Rödgröna hotar skånska veteranbilar!

(Publicerad i KvP den 12 maj 2017)

Det rödgröna styret i Region Skåne med Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill driva kampen mot bilismen på alla fronter. Nu vill de att veteranbilar i praktiken förbjuds, skriver regionrådet Pontus Lindberg (M).

Att vi måste komma tillrätta med utsläppen av växthusgaser är helt klart, och det är ingen stridsfråga. Det är helt naturligt att sittande majoritet fortsätter den politik som alliansen och Miljöpartiet var ense om under tidigare mandatperioder. Under min tid som ansvarig för utvecklingsfrågorna sattes mål om fossilbränslefria transporter och dessutom uppvärmning och el utan användning av fossila bränslen. I stället satsas på alternativa bränslen och kompenserande åtgärder där inblandning eller fossila bränslen fortfarande behövs. Det är viktiga, långtgående och kraftfulla beslut. Om det lyckas har vi verkligen åstadkommit något. 
Men bensin används inte bara till transporter och resor. Vi har en utvecklad kulturrörelse med äldre bilar i sport- eller hobbyverksamhet. Dessutom finns en rad äldre maskiner med bensin och dieseldrift. De senare kommer efterhand att bytas ut, men det finns inget sakligt skäl att snabbt tvinga människor att köpa nytt. Det är inte ens ett bidrag till ett hållbart samhälle, snarare är det ett slöseri med resurser – både ekonomiska och naturliga.

På senaste sammanträdet med regionala utvecklingsnämnden behandlades ett remissvar på en regeringspromemoria om vissa förändringar i krav på inblandning av biobränslen och därmed minskade fossilbränslen vid transporter. Det är rent tekniska förändringar, de flesta avsedda att träda i kraft redan 2018. Och säkert ersättas av något annat efter inte för många år. 

Då väljer Miljöpartiet och Socialdemokraterna att rätt omotiverat i svaret haka på ett krav att det sätts ”ett slutår för försäljning av fossila bränslen”. Totalstopp alltså. Det räcker inte att transporterna i landet blir klimatneutrala, utan man ska också jaga de entusiaster som fixar gamla bilar eller pensionären som har en fullt fungerande lite äldre motorgräsklippare.
Miljöarbetet är betydelsefullt, men klarar vi omställningen av vardagstrafik och godstransporter, ja då kan man tillåta en och annan teknikfantast att köra sin Chevrolet Impala 1958 V8 – den drar en del per mil, men rullar inte många. 

Politik bör handla om att göra världen bättre och underlätta för medborgarna, inte att ta symbolbeslut och bestraffa vanligt folk.

 

Publicerat i Debattartikel, frihet, Tillväxt | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vecka 21 – 22 till 28 maj

22 maj – Förberedelser inför valrörelsen (fotografering), Alliansmöte inför nästa möte med Regionala Utvecklingsnämnden (Malmö)

23 maj – Alliansmöte, RSAU (Kristianstad), FS (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 20 – 15 till 21 maj

15 maj – Möte om infrastrukturen med näringslivet (Malmö), Styrgrupp Färdplan Biogas (Malmö)

16 maj – Kanslimöte, intervju om Öresund som cykelregion (Kristianstad)

17 maj – Strategigrupp om skånsk livsmedelsstrategi (Malmö)

18 maj – Tillståndet i miljön (Stockholm)

19 maj – Partiråd (Stockholm)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 19 – 8 till 14 maj

8 maj – Regiondialog om Sverigeförhandlingen (Jönköping)

9 maj – Korridorsmöte, lunch med RFs presidium, regionstyrelsens arbetsutskott (Malmö)

10 maj – Livsmedelsstrategin (Malmö)

11 maj – 

12 maj – Presidieberedning Regionala Utvecklingsnämnden (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 18 – 1 till 7 maj

2 maj – Alliansledning (Malmö)

3 maj – Frukostmöte Marknadsföringen (Kristianstad)

4 maj – Besök i Köpenhamn med presidierna i Kulturnämnden och Regionala Utvecklingsnämnden (Köpenhamn)

5 maj – Ledig

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Skåne kopplas via Ystad 

VÄRNA SKÅNE. Från Ystad går en av delarna av det europeiska transportnätet TEN-T från Östersjön till Adiatiska havet. Redan i dag förtjänar den uppmärksamhet, och betydelsen kommer att växa redan i den nära framtiden. Ystad hamns betydelse stärks.Skåne är Sveriges port till kontinenten, genom landskapet går hälften av den export som till stor del ligger bakom vårt välstånd och vår välfärd. Eller rättare sagt, Skåne är ett antal portar till kontinenten, Öresundsbron, stora hamnar, flygplatserna Sturup och Kastrup.

En av de viktigare hamnarna är Ystad, som beroende på om man räknar gods, lastbilar, människor eller anlöpningar är mellan den tredje och tionde största svenska hamnarna. Ystad är viktig för handel och resor till andra sidan Österjön – Polen och Baltikum. Och det mesta av trafiken till och från Bornholm passerar här.

Bornholmsfärjan Leonora Christina. Foto: Werner Wilmes (CC BY-NC 2.0)

Fortfarande finns godsvagnskapacitet men framförallt ökar lastbilstrafiken, den kan om några år öka med 100000 lastbilar per år om prognoserna slår in.

Ystad hamn är också svensk koppling till den centraleuropeiska transportkorridoren CETC. Det är en så kallad europeisk gruppering för samarbete över gränserna. Svensk deltagare är Region Skåne och jag har haft förmånen att leda den politiska styrelsen, en post som även Thomas Lantz (M) och Mätta Ivarsson (MP) haft. Transportkorridoren börjar i Skåne och passerar ner genom västra Polen, Tjeckien, Slovakien, Österrike, Ungern, Kroatien. Det är en transportled ner till Medelhavet som blir viktigare och viktigare, och där samtidigt mycket kan vinnas genom upprustning av väg- och järnvägsstandard.

Inte minst kan miljöaspekterna stärkas åtskilligt. Ekonomi och miljöhänsyn måste gå hand i hand. Inom samarbetet har tagits fram projektet Greener Mobility, som handlar bland annat om just effektiva och miljöanpassade godstransporter bland annat mellan Skåne och Västpommern i Polen,

Inom transportkorridoren och i anslutning till den finns en mycket stor marknad, samtidigt som transportvägarna längre västerut tenderar att bli överbelastade.

För Sverige och för Skåne är denna led genom Östeuropa ner till Medelhavet betydelsefull, och som vi ser ökar trafiken stadigt till och från Ystad hamn utan att stora insatser gjorts för att lyfta standarden på transportkorridoren.

Det finns tre viktiga aspekter på Ystad och den centraleuropeiska korridoren:

För det första måste vi se till att vår infrastruktur lever upp till det ökade trycket. Främst E65, men även väg 19 och 13 kommer att få en ökad trafik. Samma gäller järnvägen Malmö-Ystad, och dess förlängning till Simrishamn även om persontrafiken där dominerar. Vi måste se till att det finns aktuella planer för att utveckla dessa vägar och järnvägar.

Inte minst är det viktigt att se till att vägarna till hamnen blir säkra, icke störande för omgivningen och klarar av trafiken som ökar. Främst handlar det om E65 inom Ystad, och då i synnerhet Dragongatan.

För det andra är det viktigt att fortsätta samarbetet inom transportkorridoren. Ingen transportväg är bättre än dess sämsta länk och vi måste hitta en samsyn så att investeringar kopplas till varandra.

Den tredje utmaningen är den sviktande järnvägstrafiken för gods. Det är det enda transportslag som just nu backar och det tycks vara tveksamt om kommande färjegenerationer alls kommer att ta godsvagnar. Det är tråkigt då godståg är miljövänliga och energieffektiva. Tågen har dock svårt att passa in i ett nät av just-in-time-transporter, och ska det fungera krävs nog utveckling av järnvägstrafikens styrning och hastighet.

Sverige borde ha fler vägar över Östersjön ner till Europa, det borde vara ett strategiskt intresse. För skulle Öresundsbron bli oanvändbar av någon anledning är det för sent att leta efter alternativ.

Publicerat i Debattartikel | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 17 – 24 till 30 april

24 april – Studiebesök Bjärechips och Bjärefågel,  besök på nya stationen i Båstad, nätverksträff Landsbygdspolitik (Båstad)

25 april – Alliansmöte inför RS, RSAU (Kristianstad)

26 april – Möte mellan presidierna i Kollektivtrafiknämnden och Regionala Utvecklingsnämnden, möte inför kommande Trafikförsörjningsprogram (Malmö)

27 april – Regionstyrelsen (Kristianstad)

28 april – Frukostmöte med Åkeriföreningen (Ängelholm), intervjuer med ny pol sek (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Samhällsinformation!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vecka 16 – 17 till 23 april

18 april – M-gruppmöte, Alliansmöte RUN med hjälp av SKYPE

19-20 april – Studiebesök i Norge hos Höyre (Oslo, Akershus, Norge)

21 april – Sammanträde med RUN (Helsingborg) 

22 april – Förbundsstämma (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 15 – 10 till 16 april

10 april – Studiebesök hos Polisen (Kristianstad)

11 april – Alliansledning, RSAU (Kristianstad)

12 april – Läget i opinionen (Malmö)

13 april – 

14 april – Påskrunda på Österlen

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar