Vecka 50 – 11 till 17 dec

11 dec – Kommundialog Strukturbild för Skåne (Simrishamn), 4-spårs utbyggnad Lund-Hässleholm (Malmö)

12 dec – RSAU, gruppledarträff (Kristianstad), Förbundsstyrelse (Malmö)

15 dec – Centrala funktionshinderrådet, Styrgruppsmöte Strukturbild för Skåne (Malmö)

Annonser
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 49 – 4 till 10 dec

4 dec – Möte med regionala utvecklingsnämnden hos Migrationsverket, möte med Höör och Eslöv om infrastruktur (Malmö)

5 dec – Strukturfondpartnerskapet Skåne/Blekinge, Kanslimöte (Kristianstad)

6 dec – Skrivbordsarbete

7-8 dec – Möte med Interreg Öresund/Kattegatt/Skagerack (Göteborg)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 48 – 27 nov till den 3 dec

28 nov – Regionfullmäktige (Kristanstad)

29 nov – Alliansmöte RUN (Malmö)

1 dec – Forum för nationell tillväxt och hållbar utveckling (Stockholm)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 47 – 20 till 26 november

20 nov – PB RUN, styrgrupp Färdplan Biogas (Kristianstad)

21 nov – Utökad alliansledning, RSAU (Kristianstad)

22 nov – Styrelsemöte C4pf (Kristianstad)

23 nov – Cykelforum (Helsingborg)

24 nov – Kunskapsseminarium om E6 (Malmö)

25 nov – Nomineringsstämma för Moderaterna i Skåne (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 46 – 13 till 19 november

13 nov – Möte med regionala utvecklingsnämnden (Sjöbo)

14 nov – M-Kanslimöte (Kristianstad)

15 nov – Seminarium om E6 i riksdagen, möte om kommande nationell plan (representant för stambanan.com) (Stockholm)

16 nov – Seminarium om hållbara transporter (Stockholm)

17 nov – Möte med Skånebänken (Malmö)

18 nov – Höstutbildning C4-Moderaterna (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 45 – 6 till 12 november

6 nov – möte om infrastruktur, lanseringen av PM Samordnade godstransporter, gruppstyrelse och gruppmöte för (M) (Malmö)

7 nov – Alliansmöte inför RS, gruppledarmöte (Kristianstad),  förbundsstyrelse (Malmö)

8 nov – Forskning och Innovationsrådet (Kristianstad), AW med nye partiledaren, Alliansmöte RUN (Malmö)

9 nov – Regionstyrelse (Kristianstad)

10 nov – Seminarium om Sverigeförhandlingen (Hässleholm), Möte RUN och Kulturnämnden (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 44 – 30 okt till 5 nov

30 okt – Möte med LRF, presidieberedning regionala utvecklingsnämnden (Malmö), styrgrupp Sydostlänken (Karlshamn)

31 okt – M-kanslimöte, möte med nomineringskommittén Norra och Östra Skåne (Kristianstad)

1 nov – Sydsvenskt möte för funktionshindersråden el likn (Kristianstad)

2 nov – Valplanering (Malmö)

 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Budgetanförande 23 okt 2017

(Det talande ordet gäller!)

Politik handlar inte om att vilja, det handlar om att prioritera!

Ordförande, ledamöter i regionfullmäktige.

Jag vill börja med att yrka bifall till Alliansens budgetförslag, till oförändrad skattesats och till Alliansens tilläggsförslag med 1% indexering.

Det är 14 gången alliansen lägger en gemensam budget i Region Skåne. Jag är stolt över att de fyra borgerliga partierna som i så god anda kommit överens i viktiga frågor och som är beredda att ta ansvar för sjukvården, kollektivtrafiken och den utvecklingen i hela Skåne.

Den budget vi presenterar idag är tydlig i sitt fokus på sjukvården och kollektivtrafiken. Politik handlar framför allt om att prioritera. Sanningen är att vi politiker inte kan lova allt till alla, vi måste oftare våga säga som det är -det finns inga fria pengar – skattepengarna kommer inte från himmelen. Skatteintäkterna kommer genom hårt arbete, genom att skåningarna går till arbete varje dag.

Skatteintäkterna har ökat kraftigt de senaste åren, problemet för Region Skåne är inte inkomsterna. Vårt stora problem är att vi inte kan hålla i pengarna, tyvärr tycks kostnadsutvecklingen vara bortom kontroll.

Det som är bra med Alliansens budget är att vi trots att vi ger rejält med medel till sjukvården och satsar på kollektivtrafiken i hela Skåne fortsätter att utveckla regional utveckling och kultur. Resurserna skapar vi genom att prioritera hårdare inom kultur och regional utveckling och lägga besparingar på central administration.

Att skåningen får behålla pengar i den egna plånboken är bra. Skåningen vet bäst hur pengarna skall användas.

Alliansens budget tror vi på hela Skånes utveckling. I vår budget är vi tydliga med att vi måste satsa på infrastruktur i hela Skåne. Vi ser att det saknas kapacitet i vägsystemet. Det är på vägarna som 8 av 10 resor sker varje dag. Vi måste fortsätta binda samman våra stora tillväxtmotorer, Malmö, Lund och Helsingborg med fler filer där så behövs. Vi vet alla att E6 idag är ett hinder för utveckling, är trafikfarlig och så kan det inte fortsätta.

Staten har problem att hantera infrastrukturen i hela Sverige. Varje gång nästa 12 års plan skall presenteras är det mer pengar än någonsin, så är det även denna gång. Sanningen är att det finns inga satsningar som kommer att lösa allt. Under den här mandatperioden har vi diskuterat ett nytt höghastighetssystem för tåg, om inget oväntat dyker upp kommer vi att fortsätta diskutera den här frågan många mandatperioder framåt. Det som skulle bli den stora satsningen och lösningen på flera av våra utmaningar har blivit en gökunge som kommer att tränga ut andra angelägna projekt.

Skall vi få fler spår i Skåne, skall vi någon gång kunna får en HH-förbindelse, något vi sedan länge jobbat för, behövs alternativ finansiering. Vi kan inte fortsätta att finansiera infrastrukturen löpande, hade vi gjort på samma sätt med våra stora nya sjukhusbyggnader hade inte allt som nu sker i Helsingborg och Malmö varit igång.

Den stora utmaningen för Skåne är den tudelade arbetsmarknaden, det går väldigt bra för de flesta, arbetsmarknaden är het. Men samtidigt växer utanförskapet, den som kommer utifrån, den som saknar gymnasiekompetens har det mycket svårt på den svenska arbetsmarknaden. Region Skåne är Skånes största arbetsgivare och vi har det regionala utvecklingsansvaret. Vi måste arbeta mer med utanförskapet.

Extra material – i mån av tid

Vi måste också nu börja arbeta aktivt mer med EU-frågorna. Nu börjar slaget om nästa EU-budget. Vi måste slåss för medel för att främja samarbete med våra grannländer. Runt Östersjön och i Europa finns stora möjligheter till mer samarbete. Speciellt kanske efter flyktingkrisen 2015. Vi har ju ett antaget initiativärende i Regionala utvecklingsnämnden, som snart borde lagt till sig.

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Tillväxt | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vecka 43 – 23 till 29 okt

23-24 okt – Regionfullmäktige – Budget 2018 (Kristianstad)

25 okt – Remismöte om nationellplan (Stockholm)

26 okt – Kreativa Skåne (Malmö)

27 okt – Stambanan.com (Hässleholm)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 42 – 16 till 22 oktober

17 okt – Korridorsmöte (Kristianstad), Samrådsmöte fyrspårsutbyggnad (Arlöv)

18 okt – Träff med vice gruppledare plus gruppstyrelse, valplanering valkretsvis (Malmö)

19 okt – Möte med Sydsvensk Regionsamverkan (Växjö)

20 okt – Lokal rådskonferens (Lund)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar