsen. Men lika mycket som varje riskkapitalist är mån om att inte så på ofruktbar jord är det av största vikt att de projekt som beviljas EU-medel är så livskraftiga att de snart står på egna ben. Framtiden får inte springa ifrån oss. Vi får inte gå i fel riktning. Att då få en möjlighet att låta de som verkligen kan sin sak också utforma projekt som fungerar känns tryggt. strukturer för kompetenssamverkan.

Insikten är stor om att vi tillsammans med akademin, näringslivet och den idéburna sektorn i ett ständigt förbättringsarbete måste göra och vilja verklig förändring.

Världen krymper, möjligheterna växer. Då måste vi å ena sidan bevara det vi har, satsa på det som fungerar för att låta det bli ännu bättre, men å andra sidan också våga lämna gamla, illa fungerande strukturer för att utforma nya.

I Blekinge och Skåne är vi i stort behov av att öka både sysselsättningsgraden och produktiviteten. Med beprövade metoder hoppas vi att det ska bli lättare för fler unga att få sysselsättning.

Under den gångna programperioden 2007–2013 har vi sett många goda exempel på vad som kan göras. Det har varit allt från storslagna utvecklingsprojekt som TITA med ESS och Max IV i Lund till kombitransportprojekt i Skåne/Blekinge och Blekinges interaktiva ubåtshus.

Dessa och andra har gett både direkta och indirekta effekter. Kontaktytor mellan olika aktörer har utvecklats inom till exempel öppna innovationsarenor för sådant som cleantech och life science. Kluster har stärkts och redan starka branscher har kunnat bidra till att samverkansfördelar har uppstått i kontaktytorna mellan dem.

Därigenom har potentialen att utvecklas blivit bättre för små och medelstora företag, vilket i förlängningen har gett fler en möjlighet att bli en del av arbetsmarknaden.

Projektpengarna från EU fungerar här som såddkapital, för att ta den jämförelsen. Men lika mycket som varje riskkapitalist är mån om att inte så på ofruktbar jord är det av största vikt att de projekt som beviljas EU-medel är så livskraftiga att de snart står på egna ben.

Framtiden får inte springa ifrån oss. Vi får inte gå i fel riktning. Att då få en möjlighet att låta de som verkligen kan sin sak också utforma projekt som fungerar känns tryggt.

Pontus Lindberg (M)
Ordf. Strukturfondpartnerskapet Skåne/Blekinge 2011-2014
Regionråd Region Skåne

Publicerat i Debattartikel, ESS, EU, Strukturfondpartnerskapet Skåne-Blekinge, sysselsättningsgrad, Tillväxt | Märkt , | Lämna en kommentar

Vecka 5 – 26 jan till 1 febr

26-27 jan – Möte med Forsknings- och Innovationsrådet Skåne (Ystad)

28 jan – Alliansmöte (Kristianstad)

29 jan – Möte med Regionala Utvecklingsnämndens(Malmö)

30 jan – Stora Infrastrukturdagen 2015 (Stockholm)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 4 – 19-25 jan

  • 19 jan – Valanalys (Malmö), styrelsemöte C4-pf (Kristianstad)
  • 20 jan – Kanslimöte M (Kristianstad), Alliansmöte RUN (Malmö)
  • 21 jan – Strategiseminarium Regionfrågan (SKL, Stockholm)
  • 22 jan – Möte om RUN (Malmö), Nytårskur Öresundskomiteen (Köpenhamn), förbundsstyrelse (Malmö)
  • 23 jan – Spårvagnar i Skåne (Lund)
  • 23-24 jan – Internat M-gruppen (Lund)

 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar