Vecka 4 – 23 till 29 jan

  • 23 jan – M-Kanslimöte (Bästakille, Kivik)
  • 24 jan – Alliansledning, RSAU, resa till Bryssel
  • 25 jan – Styrelsemöte med HyER, hemresa från Bryssel
  • 26 jan – Möte med nomineringskommitteen för Norra och Östra Skåne (Kristianstad)
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 3 – 16 till 22 jan

  • 17 jan – M-kanslimöte (Kristianstad)
  • 20 jan – PB RUN (Malmö)
  • 21 jan – Årsmöte MUF Kristianstad
Publicerat i Min politiska kalender | Lämna en kommentar

Man kan ha många förutsägelser om framtiden. Men få talar mot bilismen

Publicerad i Sydsvenskan den 18 januari.

Ska politiker uppfostra folket, eller ska de vara folkets företrädare? Hur skattepengar fördelas när det gäller väg och järnväg visar på en politisk skiljelinje. Det skriver Pontus Lindberg (M), regionråd i Skåne.

Ska man lösa människors faktiska problem, eller ska man styra dem mot ett ideal? Den pågående debatten om en utbyggnad av E 6 och E 22 säger en hel del om samhälls- och människosyn.
Man kan ha många förutsägelser om framtiden. Men få talar mot bilismen: Bilarna kommer framöver att vara energisnåla, utsläppsneutrala, kanske självstyrande. Människor kanske inte kommer att behöva äga bilar, men väl nyttja dem.

Utsläppsproblematiken, skadliga ämnen och koldioxid är ett hot mot miljön. Det kan ingen medborgare eller politiker blunda för. Men Sverige har redan tagit stora steg mot fossilfria och utsläppsneutrala transporter. Och fler kommer det att bli. Den positiva utvecklingen har kunnat ske genom attvi alla agerar, som konsumenter, trafikanter och väljare, inte genom att en överhet tvingar sina åtgärder på folket.

Nu går Skåne in i viktiga diskussioner kring hur Skåne har mängder av akuta, nödvändiga och riktiga – ofta lönsamma redan på mycket kort sikt – investeringar och satsningar som det inte kommer att finnas pengar till. Därför är det än viktigare att pengarna används på ett smart sätt.

Det behövs balanserade satsningar på både järnväg och väg, på alla delar av Skåne och på både persontrafik och godstransporter. Detta har allianspartierna i Region Skåne drivit och fått stöd för av en majoritet i regionen.

Järnvägen i Skåne närmar sig en infarkt, en överbelastning med stillastående tåg som resultat. Lösningen är en upprustning av järnvägen, fler och annorlunda tåg samt fler spår. Det behövs till exempel fyra spår mellan Malmö och Hässleholm.

Region Skånes uppfattning är också att kapaciteten på motorvägarna måste öka. Idag är trafikstockningarna och olyckorna alldeles för många. Det måste finnas tre filer i vardera riktningen, men även andra åtgärder är nödvändiga, till exempel intelligent trafikhänvisning som styr trafiken med hjälp av sådant som digitala trafikskyltar, och bättre av- och påfarter.

Jag har i en motion föreslagit att Region Skåne ska verka för att motorvägarna i Skåne blir ett pilotprojekt som en väg där IT och smarta byggsätt med till exempel en annorlunda utformning av på- och avfarter, kan användas på nya sätt.

Socialdemokraterna i Region Skåne har alltså närmat sig alliansens synsätt när det gäller nödvändiga satsningar på väg och järnväg. Ordföranden i det socialdemokratiska partidistriktet Niklas Karlsson föreslog i en motioni höstas tre filer på E 6. Det är inte förvånande om Socialdemokraterna och alliansen kan nå en samsyn. När striden att bygga ut E 22 stod i början av 2000-talet var enigheten i Skåne bred, med alliansen och Socialdemokraterna på samma sida.

Men det har börjat ett krypskytte mot den nya enigheten från dem som ogillar bilen mer än de gillar god ekonomi och miljö. Ett antal miljöpartistiska regionpolitiker beklagar sig över alliansens förslag att satsa även på vägar (Aktuella frågor 3/1).

Christer Ljungberg, vd för konsultföretaget Trivector – ett bolag som bland annat lever på att leverera ”gröna” lösningar – anser att en utbyggnad av E 6 till tre filer i vardera körriktningen är en felinvestering eftersom mer vägar skapar trafik, till exempel blir nya ringlinjer ofta snabbt fyllda. Istället ska man enlig Christer Ljungberg satsa på att ändra normer, få människor att åka bil mindre (Aktuella frågor 11/1).

Först får sägas att det miljöpartistiska inlägget inte var bra för Skåne. Allt tyder på att Skåne behöver tala med en röst för att få ut så bra resultat som möjligt av de kommande förhandlingarna med staten.

Argumentet att vägar skapar trafik är feltänkt. Vägar gör det möjligt att göra resor som annars inte skulle ske. Öresundsbron har till exempel ökat resandet. Men det är inget okynnesåkande, ingen kör bil utan att det är den bästa lösningen för just den personen. Det är inte fel normer som gör att det finns fler privatbilar än någonsin och att försäljningen av nya bilar ständigt slår nya rekord samtidigt som nya sätt att ha bil – leasing, dela på ägandet och bilpooler –poppar upp nästan varje vecka.

Hur skattepengar fördelas när det gäller väg och järnväg visar på en politisk skiljelinje. Ska politiker uppfostra folket, eller ska de vara folkets företrädare?

Moderaterna går till val på att människor normalt sett själva bäst vet vad de behöver och vill göra. De är heller inga egoister, utan kan väga personliga fördelar mot vad de får för effekter.

Pontus Lindberg

Publicerat i Debattartikel, infrastruktur | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 2 – 9 till 15 jan

9 jan – Möte om landsbygdspolitik (Kristianstad)

10 jan – Tåg till Linköping, Transportforum 2017

11 jan – Möte på Transportforum 2017, hemresa

12 jan- Möte om infrastrukturen i Skåne (Malmö)

13 jan – Möte om infrastrukturen – Sveriges Byggindustrier (Hässleholm)

Publicerat i Min politiska kalender, Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar

”Satsningen på biogas ger säker miljönytta!”

Publicerad i SvD 20 dec

Sverige får inte kompromissa med miljönyttan i våra biodrivmedel och därmed riskera stödet för en omställning till en fossiloberoende transportsektor. Rätt klassificering och transparent miljömärkning måste kunna utkrävas av såväl fossila som förnybara drivmedel, skriver flera debattörer som argumenterar för mer biogas.

Flera medier har under hösten rapporterat om den mycket tveksamma miljönyttan med biodiesel och HVO baserad på palmolja och dess biprodukt PFAD, till exempel Aktuell Hållbarhet (5/9), Sveriges Natur (14/9), SvD (28/11), SVT Mitt i Naturen (1/12) och nu senast GP (13/12). När regnskog avverkas i Sydostasien för att ge plats åt palmoljeproduktion leder det till stora punktutsläpp av koldioxid och en ekologisk katastrof i berörda områden.

Biodrivmedel är en nödvändig del i omställningen till en fossiloberoende transportsektor. Men för att biodrivmedlens roll i själva omställningen skall vara trovärdig måste vi kunna lita på att de biodrivmedel som används är bra för miljön. Det får aldrig råda någon som helst misstanke om att mer biodrivmedel i Sverige innebär mindre regnskog. Både företag inom branschen och politiker måste därför se till att alla palmoljeprodukter hålls borta från drivmedelsmarknaden.

Norge har nyligen beslutat att från årsskiftet klassa om palmoljeprodukten PFAD från restprodukt till biprodukt eftersom den har ett nästan lika högt marknadsvärde som palmolja. PFAD ger alltså en intäkt som blir en drivkraft för ökad avverkning av regnskog till förmån för palmoljeplantager. Producenterna kan till och med öka utbytet av PFAD genom små justeringar i produktionskedjan. Stora ursprungsländer för råvara till HVO som Tyskland, Storbritannien och Holland har, liksom Norge, klassat PFAD som biprodukt. Omklassificeringen till biprodukt innebär att miljökostnaden för att producera PFAD måste räknas in hela vägen tillbaka till palmoljeplantagen, vilket är högst relevant då palmoljeplantager uppenbarligen har stor miljöpåverkan.

En motsvarande omklassificering borde därför snarast ske även i Sverige i syfte att säkerställa fortsatt hög trovärdighet för bra biodrivmedel. En sådan omklassificering kan regeringen genomdriva utan att tillfråga riksdagen eller invänta andra förändringar på drivmedelsområdet. Det är viktigt att konstatera att palmoljeprodukter fortfarande står för en låg andel av de biodrivmedel som används i Sverige och att de flesta leverantörer och de flesta biodrivmedelsprodukter inte alls har någon koppling till palmoljeindustrin. Detta gäller exempelvis svenskproducerad HVO, liksom E85, RME och biogas.

Biogas är ett utmärkt exempel på användning av restprodukter i dess rätta bemärkelse. Över 90 procent av biogasen som används till transporter i Sverige kommer från just restprodukter och avfall, oftast också från Sverige. Ett exempel är den matavfallsinsamling som många kommuner nu bygger ut. En fortsatt utveckling av avfallshanteringen i Sverige kan dessutom skapa ännu mer resurser för biogasproduktion. Det finns i dag 50 000 gasfordon och en infrastruktur som är utbyggd i stora delar av Sverige. EU förordar dessutom en fortsatt utbyggnad av infrastrukturen för gastankning då man ser biogas som ett utmärkt komplement till en fortsatt satsning på ökad elektrifiering av vägtrafiken. När man också vill begränsa användningen av biodrivmedel från oljeväxter som palmolja, sockergrödor och stärkelsegrödor i kommande direktivförslag, vill man samtidigt stärka konkurrenskraften för avfalls- och restproduktbaserade biodrivmedel som biogas.

Anna Grauers

affärschef Eon Biofor

Bo Ramberg

vd, FordonsGas Sverige AB
Håkan Thorbjörnsson

Strategidirektör, Göteborg Energi AB

Mattias Philipsson

vd Svensk Biogas AB
Klas Gustafsson

vvd, Tekniska verken

Johan Zettergren

vd Swedegas

Mätta Ivarsson (MP)

regionråd och ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

Pontus Lindberg (M)

regionråd, 2:e vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

Publicerat i Bostäder, Debattartikel | Märkt , | Lämna en kommentar

Skåne behöver motorvägar!

Publicerad i KvP den 13 dec

Det är glädjande att se att det fortfarande finns socialdemokrater som bryr sig om motortrafiken, skriver Carl Johan Sonesson (M) och Pontus Lindberg (M).

Skåne behöver bredare motorvägar, skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson på KvP Debatt. Den förste är från Landskrona och den andre från Åstorp. Så de är insatta i hur trafiksituationen på E6 är: Köer, olyckor och trängsel. Att bygga ut flera avsnitt av motorvägen till tre filer i varje riktning ser de som en självklarhet. Till och med en prioriterad fråga. Det är angeläget att driva frågan politiskt, skriver de, men har inte nått framgång i riksdagen med den motion de har lämnat in. Det är ändå glädjande att insikten om behovet av väl fungerande infrastruktur finns hos i alla fall några av de skånska socialdemokraterna. Likaså att man väljer att lyfta fram vägarna istället för bara spårbunden trafik.

 

Satsningar på bättre vägar är viktiga, just nu. Motorvägarna i västra Skåne är fulla, och utbyggnaden av E22 och E65 går så sakta, så sakta. Tyvärr har Karlsson och Håkansson inte stort stöd i sitt parti, även om de säkert inte är ensamma i Socialdemokraterna. Deras partikamrater i riksdagen tänker avslå motionen. Och regionstyrelsens ordförande i Region Skåne Henrik Fritzon (S) har ännu så länge valt att prioritera annorlunda. Det är kanske inte att förvånas över, S-styret i både regeringen och Region Skåne bygger på stöd från bilfientliga Miljöpartiet. Och den gemensamma rödgröna önskan blir då att bilismen ska minskas genom att göra det svårt, dyrt och jobbigt på alla sätt att inte åka med den kollektivtrafik som tillhandahålls. Och att kollektivtrafikens bussar går på samma överfyllda vägar som bilarna låtsas man inte om. 

 

Det fanns för tio år sedan en enighet över blockgränserna om att Skåne behöver både väg och järnväg. Just nu verkar tyvärr Karlsson och Håkansson rätt ensamma om att stå kvar där. Har vi fel: Upp till bevis! Vi moderater är i stället utvecklingsoptimister och är övertygade om att tekniken kan öka friheten för skåningarna. Det ska finnas en fungerande järnväg med Pågatåg och Öresundståg – och framtida ännu bättre tåg och bussar, åtta år av moderatledning i Region Skåne såg kollektivtrafiken öka med 35 procent. Men möjligheterna med en utvecklad grön bilism är vidsträckta. Det kan göra att den som har behov av att använda bil också får möjlighet att göra det. För att kunna bo kvar, för att kunna jobba kvar – eller för att kunna göra den där efterlängtade nystarten.

 

Carl Johan Sonesson (M)

Regionråd i opposition i Region Skåne

 

Pontus Lindberg (M)

Regionråd i opposition i Region Skåne    

Publicerat i Debattartikel | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 50 – 12 till 18 dec

12 dec – Seminarium om utbildningsval (Malmö)

13 dec –  Korridorsmöte, RSAU (Kristianstad)

14 dec – Skånskt bredbandsforum, telefonmöte om Sydostlänken (Kristianstad)

15 dec – Konferens om gränshinder (Köpenhamn)

16 dec – Kompetenssamverkan Skåne (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 49 – 5 dec till 11 dec

5 dec – Möte med regionala utvecklingsnämnden (Sveriges Ambassad i Köpenhamn/Malmö), styrelsemöte C4pf (Kristianstad)

6 dec – Kanslimöte M (Kristianstad), förbundsstyrelse (Malmö)

7 dec – resa till Ålborg

8 dec – Möte med Övervakningskommittén Interreg Öresund, Kattegatt och Skagerack (Ålborg), hemresa

9 dec – Strukturbild för Skåne (Malmö)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vecka 48  – 28 nov till 4 dec

28 nov – Temakonferens kommunförbundet och Region Skåne (Lund), Alliansmöte RUN, gruppmöte inför RF (Kristianstad)

29 nov – Regionfullmäktige (Kristianstad)

30 nov – Nordisk infrastrukturkonfererns (Helsingborg)

1 dec – Framtidens infrastruktur i Skandinavien (Helsingborg), nattåg till Stockholm

2 dec – Politikerforum regional utveckling (Stockholm), tåg hem till Skåne

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

En giljotin på företagsamheten i Sverige

Startsida » Skåneforum » En giljotin på företagsamheten i Sverige
Publicerad den 21 november 2016 i Skåneforum, Skånska Dagbladet och Kristianstadsbladet

DEBATT. Den så kallade 3:12-utredningen har lämnat sitt betänkande till regeringen. Förslagen från utredningen innebär skatteskärpningar på närmare 5 miljarder kronor, frågan är nu vad som kommer att hända om drivkrafterna för småföretagande slås undan med höjda priser för konsumenterna och otrygghet för landets småföretagare som följd.

I många skånska kommuner utgör småföretagen en stor andel av näringslivet, en del förblir små medan andra utvecklas till större globala företag med 10 000-tals anställda.

Bland våra nyanlända medborgare märks ett stort intresse för att driva egna företag, något som gynnar integrationen. Det är av största vikt för kommunernas och deras medborgares framtid att detta kan fortsätta. Om ändringarna av 3:12 reglerna införs kommer en straffbeskattning påverka alla de småföretagare som med hårt arbete utvecklar sina företag och därmed också våra kommuner. Vi moderater i de skånska kommunerna har lyssnat och kommer göra allt vad vi kan för att inte reglerna ska införas.

Sverige har cirka 290 000 små företag som anställer över 800 000 människor. Att starta och driva ett företag gör de flesta för att förverkliga en idé som man länge gått och burit på. Att arbeta som småföretagare medför mycket glädje men också oerhört stort ansvar för sig själv och den egna familjen. Så länge man är frisk och har många kunder är det en trivsam situation men innan man når dit är det många som arbetar långt mer än 40 timmar per vecka, tar ut lite lön om ens någon och inte sällan arbetar när man är sjuk. För till skillnad från att vara statligt anställd, där det finns vikarier och man saknar kunder som kräver leverans eller potentiella kunder som måste bearbetas, har småföretagaren alla dessa utmaningar att hantera.

Belöningen för detta risktagande heter i bästa fall utdelning och om det går riktigt bra kan utdelning ges av halva lönekostnaden med 20 procents beskattning, vilket enbart ett fåtal företagare kan dra nytta av. Med de föreslagna nya reglerna kommer över 66 000 småföretagare att kraftigt drabbas av den försämrade förenklingsregeln vilket ger dem en minskad utdelning då möjligheten till detta sjunker med 40 procent.
Översynen av 3:12 reglerna har ett tydligt direktiv – att öka skattetrycket och detta har utredningen lyckats med då skattetrycket förväntas öka med 5 miljarder kronor om året om regeländringarna går igenom. Det som helt har förbisetts är att drivkraften för att vara småföretagare helt raderas ut. Riskerna med att driva ett litet företag med ojämna intäkter, inga vikarier vid sjukdom eller kundfakturor som inte betalas står inte i paritet med de förslag som utredningen lagt fram. Utredningen som omfattar över 500 sidor har så många komplexa beräkningar att varje småföretagare måste anlita skattekonsulter för att planera sin ekonomi så de kan överleva i framtiden. Att jämföra en småföretagare med en vanlig löneanställning visar hur lite förståelse regeringen har för vad som krävs för att skapa arbeten och välstånd i Sverige.
Det är inte bara småföretagarna som drabbas av förändringarna av 3:12 reglerna. De flesta människor handlar tjänster och varor av småföretag idag och gör det för att priserna är överkomliga. Om de nya reglerna får genomslag finns det två alternativ för småföretagaren. Antingen accepterar småföretagaren en real lönesänkning om 5 till
8 000 kr/mån och chans till vinstutdelningar i framtiden eller så är småföretagaren tvungen att kraftigt höja sina priser vilket medför färre kunder och till sist en nedmontering av företaget eller så kommer priserna gå upp på allt ifrån bröd och smör till städtjänster och kvalificerade konsulttjänster.

I praktiken kommer regelförändringarna medföra en skärpning av lönekravet för många företagare, i värsta fall från 47 000 kr/mån till 74 000 kr/mån vilket är helt verklighetsfrämmande i många branscher och regioner.
Moderaterna värnar om människans frihet och om att människor ska stimuleras att starta och driva företag där nästan en miljon människor får ett ordentligt arbete. Alla svenskar kan inte arbeta i de stora företagen som inte påverkas av de nya regelförändringarna eller vara en statligt anställd tjänsteman som ersätts med vikarier om man skulle bli sjukskriven.

Sverige är på väg in i en framtid där drivkraft, risktagande och eventuell belöning i form av utdelning inte accepteras – Jantelagen har alltså slagit sina järnklor än hårdare i Sverige. Det är en mycket farlig väg nu när storbolagen lägger ner sina fabriker och flyttar verksamheten utomlands. Sverige behöver både storföretagen men även alla de småföretag som en gång i framtiden kan bli ett storföretag. Förslaget kommer innebära kortsiktigt klirr i kassan för staten men på sikt kommer istället minskat företagande hämma utveckling och innovation i Sverige och medföra minskad tillväxt. När Sverige behöver en politik för bättre näringslivsklimat agerar regeringen precis tvärtom.

I många skånska kommuner utgör småföretagen en stor andel av näringslivet. Bland våra nyanlända medborgare märks ett stort intresse för att driva egna företag, något som gynnar integrationen. Det är av största vikt för kommunerna och deras medborgares framtid att detta kan fortsätta. Vi moderater i de skånska kommunerna har lyssnat och kommer göra vad vi kan för att inte de nya reglerna ska införas.

Översynen av 3:12-reglerna har ett tydligt direktiv att öka skattetrycket och detta har utredningen lyckats med då skattetrycket förväntas öka med 5 miljarder kronor om året. Riskerna med att driva ett litet företag med ojämna intäkter, inga vikarier vid sjukdom eller kundfakturor som inte betalas står inte i paritet med de förslag som utredningen lagt fram.

Utredningens komplexa beräkningar gör att småföretagarna måste anlita skattekonsulter för att planera sin ekonomi för att överleva. Att jämföra en småföretagare med en vanlig löneanställning visar hur lite förståelse regeringen har för vad som krävs för att skapa arbeten och välstånd i Sverige.

De flesta människor handlar tjänster och varor av småföretag för att priserna är överkomliga. Om de nya reglerna får genomslag finns det två alternativ för småföretagaren, antingen accepteras en real lönesänkning eller så blir det tvunget att kraftigt höja priserna. I praktiken kommer förändringarna medföra en skärpning av lönekravet för många företagare, i värsta fall från 47 000 kronor/månad till 74 000 kronor/månad vilket är helt verklighetsfrämmande i många branscher och regioner.
Moderaterna värnar om människans frihet och om att människor ska stimuleras att starta och driva företag. Alla svenskar kan inte arbeta i de stora företagen som inte påverkas av de nya reglerna eller vara statligt anställda. Sverige är på väg in i en framtid där drivkraft, risktagande och eventuell belöning i form av utdelning inte accepteras. Det är en mycket farlig väg nu när storbolagen lägger ner sina fabriker och flyttar verksamheten utomlands.
Förslaget kommer innebära kortsiktigt klirr i kassan för staten men på sikt kommer i stället minskat företagande hämma utveckling och innovation i Sverige och medföra minskad tillväxt. När Sverige behöver en politik för bättre näringslivsklimat agerar regeringen precis tvärtom.

Péter Kovács(M)

kommunstyrelsens ordförande, Höganäs

Christian Sonesson(M)

kommunstyrelsens ordförande, Staffanstorp

Ninnie Lindell(M)

oppositionsråd, Bjuv

Anna Palm(M)

kommunalråd, Höör

Mikael Rubin

(M), oppositionsråd, Trelleborg

Olof Röstin(M)

kommunalråd,Svalöv

Kenneth Dådring(M

oppositionsråd, Klippan

Carina Wutzler(M)

kommunstyrelsens ordförande, Vellinge

Henrik Wöhlecke (M

kommunalråd, Eslöv

Pär Palmgren (M)

oppositionsråd, Hässleholm

Anders Johnsson (M)

oppositionsråd, Burlöv

Lars Johnsson (M)

oppositionsråd, Simrishamn

Per-Martin Svensson (M)

vice ordförande kommunstyrelsen, Tomelilla

Christer Wallin (M)

oppositionsråd, Lund

Pia Almström (M)

kommunstyrelsens ordförande, Kävlinge

Patrik Ottosson (M)

gruppledare, Bromölla

Birgitta Persson (M)

vice ordförande kommunstyrelsen, Landskrona

Robin Holmberg (M)

oppositionsråd, Ängelholm

Carina Zachau (M)

kommunstyrelsens ordförande, Örkelljunga

Patrik Ströbeck (M)

vice ordf. kommunstyrelsen, Perstorp

Pontus Lindberg(M), regionråd Region Skåne

Peter Danielsson (M)

kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg

Stefan Lundgren (M)

kommunstyrelsens ordförande, Sjöbo

Eva Lindholm(M)

gruppledare, Hörby

Torbjörn Tegnhammar(M)

oppositionsledare, Malmö

Carl-Magnus Nilsson (M)

gruppledare, Osby

Johan Bolinder (M)

oppositionsråd, Skurup

Anders Berngarn (M)

kommunstyrelsens ordförande, Lomma

Peter Johansson (M)

oppositionsråd, Kristianstad

Pontus Pålsson(M), gruppledare, Åstorp

Linda Allansson Wester (M)

kommunstyrelsens ordförande, Svedala

Carl Johan Sonesson (M)

oppositionsledare, Region Skåne

Kristina Bendz(M), oppositionsråd, Ystad

Patric Åberg (M)

kommunstyrelsens ordförande, Östra Göinge

Christer de la Motte (M)

gruppledare, Båstad

Publicerat i Debattartikel | Märkt | Lämna en kommentar