Vecka 18-2 till 8 maj

  • 2 maj -Kompetenssamverkan Skåne (Malmö)
  • 3 maj – Kanslimöte M, styrgrupp Grön Regional Utveckling, möte om Stambanan.com, telefonavstämning Sverigeförhandlingen (Kristianstad)
  • 4 maj – Ideseminarium Livsmedelsstrategi (Alnarp)
  • 5 maj – Möte med CETC (Ungern)
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

(S)veket!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Årsredovisning 2015 – anförande i fullmäktige 26 april 2016

”Det talande ordet gäller!”
Fru ordförande, ledamöter i regionfullmäktige

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla medarbetare inom Region Skåne jag haft förmånen att samarbeta med under 2015 – och fortsatt nu 2016. Situationen utan en tydlig majoritet ställer stora krav på våra tjänstemän, som ni väl försöker hantera.

Världsekonomin tuffar på, varje dag lyfts många tusen människor ur fattigdom genom globaliseringen och växande handel. Men tyvärr överskuggas denna positiva bild av krigsrubriker från bl a Syrien. Men ibland borde vi stanna upp och glädja oss åt att världen idag faktiskt är bättre än vi tror, trots allt elände och stora utmaningar även i Europa. 

I Sverige kan vi nu se att det nionde året med en Alliansbudget gav ett år med balans i budgeten enligt EUs bedömning. Men i Region Skåne gick det sämre.

I början av juni 2015 blev det reformstopp efter ett halvår där siffrorna bara blivit allt rödare varje månad under det rödgröna styret. Till slut landade året på ett mycket svagt plus, flera hundra miljoner kronor från det 2% mål vi varit överens om. Tyvärr syns det ännu ingen vändning. Intäkterna (skatteintäkterna) växer kraftigt nu när världsekonomin snurrar på väl, men problemet är kostnaderna. Region Skåne måste få kontroll över kostnadsökningstakten inom sjukvården annars hotas hela vår verksamhet

Den stora risken med vår ekonomiska kris som revisionens kritik är talande för är försvagningen av vårt regionala utvecklingsuppdrag . Den stora risken är att vi slutar vara en region och återgår till att bara vara ett landsting. 

Vi måste fortsätta bidra till att utveckla Skåne. Vi måste fortsätta vara en aktiv part i Skånes utveckling. Vi måste fortsätta binda samma Skåne med bättre väg och järnväg och mer och köra effektivare kollektivtrafik i hela Skåne. 

Men växer det svara hålet i ekonomin, kan det till slut bli ett svart hål, ett slukhål som slukar alla våra förhoppningar inför framtiden. 

Regionala utvecklingsnämnden lämnade efter reformstoppet tillbaks 7 miljoner till regionledningen och vi lyckades avsluta året med svarta siffror för Regionala Utvecklingsnämnden.  

Under året har nämnden fortsatt förena sina möten med studiebesök för att se vår arbetsmarknads verklighet. Bäst under året var kanske när nämnden besökte IKEA i Älmhult, ett riktigt bra studiebesök där vi också fick titta lite på kommande produkter och lära oss mer om en av Skånes viktigaste arbetsgivare, för det är Ikea, även om Älmhult ju ligger på andra sidan gränsen.

Under 2015 arbetades det också aktivt från både regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden med Sverigeförhandlingen. Skåne är nu väl samlat i den förhandling som pågår, huruvida det landar i ett avtal beror som vanligt på pengar. Finns de hundratals miljarder som staten utlovat? Är detta den viktigaste framtidsinvestering för Sverige?

När regionala utvecklingsnämnden sammanträde den 2 november hos Krinova Science Park i Kristianstad var Sverige på väg mot sammanbrott. Flyktingkrisen hade drabbat Sverige med full kraft, vackra ord om gränslös solidaritet ställdes nu mot en brutal verklighet. Verkligheten vann, det finns en gräns för hur stort ansvar Sverige och Skåne orkar bära och politiskt bedömer jag att vi överens om att det behövs ordning och reda även i flyktingmottagande.  

På sammanträdet i november la Alliansen ett initiativ som det rödgröna styret anslöt sig till fullt ut. Med stor majoritet röstades initiativet igenom, så behöver man inte göra, men det är glädjande att styret så tydligt markerade att vårt initiativ var välkommet. Vårt initiativ löd:

1. Att samtliga pågående EU-projekt inom det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne och Blekinge, samt socialfondsprogrammet 2014-2020, där Region Skåne är en part, snarast möjligt granskas och utvärderas med syfte att omförhandla användandet av medlen med EU, så att de kan användas för nödvändiga strukturella och sociala insatser.

2. Att Region Skåne undersöker hur vi kan söka mer medel från EU för att hantera de utmaningar vi nu ser.

3. Att samtliga pågående projekt i Region Skåne inom avdelningarna regional utveckling och kultur omedelbart granskas och utvärderas för att se om medel kan omfördelas.

4. Att Region Skåne söker fördjupat samarbete med de båda andra storstadsregionerna i den här utmaningen.
Den skånska arbetsmarknaden står inför stora utmaningar. Trots allt fler jobbar på den skånska arbetsmarknaden ser vi samtidigt att utanförskapet växer och något av nyindustralisering som regeringen talade om i början har vi inte sett i Skåne, tvärtom. Jag hoppas att Styret återkommer under 2016 om vårt nu gemensamma initiativ, för det behövs krafttag för att möta våra utmaningar. 

Under 2015 skedde ett intensivt arbete för att omvandla Öresundskommittén till Greater Copenhagen and Skåne Committé. Det är värt att påminna om att det är bara Köpenhamn som ser Skåne som en del av sin huvudstadsstrategi. Jag är övertygad om att vårt samarbete i Öresundsregionen kommer att växa i betydelse.
Avslutningsvis vill jag yrka på Carl Johans förslag i regionstyrelsen.

Publicerat i Höghastighetståg, integration, Sverigeförhandlingen, sysselsättningsgrad, Tillväxt | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Vecka 17 – 25 april till 1 maj

25 april – Regional utvecklingskonferens med Skånes kommuner (Kristianstad)

26 april – Extra möte med RS, RF (Kristianstad)

27 april – RSAU, styrelsemöte med Moderaterna C4pf (Kristianstad)

28 april – Seniormässan (Malmö)

29 april – Seminarium TemaPM Superbussar (Kristianstad)

 

Publicerat i Min politiska kalender, Superbussar/BRT | Märkt , | Lämna en kommentar

Aktiv politik så att anställda kan gå vidare!

Publicerad i SKD den 19 april 2016

Chockbudet kom, Findus lägger ner i Bjuv. Det man inte trodde kunde ske blev verklighet. Ett Bjuv utan Findus, ett Findus utan Bjuv. 

För en ort som Bjuv med det mycket stora beroendet av denna industri är detta ett hårt slag. De anställda vid Findus och deras familjer drabbas direkt, men många fler är underleverantörer eller i sista hand beroende av Findus. Och det gäller även offentlig service som skolor och vårdcentral. Kommunen och samhället Bjuv står inför en smärtsam omdaning. 

Beslutet kan te sig obegripligt, i Skåne odlas världens bästa ärtor, för att ta den mest kända Findusprodukten, och har tagits om hand i en modern och effektiv fabrik. Samtidigt betyder avstånd i dag mindre och de bättre förbindelserna med kontinenten kan leda till att en del produktion flyttas från Sverige. Att Sverige som helhet missgynnats av de långa avstånden och besvärliga kommunikationerna och kommer att vinna mer än landsbygden förlorar är en klen tröst för dem som nu förlorar arbetet. 

Ett skäl är att Sverige har en knepig syn på landsbygd och livsmedelsproduktion. Helst ska så få som möjligt producera som mycket enhetliga produkter som möjligt till så lågt pris som möjligt. Man ser födan som bulkvaror. Vilket blir extra fel när man som sagt har att göra med världens raraste ärter. 

Vi vill att Skånes goda jordar ska ge världens bästa grödor och föda världens bästa och mest etiskt uppfödda djur. Och att detta ska bilda grund för en matindustri i lika måtto högkvalitativ. Skåne ska producera premiumprodukter för den internationella matmarknaden – och för oss själva. I den visionen borde Findus i Bjuv varit en del, och det är utomordentligt tråkigt att det inte tycks bli så. 

Och då behövs det verkstad. Det behövs insatser för att skapa möjligheter för de anställda att gå vidare. Findus liknar annan svensk industri, det finns ett gediget kunnande i verksamheten och i företagsinterna utbildningar. De anställda har erfarenhet av att arbeta och lösa problem, de har ett humankapital långt utöver många andra. 

Vi vet vad som behöver göras. Det har gjorts förut både i Skåne och på andra ställen. 

Arbetsförmedling, trygghetsråd, skolor och högskolor, alla kan bidra till det som behövs för dem som mister sina Findusjobb. 

För att få ersättningsetableringar krävs aktiv näringspolitik. Och kanske behöver pendlingsmöjligheterna stärkas för att skapa möjlighet att ta jobb en bit bort trots att man behåller villan och bor kvar nära barnens skola. 

Region Skåne har arbetat i samarbete med andra till exempel i Sibbhult, och tidigare har orter som Eslöv klarat liknande omställningar. Man behöver utrymme för entreprenörskap och nysatsningar. Vi moderater är i opposition både i Bjuv och i Region Skåne, men vi är beredda att bidra till ett konstruktivt arbete för att klara Bjuv om det nu blir så att fabriken stängs. 

Vi är lite förvånade över hur Socialdemokraterna har hanterat frågan. Det är som det mer är en partifråga än för stat, region och kommun. 

Statsminister Stefan Löfven kallar själv företaget till sitt kontor. 

Något liknande har väl knappt setts sedan Göran Persson använde sitt första maj-tal i Malmö till att attackera LO för att ha stängt tidningen Arbetet, det fungerade inte då. 

Eller tänker Stefan Löfven göra som Göran Persson när Saab skulle flyttas till Tyskland och han ordnade en ny väg till Trollhättan åt General Motors. 

Det är inte heller en bra metod, lyckas den lär vi få se fler företag hota med nedläggningar för att få fördelar. 

Däremot är det klokt att ta reda på vad som fått Nomad foods att ta beslutet. Sådan kunskap är nödvändig när man bygger en näringspolitik som gör att vi får växande nya industrier och inflyttade verksamheter från andra länder som ersätter de gamla ifall dessa flyttar ut eller börjar gå sämre. 

Skåne har norra Europas bästa förutsättningar för en modern livsmedelsproduktion, klart vi ska ha en flora av företag som vidareutvecklar maten.

Ninnie Lindell (M) oppositionsråd Bjuv , Pontus Lindberg (M) regionråd opposition, Region Skåne

Publicerat i Debattartikel, Tillväxt | Märkt , | Lämna en kommentar

Vecka 16 – 18 till 24 april

18 april – Sammanträde med Regionala Utvecklingsnämnden (Trelleborg)

19 april – Kanslimöte (M), möte om livsmedelsstrategin och biogas (Kristianstad)

20 april – Extra gruppstyrelse (M), studiebesök hos IKEA Malmö (Malmö)

21 april – Telefon/Skypeavstämning om arbetet med skånsk infrastruktur

22 april – (Inställt pga sjukdom) Studiebesök av Jessica Rosencrantz (M)  v ordf Trafikutskottet, besök hos Handelskammaren och Trafikverket är bl a på programmet (Köpenhamn och Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 15 – 11 till 17 april

11 april – Nätverksträff om landsbygdspolitik (Helsingborg), telefonkonferens Sverigeförhandlingen

Riksdagsledamot Sten Bergheden pratar pm landsbygdspolitik på Rosenlunds Gård, Helsingborg

Riksdagsledamot Sten Bergheden pratar pm landsbygdspolitik på Rosenlunds Gård, Helsingborg

12 april – Alliansledning, RSAU, gruppledarträff (Kristianstad)

13 april – Möte politisk styrgrupp livsmedelsstrategi, hearing Transportstrategi 2050 (Malmö)

14 april – Business Arena Clarion Live (Malmö)

15 april – Centrala funktionshinderrådet (Kristianstad)

 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | 2 kommentarer

Inledningsanförande Vatten 16

Hade idag förmånen att säga några ord när konferensen Vatten 16 inledes på Krinova, Kristianstad. Tanken var att jag skulle förmedla något som följer:

(Det talade ordet gäller)

God morgon allesammans! 

Även från Region Skånes sida vill jag önska varmt välkomna till detta andra seminarium i serien 

VATTEN 16

Det har nu gått drygt 5 år sedan problemen i Hanöbukten på allvar började uppmärksammas.  

Då under hösten och vintern 2010 kom rapporter om att fisken flytt de inre delarna av Hanöbukten, 

att en ökad frekvens av sårskador på fisk förekom, att det uppträdde skum på havsytan 

Frågorna var många och ännu idag vi känner inte till svaren.  

Min förhoppning är att denna dag ska innebära ett åtminstone litet steg i rätt riktning! 

Vad har hänt? 

2011 bildades Hanöbuktsprojektet/-gruppen 

2012 författade Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne en skrivelse till regeringen med uppmaning 

att ta itu med det hela 

2013 fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag att göra just det 

Tre stora hearings och en rapport följde 

Därefter 2014 ett nytt uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten, enligt vilket HaV under tre år ska ö

vervaka miljön i Hanöbukten. Uppdraget ska redovisas i februari 2018. 

Så något händer, visst…  

Samtidigt känner jag och många med mig en djup oro att vi förlorar värdefull för viktiga åtgärder! Vi 

har sedan några år en särskild nationell Havs- och vattenmyndighet, vi har en regionala 

vattenmyndighet, vi har länsstyrelsen … – så vi kan inte klaga på att den råder brist på ansvariga 

myndigheter. Men vem samordnar, dirigerar, pekar ut de prioriterade åtgärderna? 

Det är inte bara jag som ställer mig den frågan, utan många skåningar, inte minst även den yngre 

generation som växer fram och känner att de inte vill gå miste om friska skånsk hav och kust! 

En ung student, Louise Wennberg har praktiserat hos oss. Louise läser sitt sista år på 

kandidatutbildningen i Miljövetenskap på Lunds Universitet. Hon har intervjuat en rad personer med 

koppling havet, kusten, Hanöbukten, situationen. Resultatet presenterar Louise i form en poster här 

intill seminariet. Ta gärna en runda förbi! 

Det preliminära resultatet från hennes intervjustudie visar att det finns önskemål om ett tydligt 

samordningsansvar och bättre kommunikation, att någon måste ta ledartröjan i frågan. Flera av aktö

rerna anser att det stora ansvaret inte ligger på en enskild aktör, utan att alla måste agera och 

samarbeta. Men någon måste hålla ihop det hela och där brister det.  

Här finns en del för Havs- och vattenmyndigheten att fundera över. 

Jag vill samtidigt vara tydlig med att Region Skåne – även om inte har någon formell myndighetsroll – 

känner ett stort ansvar, och vi är redo att stötta en upptrappning av insatser utifrån vårt mandat. Om 

Hanöbukten och Skånes hav och vatten mår dåligt så är det heller inte bra för vår regionala 

utveckling.  

Med detta vill önska er en lyckad seminariedag – med förhoppningen att den tar oss steget närmare 

en lösning på bekymren för Skånes hav! 

Publicerat i ål, miljö | Märkt , | Lämna en kommentar

Vindkraftverk med rätta snurren!

Bästa kommunfullmäktigeledamöter i Linköping,
Det har kommit till vår kännedom att det stormar kring era planer på att investera 230 miljoner skattekronor i fem smäckra vindkraftverk. Som av en händelse äger vi i Region Skåne sedan början av året sex stycken sådana där. De finns i Hultsfreds kommun på småländsk mark, vilket är utmärkt för då står de inte i vägen. Och befinner sig ju faktiskt redan halva vägen mellan Skåne och Östergötland. Om ni är intresserade.
Låt oss ta det från början: Hos oss rådde det aldrig några tveksamheter kring att investera i egenproducerad vindkraft, det var i stället en ren eftergift till Miljöpartiet för att vi under förra mandatperioden tillsammans skulle kunna styra Region Skåne. Det politiska köpslåendet förvandlade hastigt och lustigt vindkraft till kärnverksamhet för landstinget. Annars håller vi ju mest på med sjukvård, kollektivtrafik och andra mindre äventyrliga, men ack så kommunala angelägenheter.
I dag befinner vi Moderater oss förvisso i opposition, men det politiska läget är sådant att en majoritet av ledamöterna hos oss säkert kan tänka sig att erbjuda er samma glädje över att äga energiproduktionsanläggningar som genomfor våra kroppar då när det begav sig. Vi har förstått att Miljöpartiet har samma position hos er nu som de hade hos oss då.

Er kalkyl påstås visa att vindkraftsinvesteringen skulle ge en stadig vinst för Linköpings kommun, en årlig avkastning på 3 procent. Det är ju fantastiskt! Våra kalkyler gav aldrig de omedelbart finfina effekterna. Satsningen beräknades i stället ge ett underskott på drygt en miljon kronor under de första fyra åren, fram till 2020. Men därefter fanns det de som hoppades på att vindkraftverken skulle kunna bidra positivt till Region Skånes resultat. Innan elpriserna sjönk talades det om att fram till 2036 göra en sammanlagd vinst på 60 miljoner kronor. Om nu verken skulle snurra så länge.
Vi vet att ingen riskkapitalist idag är intresserad av en liknande placering, vilket förvånar. De där förståsigpåarna hävdar att de internationella bränslepriserna och den alternativa energiproduktionen i kombination med minskad energiförbrukning vänder en uppenbar vinstaffär till dess motsats.
Det har vi förstått att ni inte tror på. Därför ämnar vi ta ett politiskt initiativ i regionstyrelsen för att utreda om vi inte skulle kunna göra affär med er. Ni har redan satt ribban: fem verk för 230 miljoner kronor. Vi äger förvisso sex verk, som vi gav 252 miljoner kronor för, men kanske skulle vi kunna jämka oss. Vindkraftverken är så gott som nya, och har inte snurrat alls så mycket som de borde. Och har ni bara den politiska vind som krävs, så är det ju bättre för bägge parter om ni får ”nyckelfärdiga” enheter i stället för att ni också ska tära på jordens ändliga resurser under byggprocessen.

Slå till! Ni kommer nog inte att känna er blåsta.

Carl Johan Sonesson (M), regionråd, Region Skåne

Pontus Lindberg (M), regionråd, Region Skåne

Detta öppna brev till kommunpolitikerna i Linköping har också publicerats i Corren den 7 april 2016

Publicerat i Debattartikel, energi, Region Skåne, Tillväxt, Vindkraft | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Kristianstad+Hässleholm

Martin Risberg, Kristianstad Kommun, berättar om projektet Kristianstad/Hässleholm inom ”Den attraktiva regionen” – bra framtidstro i luften. Intressanta diskussioner om vikten av stad och land. 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar