Vecka 22 – 30 maj till 5 juni

30 maj – RS-grupp (M), Alliansgrupp inför RS, gruppstyrelse M, gruppmöte M, förbundsstyrelse (Malmö)

31 maj – Kanslimöte (Kristianstad), möte mellan Kulturnämnden och Regionala Utvecklingsnämnden (Malmö)

1 juni – Möte med skånska ledamöter i trafikutskottet (Malmö)

2 juni – Interreg ÖKS Styrkommitté Öresund (Kastrup)

3 juni – Regionala utvecklingsnämnden (Lund)

   

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 21 – 23 till 29 maj

23 maj – Spårvagnar i Skåne, presskonferens om Spårvagnar i Lund, Alliansmöte RUN (Malmö), telefonkonferens om Sverigeförhandlingen

24 maj – Alliansledning, regionstyrelsens arbetsutskott (Malmö), nattåg till Stockholm (Häsleholm)

25 maj – Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft (Rosenbad, Stockholm)

26 maj – Möte med Europeiska Socialfonden (Stockholm), tåg till Skåne, årsmöte med Sydsvenska Industri-och Handelskammaren (Malmö)

27 maj – Möte and bostadsfrågan, Skåneforum (Malmö) 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

V 20 – 16 till 22 maj

16 maj- Hörnträff om Trafikförsörjningsprogrammet 2017, presidieberedning regionala utvecklingsnämnden, samtal om infrastrukturarbetet (Malmö)

17 maj – Kanslimöte (Kristianstad)

18 maj – Möte med sträckningskommunerna för höghastighetsjärnvägen (Malmö), möte med SP (Lund)

19 maj – 50-årsmottagning 16-18, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Malmö

https://www.dropbox.com/s/dyws1ekxwuf2ye8/Pontus%2050%20%C3%A5r.docx?dl=0

20 maj – Sverigemötet med moderaterna (Malmö)

21 maj – Sverigemötet fortsätter, partiråd (Malmö) 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

V 19 – 9 till 15 maj

10 maj – M-grupp RS, Gruppmöte RS, RSAU (Kristianstad)

11 maj- Politisk styrgrupp ”Den attraktiva regionen” (Helsingborg), möte med FIRS livsmedelsgrupp (Malmö)

12 maj – Frukostmöte med Stefan Edberg, RS (Kristianstad), Trappstuds C4 (Kristianstad)

13 maj – Attraktionskraft Skåne (Kristianstad), lokala rådskonferensen (Kävlinge)

 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

”Nu är de skånska prioritering mer balanserade och riktade till hela Skåne!”

Publicerad i Sydsvenskan 5 maj 2016

Trots en rödgrön regionledning fortsätter den politik alliansen drev tillsammans med Miljöpartiet under de två föregående mandatperioderna när det satsningar på tåg och vägar. Det skriver Pontus Lindberg (M), regionråd i Skåne.

Satsningar på tåg och vägar är ofta föremål för konflikter, grannorter konkurrerar, prestige påverkar, ideologiska låsningar hindrar nödvändiga satsningar

En av de stora vinsterna med bildandet av Region Skåne är att sådana investeringar för en åttondel av Sveriges befolkning kan vägas samman – och att regionen kan hävda sig gentemot staten.

Skåne ska aldrig mer råka ut för att en statsminister, som en gång Göran Persson (S), med ett penndrag tar bort planerade investeringar på vägar i Skåne och satsar någon annanstans.

Men det innebär inte att allt är frid och fröjd. Den rödgröna regionledningen arbetar inte för väginvesteringar och koncentrerar sig på för få järnvägssträckor.

Fler spår inte bara mellan Malmö och Lund utan hela vägen upp till Hässleholm skulle vara en viktig satsning, spåren är redan idag otillräckliga för de tåg som kör på dem. Det gör att varje försening leder till följdförseningar. Att bygga ut järnvägenmellan Helsingborg och Kristianstad är också närmast en förutsättning för att knyta Nordvästskåne och Blekinge till en framtida höghastighetsjärnväg.

Det går inte att bortse från behoven av investeringar på andra järnvägssträckningar, till exempel Västkustbanan, eller det som behövs för pågatåg Malmö – Lomma, samt på järnvägarna till Trelleborg, Ystad och Simrishamn.

Att bortse från vägtrafiken är inte heller hållbart. Den står för majoriteten av alla transporter i Skåne. Motorvägarna i västra Skåne behöver förbättrade av- och påfarter samt på många ställen tre filer för att undvika trafikstockningar. Fler filer ger möjlighet till mer kollektivtrafik på Europavägarna. Upprustningen av E22 måste fullbordas liksom förbättringar på E65 mellan Malmö och Ystad.

Det är också dags att starta arbetet med en andra förbindelse över Öresund, en tunnelmellan Helsingborg och Helsingör. Allt tyder på att den, precis som Öresundsbron, kan betalas med vägavgifter. Öresundsbron kommer att vara slutbetald år 2034 – helt bekostad av resenärerna, de flesta från Skåne och Själland.

Hur mycket pengar regeringen i höst föreslår för järnvägar och vägar i Skåne är oklart. Men Skåne bör ha inflytande så att en balans mellan olika trafikslag, tåg, bil, buss och cykel, uppnås. Tillsammans med resultatet av den så kallade Sverigeförhandlingen, om kommande höghastighetsjärnväg, kan Region Skåne förhoppningsvis göra en ordentlig satsning på skånska vägar och järnvägar.

Alliansen i Region Skåne lade ett förslag till skånska prioriteringar inför förhandlingarna med staten, och vi är glada att vi fick stöd av en majoritet i regionfullmäktige.

Nu är de skånska prioriteringarna mer balanserade och riktade till hela Skåne. Därmed fortsätter den politik allansen drev tillsammans med Miljöpartiet under de två föregående mandatperioderna

 

 

Publicerat i Debattartikel, Höghastighetståg, HH-förbindelsen, infrastruktur, Skånepaketet, Tillväxt | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Vecka 18-2 till 8 maj

  • 2 maj -Kompetenssamverkan Skåne (Malmö)
  • 3 maj – Kanslimöte M, styrgrupp Grön Regional Utveckling, möte om Stambanan.com, telefonavstämning Sverigeförhandlingen (Kristianstad)
  • 4 maj – Ideseminarium Livsmedelsstrategi (Alnarp), Strukturbild Skåne (Malmö)
  • 5 maj – Möte med CETC (Ungern)
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

(S)veket!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Årsredovisning 2015 – anförande i fullmäktige 26 april 2016

”Det talande ordet gäller!”
Fru ordförande, ledamöter i regionfullmäktige

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla medarbetare inom Region Skåne jag haft förmånen att samarbeta med under 2015 – och fortsatt nu 2016. Situationen utan en tydlig majoritet ställer stora krav på våra tjänstemän, som ni väl försöker hantera.

Världsekonomin tuffar på, varje dag lyfts många tusen människor ur fattigdom genom globaliseringen och växande handel. Men tyvärr överskuggas denna positiva bild av krigsrubriker från bl a Syrien. Men ibland borde vi stanna upp och glädja oss åt att världen idag faktiskt är bättre än vi tror, trots allt elände och stora utmaningar även i Europa. 

I Sverige kan vi nu se att det nionde året med en Alliansbudget gav ett år med balans i budgeten enligt EUs bedömning. Men i Region Skåne gick det sämre.

I början av juni 2015 blev det reformstopp efter ett halvår där siffrorna bara blivit allt rödare varje månad under det rödgröna styret. Till slut landade året på ett mycket svagt plus, flera hundra miljoner kronor från det 2% mål vi varit överens om. Tyvärr syns det ännu ingen vändning. Intäkterna (skatteintäkterna) växer kraftigt nu när världsekonomin snurrar på väl, men problemet är kostnaderna. Region Skåne måste få kontroll över kostnadsökningstakten inom sjukvården annars hotas hela vår verksamhet

Den stora risken med vår ekonomiska kris som revisionens kritik är talande för är försvagningen av vårt regionala utvecklingsuppdrag . Den stora risken är att vi slutar vara en region och återgår till att bara vara ett landsting. 

Vi måste fortsätta bidra till att utveckla Skåne. Vi måste fortsätta vara en aktiv part i Skånes utveckling. Vi måste fortsätta binda samma Skåne med bättre väg och järnväg och mer och köra effektivare kollektivtrafik i hela Skåne. 

Men växer det svara hålet i ekonomin, kan det till slut bli ett svart hål, ett slukhål som slukar alla våra förhoppningar inför framtiden. 

Regionala utvecklingsnämnden lämnade efter reformstoppet tillbaks 7 miljoner till regionledningen och vi lyckades avsluta året med svarta siffror för Regionala Utvecklingsnämnden.  

Under året har nämnden fortsatt förena sina möten med studiebesök för att se vår arbetsmarknads verklighet. Bäst under året var kanske när nämnden besökte IKEA i Älmhult, ett riktigt bra studiebesök där vi också fick titta lite på kommande produkter och lära oss mer om en av Skånes viktigaste arbetsgivare, för det är Ikea, även om Älmhult ju ligger på andra sidan gränsen.

Under 2015 arbetades det också aktivt från både regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden med Sverigeförhandlingen. Skåne är nu väl samlat i den förhandling som pågår, huruvida det landar i ett avtal beror som vanligt på pengar. Finns de hundratals miljarder som staten utlovat? Är detta den viktigaste framtidsinvestering för Sverige?

När regionala utvecklingsnämnden sammanträde den 2 november hos Krinova Science Park i Kristianstad var Sverige på väg mot sammanbrott. Flyktingkrisen hade drabbat Sverige med full kraft, vackra ord om gränslös solidaritet ställdes nu mot en brutal verklighet. Verkligheten vann, det finns en gräns för hur stort ansvar Sverige och Skåne orkar bära och politiskt bedömer jag att vi överens om att det behövs ordning och reda även i flyktingmottagande.  

På sammanträdet i november la Alliansen ett initiativ som det rödgröna styret anslöt sig till fullt ut. Med stor majoritet röstades initiativet igenom, så behöver man inte göra, men det är glädjande att styret så tydligt markerade att vårt initiativ var välkommet. Vårt initiativ löd:

1. Att samtliga pågående EU-projekt inom det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne och Blekinge, samt socialfondsprogrammet 2014-2020, där Region Skåne är en part, snarast möjligt granskas och utvärderas med syfte att omförhandla användandet av medlen med EU, så att de kan användas för nödvändiga strukturella och sociala insatser.

2. Att Region Skåne undersöker hur vi kan söka mer medel från EU för att hantera de utmaningar vi nu ser.

3. Att samtliga pågående projekt i Region Skåne inom avdelningarna regional utveckling och kultur omedelbart granskas och utvärderas för att se om medel kan omfördelas.

4. Att Region Skåne söker fördjupat samarbete med de båda andra storstadsregionerna i den här utmaningen.
Den skånska arbetsmarknaden står inför stora utmaningar. Trots allt fler jobbar på den skånska arbetsmarknaden ser vi samtidigt att utanförskapet växer och något av nyindustralisering som regeringen talade om i början har vi inte sett i Skåne, tvärtom. Jag hoppas att Styret återkommer under 2016 om vårt nu gemensamma initiativ, för det behövs krafttag för att möta våra utmaningar. 

Under 2015 skedde ett intensivt arbete för att omvandla Öresundskommittén till Greater Copenhagen and Skåne Committé. Det är värt att påminna om att det är bara Köpenhamn som ser Skåne som en del av sin huvudstadsstrategi. Jag är övertygad om att vårt samarbete i Öresundsregionen kommer att växa i betydelse.
Avslutningsvis vill jag yrka på Carl Johans förslag i regionstyrelsen.

Publicerat i Höghastighetståg, integration, Sverigeförhandlingen, sysselsättningsgrad, Tillväxt | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Vecka 17 – 25 april till 1 maj

25 april – Regional utvecklingskonferens med Skånes kommuner (Kristianstad)

26 april – Extra möte med RS, RF (Kristianstad)

27 april – RSAU, styrelsemöte med Moderaterna C4pf (Kristianstad)

28 april – Seniormässan (Malmö)

29 april – Seminarium TemaPM Superbussar (Kristianstad)

 

Publicerat i Min politiska kalender, Superbussar/BRT | Märkt , | Lämna en kommentar

Aktiv politik så att anställda kan gå vidare!

Publicerad i SKD den 19 april 2016

Chockbudet kom, Findus lägger ner i Bjuv. Det man inte trodde kunde ske blev verklighet. Ett Bjuv utan Findus, ett Findus utan Bjuv. 

För en ort som Bjuv med det mycket stora beroendet av denna industri är detta ett hårt slag. De anställda vid Findus och deras familjer drabbas direkt, men många fler är underleverantörer eller i sista hand beroende av Findus. Och det gäller även offentlig service som skolor och vårdcentral. Kommunen och samhället Bjuv står inför en smärtsam omdaning. 

Beslutet kan te sig obegripligt, i Skåne odlas världens bästa ärtor, för att ta den mest kända Findusprodukten, och har tagits om hand i en modern och effektiv fabrik. Samtidigt betyder avstånd i dag mindre och de bättre förbindelserna med kontinenten kan leda till att en del produktion flyttas från Sverige. Att Sverige som helhet missgynnats av de långa avstånden och besvärliga kommunikationerna och kommer att vinna mer än landsbygden förlorar är en klen tröst för dem som nu förlorar arbetet. 

Ett skäl är att Sverige har en knepig syn på landsbygd och livsmedelsproduktion. Helst ska så få som möjligt producera som mycket enhetliga produkter som möjligt till så lågt pris som möjligt. Man ser födan som bulkvaror. Vilket blir extra fel när man som sagt har att göra med världens raraste ärter. 

Vi vill att Skånes goda jordar ska ge världens bästa grödor och föda världens bästa och mest etiskt uppfödda djur. Och att detta ska bilda grund för en matindustri i lika måtto högkvalitativ. Skåne ska producera premiumprodukter för den internationella matmarknaden – och för oss själva. I den visionen borde Findus i Bjuv varit en del, och det är utomordentligt tråkigt att det inte tycks bli så. 

Och då behövs det verkstad. Det behövs insatser för att skapa möjligheter för de anställda att gå vidare. Findus liknar annan svensk industri, det finns ett gediget kunnande i verksamheten och i företagsinterna utbildningar. De anställda har erfarenhet av att arbeta och lösa problem, de har ett humankapital långt utöver många andra. 

Vi vet vad som behöver göras. Det har gjorts förut både i Skåne och på andra ställen. 

Arbetsförmedling, trygghetsråd, skolor och högskolor, alla kan bidra till det som behövs för dem som mister sina Findusjobb. 

För att få ersättningsetableringar krävs aktiv näringspolitik. Och kanske behöver pendlingsmöjligheterna stärkas för att skapa möjlighet att ta jobb en bit bort trots att man behåller villan och bor kvar nära barnens skola. 

Region Skåne har arbetat i samarbete med andra till exempel i Sibbhult, och tidigare har orter som Eslöv klarat liknande omställningar. Man behöver utrymme för entreprenörskap och nysatsningar. Vi moderater är i opposition både i Bjuv och i Region Skåne, men vi är beredda att bidra till ett konstruktivt arbete för att klara Bjuv om det nu blir så att fabriken stängs. 

Vi är lite förvånade över hur Socialdemokraterna har hanterat frågan. Det är som det mer är en partifråga än för stat, region och kommun. 

Statsminister Stefan Löfven kallar själv företaget till sitt kontor. 

Något liknande har väl knappt setts sedan Göran Persson använde sitt första maj-tal i Malmö till att attackera LO för att ha stängt tidningen Arbetet, det fungerade inte då. 

Eller tänker Stefan Löfven göra som Göran Persson när Saab skulle flyttas till Tyskland och han ordnade en ny väg till Trollhättan åt General Motors. 

Det är inte heller en bra metod, lyckas den lär vi få se fler företag hota med nedläggningar för att få fördelar. 

Däremot är det klokt att ta reda på vad som fått Nomad foods att ta beslutet. Sådan kunskap är nödvändig när man bygger en näringspolitik som gör att vi får växande nya industrier och inflyttade verksamheter från andra länder som ersätter de gamla ifall dessa flyttar ut eller börjar gå sämre. 

Skåne har norra Europas bästa förutsättningar för en modern livsmedelsproduktion, klart vi ska ha en flora av företag som vidareutvecklar maten.

Ninnie Lindell (M) oppositionsråd Bjuv , Pontus Lindberg (M) regionråd opposition, Region Skåne

Publicerat i Debattartikel, Tillväxt | Märkt , | Lämna en kommentar