Vecka 17 – 24 till 30 april

24 april – Studiebesök Bjärechips och Bjärefågel,  besök på nya stationen i Båstad, nätverksträff Landsbygdspolitik (Båstad)

25 april – Alliansmöte inför RS, RSAU (Kristianstad)

26 april – Möte mellan presidierna i Kollektivtrafiknämnden och Regionala Utvecklingsnämnden, möte inför kommande Trafikförsörjningsprogram (Malmö)

27 april – Regionstyrelsen (Kristianstad)

28 april – Frukostmöte med Åkeriföreningen (Ängelholm), intervjuer med ny pol sek (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Samhällsinformation!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vecka 16 – 17 till 23 april

18 april – M-gruppmöte, Alliansmöte RUN med hjälp av SKYPE

19-20 april – Studiebesök i Norge hos Höyre (Oslo, Akershus, Norge)

21 april – Sammanträde med RUN (Helsingborg) 

22 april – Förbundsstämma (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 15 – 10 till 16 april

10 april – Studiebesök hos Polisen (Kristianstad)

11 april – Alliansledning, RSAU (Kristianstad)

12 april – Läget i opinionen (Malmö)

13 april – 

14 april – Påskrunda på Österlen

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Anförande Årsredovisning 2016 Region Skåne

”Det talade ordet gäller”

Herr ordförande, ledamöter i regionfullmäktige 
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla medarbetare inom Region Skåne jag haft förmånen att samarbeta med under 2016. Situationen utan en tydlig majoritet ställer stora krav på våra tjänstemän, som hanterat det på ett professionellt sätt.

Världsekonomin tuffar på, varje dag lyfts många tusen människor ur fattigdom genom globaliseringen och växande handel. Men tyvärr överskuggas denna positiva bild av krigsrubriker och oroande politisk utveckling runt om i världen. Men ibland borde vi stanna upp och glädja oss åt att världen idag faktiskt är bättre än vi tror, trots allt elände och stora utmaningar även i Europa. Vi måste fortsätta tro på det europeiska samarbetet, framförallt nu när det kärvar. 

I Sverige kan vi se att ekonomin snurrar på väl, skatteinkomsterna har stigit rejält och arbetslösheten sjunker. Men samtidigt ökar avståndet mellan den del av befolkningen som är i arbete och den del som står utanför. 

I Region Skåne blev det också rekordintäkter men tyvärr är kostnadskontrollen för dålig. Precis som 2015 blev det också 2016 ett reformstopp för Regionala utvecklingsnämnden. Inom utvecklingsnämnden höll vi åter igen vår budget och kunde lämna över pengar till den övriga driften. Region Skåne måste få kontroll över kostnadsutvecklingen inom sjukvården. Annars hotas vår ställning som region. 
Vi har kämpat väl tillsammans för att vara en självständig region med utvecklingsansvaret. Vårt gemensamma arbete kröntes under förra mandatperioden med den regionala utvecklingsstrategin – Det öppna Skåne. 
Den stora risken med vår ekonomiska kris är försvagningen av vårt regionala utvecklingsuppdrag. Den stora risken är att vi slutar vara en region och återgår till att bara vara ett landsting. 

Vi måste fortsätta bidra till att utveckla Skåne. Vi måste fortsätta vara en aktiv part för Skånes utveckling. Vi måste fortsätta binda samma Skåne med bättre väg och järnväg och köra effektivare kollektivtrafik i hela Skåne. 
Vi måste fortsätta arbeta mer med digitalisering och utbyggnaden av bredband. Men växer det svara hålet i ekonomin, kan det till slut bli slukhål, ett slukhål som slukar alla våra förhoppningar inför framtiden. 

Bland de bra saker vi gjort under 2016 vill jag lyfta fram vårt seminarium i april 2016 på Kungliga Ingenjörsvetenskaps Akademin i Stockholm. Inom vårt samarbete med danska regionerna Själland och Region Huvudstaden och de tyska delstaterna Schleswig-Holstein och Staden Hamburg kunde vi lyfta de svenska ideerna på ett höghastighetssystem för tåg i europeiskt kontext och koppla detta till utvecklingen ner till Hamburg genom den kommande Fehmarn Bält-tunneln. Vi samverkade med både den tyska och danska ambassaden i Stockholm och den svenska ambassaden i Köpenhamn. För att stärka Skånes intresse måste vi fortsätta att samla de vänner vi har i vår del av Europa.  

Publicerat i Ekonomi, Europa, Höghastighetståg, infrastruktur, Moderaterna i Region Skåne, Tillväxt | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Gör arbete mer lönsamt istället för att höja inkomstsskatterna!

Publicerad i Kristianstadsbladet 4 april 2017

Regeringen har den senaste tiden presenterat en rad skatteförslag. Gemensamt för nästan samtliga är att det är skattehöjningar som slår mot plånboken, mot jobb och mot tillväxt..

Nyligen meddelade Vänsterpartiet att de kommit överens med regeringen om att fler ska börja betala statlig inkomstskatt. De menar att det är ”höginkomsttagare” som får sin skatt höjd. Sanningen är att de som drabbas är människor som jobbar hårt men som inte har särskilt höga inkomster.

Sedan regeringen tillträdde har den – trots löften om att inte höja inkomstskatten för vanligt folk – höjt just inkomstskatten för över en miljon människor. Fyra av tio barnmorskor, fyra av tio poliser och sju av tio ingenjörer, för att nämna några exempel. Nästan ytterligare ett helt Kristianstad – 80 000 fler – ska börja betala statlig inkomstskatt nästa år, om regeringen och Vänsterpartiet får bestämma.

I stället för att höja skatterna borde man göra det mer lönsamt att arbeta. När det lönar sig mindre att arbeta, väljer många ledighet framför ett extra arbetspass eller större ansvar på jobbet.

En ny rapport från Almega visar att Sverige förlorar kapacitet motsvarande 2 800 heltidsarbetande läkare varje år, eftersom många läkare väljer kompledighet framför jourersättning.

Exemplet ger en fingervisning om hur skatten påverkar människors val.

Att arbeta det lilla extra, att utbilda sig eller att ta extra ansvar på jobbet lönar sig inte tillräckligt i dag. Att vården inte kan använda sin fulla kapacitet, och därmed riskera patientsäkerheten, är oroväckande.

Tror verkligen Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att det blir fler händer i sjukvården och fler poliser på stadens gator och torg när det lönar sig mindre för läkare, sjuksköterskor och poliser att jobba?

Det är människors arbete och företagande som bygger Sverige starkt. Inte skattehöjningar. Därför behövs det en politik där det lönar sig bättre att arbeta och att driva företag.

Vi har inte råd att se på medan regeringen tar Sverige i fel riktning. Därför vill vi moderater att Alliansen så snart som möjligt ska lägga en gemensam budget.

Maria Malmer Stenergard (M) Pontus Lindberg (M)

 

 

 

 

Publicerat i Debattartikel, Ekonomi, skatter | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 14 – 3 till 9 april

5 april – Förberedelser inför regionfullmäktige (Kristianstad)

4 april – Regionfullmäktige (Kristianstad)

5 april – Dialog om infrastrukturen med de skånska kommunerna (Malmö)

6 april – Möte om biogas (Kristianstad)

7 april – Presidieberedning regionala utvecklingsnämnden, möte med kompetenssamverkan Skåne (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender, Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar

Riktiga superbussar behövs för utveckling av kollektivtrafiken 

Publicerad i KB 24 mars 2017

Det finns en risk att hela det fantastiska superbussprojektet håller på att köra fast. Det vore en dålig utveckling och vi moderater hoppas man kan ta nya tag. Som företrädare för Örkelljunga och Östra Göinge kommuner, samt för Alliansen i regionala utvecklingsnämnden vill vi trycka på för en nystart.

Att växla upp vanliga landsvägsbussar till vad som har kallats superbussar är en fantastisk utveckling av kollektivtrafiken. Tanken är att man ska skapa snabba, bekväma, miljövänliga resor på ett liknande sätt som man kan få med tågtrafik.

Men att lösa detta betydligt billigare och flexiblare än med tåg, och utan behov att bygga nya järnvägar – något som tar tiotals år och sedan inte enkelt kan ledas om ifall behoven ändras.
Att tänka tåg och köra buss har varit parollen. Och det arbetade Moderaterna i Region Skåne för under den tid Alliansen styrde tillsammans med Miljöpartiet. Vi ville ha superbussar dels i de stora inpendlingsstråken till de större städerna för att skapa starkare alternativ till bilpendling, dels på de viktiga linjerna i Skåne: Fler skulle få säkra och snabba förbindelser. Därför blir vi förstås oroliga nu när kritiken växer mot superbussprojektet.
Projektet bygger på att man har få stationer och snabba resor mellan dem, att bussarna på många ställen får egna vägar och att gator och leder anpassas efter dem. Detta kräver investeringar av både trafikverket och kommunerna. Dagens expressbusslinjer är inte snabba nog, en timme mellan Örkelljunga och Helsingborg är för mycket när bilresan tar en halvtimme, och tidtabellen på sträckan Kristianstad-Hörby-Lund/Malmö borde ge snabbare resor.
Däremot ska superbussarna inte ersätta dagens mer finmaskiga hållplatsnät, det måste fortfarande finnas parallelltrafik, för att resa lokalt och för att ta sig till superbusshållplatsen.
Resan med en superbuss ska vara bekväm. Helst ska den så önskar kunna påbörja dagens arbete under pendlingen. Wifi är en självklarhet, annan service bygger på efterfrågan. Resan ska också vara trygg både genom att man säkert kommer fram och oftast i tid, samt förstås att ordningen är god och onödigt stök stoppas.
Nu har superbussprojektet så smått fått dåligt rykte. Och det trots att starten fortfarande ligger några år framåt i tiden. Delvis beror det på andra försämringar, de dubbeldäckare som ersatt gamla bussar på Skånetrafikens expresslinjer är bekväma med upplevs som känsligare för störningar och förseningar, samtidigt har en del hållplatser dragits in.
Men det beror förstås också på förseningarna. Trafikverkets vägupprustning på till exempel väg 19 har fördröjts och blivit dyrare. Och kommuner undrar över miljoninvesteringarna där superbussarna skjuts längre fram i tiden.
Två viktiga stråk är Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd och Kristianstad-Älmhult, Markaryd och Älmhult ligger inte i Skåne, men ger en extra poäng åt linjerna. Det är tyvärr den regiongränsöverskridande trafiken som än så länge är osäker. Men det drabbar också de som bor på rätt sida gränsen: Eftersom det i dag krävs byte i Örkelljunga
Moderaternas slutsats är att det behövs ett nytag för superbussprojektet. Region Skåne måste samtala med både medborgare och kommunföreträdare. Superbussarna är en så bra idé att den förtjänar ett bättre öde än vad vi fruktar nu är i vägs ände.
Patric Åberg (M)
kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge
Pontus Lindberg (M)

regionråd i opposition, v ordf regionala utvecklingsnämnden

Carina Zachau (M)

kommunstyrelsens ordförande i Örkelljunga

Publicerat i Debattartikel, infrastruktur, Superbussar/BRT | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vecka 13 – 27 mars till 2 april

30 mars – Möte med Strukturbild Skåne, förbundsstyrelse (Malmö)

31 mars – Möte med Familjen Helsingborg om infrastruktur i nordvästra Skåne (Billesholm), intervjuer med riksdagskandidater (Kristianstad)

1 apri – Intervjuer med riksdagskandidater (Kristianstad), krestårsmöte Moderaterna i Kristianstad (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 12 – 20 till 26 mars

21 mars – Korridorsmöte, RSAU (Kristianstad)

22 mars – Västkustbanans betydelse för sydvästra Sverige (Halmstad)

23 mars – Regionsamverkan Sydsverige (Kristianstad), resa till Sverigemötet i Karlstad

24 mars – Sverigemötet (Karlstad)

25 mars – Sverigemötet (Karlstad), hemresa från Karlstad

 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar