Minska antalet ledamöter i regionfullmäktige

Publicerad i Kristianstadsbladet den 29 september
När regionen bildades gjordes en överenskommelse om att regionfullmäktige skulle ha 149 ledamöter. Motiveringen till detta var framför allt att man skulle ha en bred representation från hela Skåne, vilket var ett bra skäl med tanke på hur verkligheten såg ut då. Tiderna har dock förändrats sen dess. Skåne är idag betydligt rundare. Idag bor du i en kommun med arbetar ofta i en helt annan i betydligt större utsträckning. Skåningen är betydligt mer mobil inom Skåne idag än vad man var 1999. 

Vi anser att det är givet att ledamöterna i regionfullmäktige skall arbeta för hela Skåne – oavsett vilken kommun ledamoten själv bor i eller arbetar i.

 Regionfullmäktiges arbete och arbetsformer är en central del av demokratin och det är hög tid att se över hur arbetet fungerar i grunden. Att se över antalet ledamöter i fullmäktige är ett första steg. Regionfullmäktige är regionens högst beslutande organ, och arbetet med de politiska förslagen sker ute i nämnderna samt i partigrupperna. Därför har vi ställt oss frågan ifall vi verkligen behöver vara 149 ledamöter. Lagen säger att vi måste vara minst 101, och då anser vi det rimligt att vi minskar antalet ledamöter till 101. Vi har därför lämnat in en motion till regionfullmäktige om detta.

 Det är idag en stor utmaning för alla partier att hitta intresserade kandidater, som har tid och möjlighet att äga ett par dagar om året till sammanträden. Det kräver dessutom att man har läst in sig på alla ärenden, samt deltagit i ett antal förberedande möten med mera. Alla som varit på ett regionfullmäktigesammanträde, vet att antalet ledamöter och tjänstgörande ersättare som deltar i debatterna är en förhållandevis låg andel av de 149 närvarar – om platserna ens är fyllda. Det händer då och då att partier inte lyckas fylla sina platser därför att ledamöter får akuta förhinder, ofta på grund av sjukdom. Det går helt enkelt inte alltid att hitta en ersättare som kan ta ledigt från sitt jobb med kort varsel, för att åka till Kristianstad och delta på sammanträdet.

 Vi tror inte att demokratin hade tagit skada av färre ledamöter i regionfullmäktige. Vi tror att det hade vitaliserat debatten, och ökat engagemanget bland ledamöterna eftersom konkurrensen om platserna hade ökat.

 Vi hoppas att regionfullmäktige kommer bifalla vår motion, så vi efter nästa val kan ha premiär för ett mindre och vassare regionfullmäktige – som givetvis kommer vara ledd av en alliansmajoritet.
Pontus Lindberg (M) gruppledare

Carl Johan Sonesson (M) 2 vice ordförande i regionstyrelsen

Annika Annerby Jansson, (M) 2 vice ordförande i regionfullmäktige

Peter Danielsson, (M), ledamot i regionfullmäktige

Stefan Lamme (M), ledamot i regionfullmäktige

Carina Wutzler, (M), ledamot i regionfullmäktige

Publicerat i Debattartikel, demokrati, Region Skåne, Valsystemet | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Vecka 40 – 28 sept till 4 okt

 • 28 sept – Revision RUN (Kristianstad)
 • 29 sept – Extra möte RSAU, Regionfullmäktige (Kristianstad), besök från Hamburg (Malmö)
 • 30 sept – Studiebesök på Max IV och ESS tillsammans med besökare från Hamburg (Lund), besök från Hamburg (Malmö)
 • 1 sept – Arbetsgrupp integration inför partistämman, Skånesamtal (Malmö)
 • 2 sept – Möte med regionala utvecklingsnämnden (IKEA, Älmhult)
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Statsbudget slår mot Skåne!

Pressmeddelande 21 sept 2015 

Den rödgröna regeringens budget kommer att slå hårt mot arbetsmarknaden, inte minst för dem som har svårast att få arbete. När en regeringen får öppen kritik från Arbetsförmedlingens generaldirektör har det gått långt. Hoppet att räddas av en konjunkturuppgång motarbetas dessutom av regeringens egen politik.
– Regeringens budget slår extra hårt mot Skåne, som redan tidigare har bland landets största problem med sysselsättning och utanförskap, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition med särskilt ansvar för utvecklings- och tillväxtfrågor. Dagens budget drabbar tillsammans med vårbudgeten inte minst grupperna med svagast arbetsmarknadsanknytning: Unga och invandrare. Alliansregeringens sänkta arbetsgivaravgift för unga och de RUT- och ROT-jobb som lett till arbete är nu nästan ett minne blott.

Skattehöjningarna på 50 miljarder drabbar nästan alla, över 80 procent får betala. Och lägger man sedan till alla de kommuner och landsting/regioner som måste höja skatten närmar man sig 100 procent. Marginalskatten kommer att chockhöjas för den breda medelklassen, en tredjedel med heltidsarbete kommer att betala minst 52 kronor av den sista hundralappen i skatt. Till detta kommer avgiftshöjningar som höjd maxtaxa för förskola.
– Vi hade behövt en budget förökad sysselsättning och arbete. I stället rensar den rödgröna regeringen systematiskt bort allt vad arbetslinje heter, säger Pontus Lindberg (M). Skatte- och bidragslinjerna blir de gällande.
För Region Skåne innebär det att vi kan se fram emot stagnerande skatteintäkter just när vi står inför stora investeringar i framtidens sjukvård.
Mer information och kommentarer
Pontus Lindberg (M)

regionråd i opposition och 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Region Skåne

Tel: 044-309 34 72

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vecka 39 – 21 till 28 september 

 • 21 sept – Konferens om TEN-T (Berlin)
 • 22 sept – Alliansmöte, RSAU (Kristianstad)
 • 23 sept – Rådskonferens om budgeten (Stockholm)
 • 24 sept – Techday  Skåne (Malmö)
 • 25 sept – Möte om Sverigeförhandlingen ur tillväxtregionernas perspektiv (Stockholm)
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 38 – 14 till 20 september

 • 14 sept – Arbetsmöte med Kompetenssamverkan Skåne (Malmö)
 • 15 sept – RSAU-budgetberedning, Struktufondpartnerskapet Skåne/Blekinge (Malmö)
 • 16 sept – Presidieberedning RUN, Skånesamtal (Malmö)
 • 17 sept – Studiebesök Europaparlamentet (Bryssel)
 • 18 sept –  Besök Ystad Hamn (Ystad)
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Från Kristianstad till Malmö på 35 minuter!

Publicerad i Kristianstadsbladet den 8 sept 2015
På sträckan Hässleholm-Malmö kan restiden nästan halveras ner mot 20 minuter, vilket bäddar för under 35 minuter Kristianstad–Malmö. Så kan det bli med det nya snabbtågssystemet, höghastighetsbanorna kommer att ha plats för verkligt snabba regionaltåg (250 kilometer i timmen) och restiden för lite längre regionala resor kan kapas dramatiskt.

Det intressanta med höghastighetståg är därmed inte främst att det knyter ihop Malmö, Göteborg och Stockholm, utan också de stora effekterna som kommer kring dessa tre tydliga tillväxtkärnor.

Detta vet vi skapar större arbetsmarknadsregioner och leder till bättre tillväxt.Allt talar för att det kan bli så. I Sverige finns nu en stor majoritet för ett framtida höghastighetstågssystem. Alliansen startade resan under namnet Sverigebygget och S+MP har fortsatt arbetet under namnet Sverigeförhandlingen.

  
Det finns förstås utmaningar med en så här stor investering, den allvarligaste är att finansiering fortfarande är osäker och Sverigeförhandlingen riskerar att bli en riktig gökunge. Notan kommer att bli mer än 150 miljarder. Detta måste vi vara speciellt uppmärksamma på i Skåne.

Skåne har unika förutsättningar, vi är redan i dag en större arbetsmarknad än Storgöteborg och vi har tillsammans med den danska sidan möjligheter att bli en europeisk storstadsregion med mer än 3,4 miljoner invånare, väl visat i danskarnas arbete med Greater Copenhagen.

Vi har inte råd att stå stilla. Ekonomiskt har Skåne halkat efter både i utbildningsnivån och i reellt köpkraft sedan början av 90-talet. Sysselsättningsnivån i Skåne är för låg.  Vi behöver på ett helt annat sätt än i dag utnyttja våra möjligheter. Då är en fungerande infrastruktur helt nödvändig – utan resor och fler möten mellan oss skåningar, kommer inte hjulen att snurra fortare.

Staten måste tillsammans med Region Skåne samla sig till ett Skånepaket för att förverkliga regionens möjligheter. I Skåne är vi väl samlade när det gäller framtida höghastighetståg och vi vet sedan många år vad vi behöver runt om i Skåne, vilka vägar och järnvägar som behöver byggas ut.

Publicerat i Debattartikel, infrastruktur, Kollektivtrafik, Skånepaketet, Sverigeförhandlingen | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Volvo bygger ny fabrik i USA, det ger mer jobb i Olofström!

På möte med Sydostlänken i Olofström berättar platschefen för Volvo i Olofström hur den globala ekonomin fungerar. 

När Volvo nu skall starta en ny bilfabrik i South Carolina, så innebär det stora effekter på Volvos anläggning i Olofström. Produktionen i South Carolina kommer att vara beroende av komponenter från Torslanda och Olofström. Även om det är långt till South Carolina så är det ”just in time” som gäller. Utmaningen är givetvis lite större med det stora avståndet. 

Idag räknar Volvo med 30 dagars ledtid till USA och mer än det dubbla till Kina. Tiderna kan givetvis kortas, men det finns fysiska begränsningar och avstånd som kommer att spela roll. Detta ställer stora krav på infrastrukturen i Sverige. 

  

  Pressbild från Volvo Cars

www.sydostlanken.se

Publicerat i infrastruktur, Tillväxt | Märkt , | Lämna en kommentar

Vecka 37 – 7 till 13 sept

* 7 sept – Konferens om innovation med Central European Transport Corridor (Lund), styrelsemöte C4-partiförening (Kristianstad)

* 8 sept – RSAU (Kristianstad), möte Sydostlänken (Olofström)

* 9 sept – Presidiemöte Regionala utvecklingsnämnden och Kulturnämnden, intervju om superbussar, Skånesamtal (Malmö)

10 sept – Skånskt Bredbandsforum (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

”Yrkeshögskolan behövs inte minst därför att ryktet om industrins död är betydligt överdrivet.”

AKTUELLA FRÅGOR 

Publicerad i Sydsvenskan den 7 september 2015 00.01

Vi, företrädare för Region Skåne, vill arbeta tillsammans med branschorganisationer, kluster, enskilda företagare och utbildningsarrangörer för att utveckla yrkeshögskolan, skriver Mätta Ivarsson (MP), Pontus Lindberg (M) och Ilmar Reepalu (S).

”Yrkeshögskolan behövs inte minst därför att ryktet om industrins död är betydligt överdrivet.”

Sju skånska entreprenörsprofiler skriver om framtiden för yrkeshögskolan och hur viktig den är. De anser att regeringens satsning på yrkeshögskolan i stor utsträckning borde riktas mot Skåne (Aktuella frågor 21/8).
Som företrädare för det regerande politiska styret och oppositionen inom Region Skåne kan vi inte annat än hålla med.

OECD kom i en genomlysning 2012 fram till att Skåne har alla möjligheter att bli en av Europas konkurrenskraftigaste regioner. Men sysselsättningen och skattekraften är inte tillräckliga, och missmatchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande är omfattande.

Vi delar de sju entreprenörsprofilernas uppfattning att yrkeshögskolan är viktig för både enskilda personers utveckling och Skånes konkurrenskraft.

Region Skåne försöker på flera fronter driva på en utveckling för en starkare arbetsmarknad, exempel på detta är Koss, Kompetenssamverkan Skåne.

I Koss samverkar Region Skåne med Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet, länsstyrelsen och Lärosäten Syd, det vill säga Malmö högskola, SLU/Alnarp, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Blekinge tekniska högskola,för att bland annat säkerställa att det finns tillräcklig kompetens i Skåne.

Region Skåne har nyligen också fattat beslut om en skånsk jobbkommission där tanken att medlemmar i Koss och andra aktörer ska arbeta på en mer operativ nivå.
Yrkeshögskolan behövs inte minst för att ryktet om industrins död är betydligt överdrivet. Svensk tillverkning är fortfarande i världsklass, kostnadseffektiv, hållbar och klimatanpassad. Men det saknas ofta personal som har rätt utbildning. Och där kommer yrkeshögskolan in.
Så sent som för ett år sedan gjorde Region Skåne en genomgång av yrkeshögskolan. Klart var att det behövs fler platser, något som regeringen nu gått med på.
Region Skåne menar att ansökningsförfarandet bör göras om. Det är också fel att en utbildning försvinner bara för att en del av dem som vill gå den skjuter upp sina studier ett år. Yrkeshögskolan borde heller inte, som idag, bara vara inriktad på kortsiktiga behov, utan även på långsiktiga behov och kanske ”nya yrken”.
Men yrkeshögskolan skulle kunna utvecklas än mer. Jämsides med långsiktiga åtaganden kan det finnas behov av korta vidareutbildningskurser av terminslängd, kanske skapade för att möta stora varsel och uppsägningar inom olika sektorer.
Kanske kan sektorsövergripande vidareutbildning vara bra. Kanske IT för sjukvården, eller ekonomi för byggnadsingenjörer. Mångsidighet i kompetens kan ge det där lilla extra, medan vidareutbildning inom det egna fältet ofta sker på arbetsplatsen. Yrkesutveckling kan innebära byte av yrke eller arbetsplats.
Det behövs också ett lokalt engagemang för hur framtidens utbildningsbehov ska täckas.
Vi, företrädare för Region Skåne, vill arbeta tillsammans med branschorganisationer, kluster, enskilda företagare och utbildningsarrangörer för att utveckla yrkeshögskolan.
Mätta Ivarsson (MP)
Pontus Lindberg (M)

Ilmar Reepalu (S)

Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.

Publicerat i Tillväxt, utbildning | Märkt , | Lämna en kommentar

Vecka 36 – 31 aug till 6 sept

31 aug – Sammanträde med RUN (Malmö)

1 sept – Kanslimöte, gruppmöte RF-gruppen M (Malmö)

2 sept -Alliansmöte, möte med gruppstyrelsen för RF-gruppen M (Kristianstad)

3 sept  – Regionstyrelse (Kristianstad)

4 sept – Strukturbild för Skåne, invigning av nya lokaler för Kommunförbundet Skåne (Lund)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar