Löftesbrott!

IG_640x640_skane

Bild | Posted on by | Märkt , | Lämna en kommentar

Vecka 14 – 30 mars till 5 april

30-31 mars – Prioriteringsmöte med Strukturfondspartnerskapet SkåneBlekinge (Karlskrona), Styrelsemöte med C4pf (Kristianstad)

3 april – Konstrundan på Österlen

GLAD PÅSK!

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Nu avgörs framtiden!

Författare: Pontus Lindberg (M) Regionråd opposition, Region Skåne, ordförande för stambanan.com 2013-2015

I dag, torsdag, lämnar jag vid ett möte i Hässleholm vidare stafettpinnen för ordförandeskapet i nätverket stambanan.com. När jag tillträdde 2012 var diskussionen om en ny svensk stambana med höghastighetståg ännu i sin linda. Kostnaderna tycktes för höga och den samhällsekonomiska nyttan osäker. 

I dag är läget annorlunda. Det finns en bred och stabil majoritet i riksdagen över blockgränsen för denna historiska satsning. 

Både den tidigare Alliansregeringen och Stefan Löfvens minoritetsregering har gett förhandlingspersonerna grönt ljus för att driva projektet framåt med full fart. Vi får gå tillbaka till mitten av 1800-talet för att hitta en jämförbar infrastruktursatsning. 

Den nya stambanan är ett gigantiskt projekt och alla aspekter måste granskas. Bygget kommer att skapa barriärer i landskapet och kommer att kräva expropriering av privat egendom. Beslutet ska vara hållbart över flera decennier. Därför måste den samlade samhällsnyttan vara avgörande. Det är bara då samhällsnyttan är riktigt stor och långsiktig som det är försvarbart att bryta mot den privata äganderätten och expropriera. 

Som engagerad i stambanan.com tror jag att en östlig dragning över Hässleholm via Växjö mot Jönköping är det som gynnar Skåne och Sydsverige mest. Men det är de analyser som nu genomförs som ska ge visa den samlade bilden av de samhällsekonomiska nyttorna för hela Sverige. 

Oavsett hur beslutet om en ny stambana landar i slutänden är bygget av ny infrastruktur långt ifrån färdigt. Under flera decennier har det investerats för lite i infrastruktur. Det saknas både järnväg och väg runt om i Sverige och speciellt i våra tillväxtregioner. Dessutom har man länge slarvat med järnvägsunderhållet, det ser vi nästan dagligen i den skånska kollektivtrafiken. 

Det är bra att förhandlingspersoner i sitt uppdrag kommer att pröva olika former av finansiering. Sedan 70-talet finansierar staten infrastruktur löpande, hade man gjort likadant med den egna villan så hade inte mycket blivit byggt. Det är dags att staten börjar hantera infrastrukturinvesteringar som just investeringar. 

Tar vi nu steget med en ny stambana, måste Skåne som en av Sveriges tillväxtregioner ges fulla förutsättningar att dra nytta av denna satsning. Det behövs satsningar på Skånebanan (Kristianstad-Hässleholm-Helsingborg). Det behövs satsningar på Västkustbanan, så att Göteborg kommer närmare. Det är dags för ett beslut om HH-förbindelsen, som också ingår i uppdraget för Sverigeförhandlingen. Precis som Öresundsbron går det att finansiera HH-förbindelsen med brukaravgifter. 

Redan innan i dag går det så mycket tåg mellan Lund och Hässleholm att en utbyggnad till fyra spår är nödvändig för att kollektivtrafiken skall fungera. Bygget av en ny stambana måste börja snarast och tidtabellen skall sikta på ett gemensamt slutdatum. Inte skall vi väl i Sydsverige vänta på framtiden?

Publicerat i Debattartikel, Höghastighetståg, infrastruktur, Södra stambanan, Tillväxt | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Vecka 13 – 23 till 29 mars

23 mars – Samråd RUN och KTN (Hässleholm), tåg till Stockholm C,  möte om moderat sjukvårdspolitik, förmöte SKLs valkongress (Stockholm)

24 mars – SKLs valkongress (Stockholm), tåg till Hässleholm

25 mars – Flyg Berlin, möte med STRING, middag på Nordische Botschaften (Berlin)

26 mars – Flyg CPH, medlemsmöte och ledningsgruppmöte med  Stambanan.com (Hässleholm)

27 mars – Presidieberedning RUN (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 12 – 16 till 22 mars

16 mars – Lansering ”Planera för cykeln i småstaden” PM inom ramen för Strukturbild Skåne  (Malmö), besök på Ekonomihögskolan (Lund)

17 mars – Alliansledning, RSAU (Regionstyrelsens arbetsutskott) (Lund)

19 mars – Möte i Köpenhamn

20 mars – Superbussaktivitet (Östra Göinge)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Välkommen i arbetet!

Industri/ Svar till Anders Ferbe och Anders Throbäck på IF Metall ”Rätt kompetens ger fler jobb i östra Skåne”, 6/3.

Publicerad i KB 150313

Fackföreningen IF Metall är välkomna i arbetet för ett Skåne som kan mer. Och där jobben blir fler och mer kvalificerade. Anders Ferbe, förbundsordförande, och Anders Throbäck, lokal ombudsman, skrev en debattartikel i Kristianstadsbladet den 6 mars om åtgärder för att skapa en ”återindustrialisering”.

IF Metall har en given plats i Social­demokraternas verkställande utskott och deras tidigare ordförande är nu statsminister. Klart att IF Metall passar på att ge Alliansen en känga vid varje tillfälle, så också denna gång.

Bortsett från det, är det relevanta frågor och förslag som lyfts i debattartikeln. Men det är alltid bra att läsa på om regionala förhållanden innan man uttalar sig. Sanningen är att nästan alla de åtgärder som efterlyses i IF Metalls debattartikel arbetade Region Skåne tillsammans med andra aktörer aktiv med under den gångna mandatperioden och det arbetet fortsätter förhoppningsvis.

I OECD-rapporten om Skåne som publicerades 2012 var det tydligt att vi behövde göra mer satsningar på att öka kunskapsnivån. Kunskaps­innehållet i stora delar av närings­livet är för lågt i både Skåne och Blekinge. Detta är en allvarlig utmaning om vi ska kunna utveckla vår konkurrenskraft inte minst i nordöstra Skåne.För att öka intresset för de utbildningar som det finns god efterfrågan på har Skåne tagit fram en regional utbildnings- och arbetsmarknadsprognos tillsammans med Stockholm och Göteborg. Flera tusen exemplar spreds till studie- och yrkesvägledare. Inför nästa års rapport pågår ett arbete sedan förra mandatperioden för att göra materialet ännu relevantare i olika delar av Skåne. Så att vi bättre kan nå ut till ungdomar som funderar över arbetsmarknadens möjligheter.

Sedan länge arbetar Region Skåne tillsammans med Kommunförbundet Skåne för att förbättra Teknikcollege och Vårdcollege runt om i Skåne för att säkra tillgången till avgörande utbildningar.

Tillsammans med Malmö Stad arrangerade Region Skåne förra året Sveriges första industrinatt efter tysk förebild. Förhoppningsvis kan detta initiativ växa till att omfatta fler delar av Skåne redan i år. Det är genom att ungdomar får träffa riktiga medarbetare ute på ”golvet” som man enklast säljer in hur intressanta arbete det finns inom tillverkningsindustrin.

Region Skåne har tillsammans med länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet och Lärosäten Syd skapat Kompetenssamverkan Skåne. En plattform så att vi med kraft kan arbete med kompetensförsörjningsfrågor, bland annat riktigt mot industrin behov. Där vi tagit fram en rapport 2014 om ”Framtidens Yrkeshögskola inom tillverkning och teknik”.

I den globala ekonomin kommer kunskap att vara den riktigt avgörande konkurrensfaktorn. Oavsett vilken bransch måste vi kunna leverera i världsklass. En del har vi alltså påbörjat, men mycket återstår fortfarande. Och det är därför välkommet att IF Metall är med på båten för att skapa ett modernt arbetsliv.

Publicerat i arbetslöshet, integration, kompetens, sysselsättningsgrad, Tillväxt, ungdomsarbetslöshet | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Låt Skåne bli en del av Köpenhamn

Publicerad i DI 150313

Arbete. Öresundsregion behöver en nystart. Genom att bejaka den nya danska tillväxtpolitiken och göra motsvarande insatser på svensk sida samtidigt som man gör ett ryck för att ta bort kvarvarande gränshinder kan Öresund, Skåne och Sydsverige bli ett tillväxtlokomotiv för hela Sverige, ja hela Norden.

I det sammanhanget måste regionen ses som en helhet. Den danska inriktningen att vilja spela på namnet Copenhagen, jämkat till Greater Copenhagen, retar kanske Stefan Löfven och regeringen men egentligen borde de se positivt på intresset om Skåne eftersom det bekräftar att Öresundsregionen är just en helhet och mår bäst om den fungerar gränslöst och sömlöst – det som brukar kallas integration. 

Samarbetsavtal mellan Sverige och Danmark borde vara mer mycket mer intressant för svenska regeringen att engagera sig i än samarbetsavtal med diktaturer.

Nyligen har årets index presenterats för Öresundsintegrationen, framtaget av Sydsvenska handelskammaren och Dansk erhverv. Det var ingen rolig läsning: Nivån föll för tredje året i rad och man får gå tillbaka till 2005 för att hitta en lägre siffra.

Integration är abstrakt som begrepp, i slutänden handlar det om att utnyttja de fantastiska fördelarna av att finnas i Öresundsregionen med 3,8 miljoner invånare. Vinnarna av detta har varit många, det är den svenska tonåringen som fått första jobbet på Fields köpcentrum eller den tidigare Astraforskaren som fick nytt arbete på danska Ferring, det är den danska familjen som hittar en billigare villa i Oxie. Eller alla som får jobb när Malmö, Helsingborg och Köpenhamn blir naturligare för internationella företagsetableringar. 

En Öresundsregion som blomstrar är inte bara bra för oss som bor i regionen, utan kan tjäna både Sverige och Danmark som tillväxtmotor. Det är i båda länderna ett nationellt intresse att denna motor får det bränsle den behöver och hålls i trim. En motsatt utveckling är inte alls bra. Öresundsintegrationen fungerar nämligen enligt cykelprincipen, så länge det går framåt är det stabilt – tappar cykeln fart eller stannar så riskerar cyklisten att ramla. Och backa går inte alls med en cykel.

Debatten har kommit att handla om danskarnas vilja att göra reklam för regionen under namnet Copenhagen eller det mer inkluderande Greater Copenhagen, och inte Öresund, vilket väckt uppmärksamhet och opposition i Sverige. Men det kan inte vara huvudfrågan. Kanske är det naturligt att använda Copenhagen för att locka ostasiatiska företag eller amerikanska kryssningspassagerare. I norra Europa vet man däremot mycket väl vad Köpenhamn, Malmö och Öresund är för något.

Namnet och logotyper och affischer kan man diskutera. Det viktiga är att det händer något. Tången greppar inte sämre för att man kallar den en polygrip. Och då kan man notera att den danska idén om Greater Copenhagen ingår i ett större arbete med ”fokuserad växtdagordning” och med en nationell dansk strategi för Köpenhamns utveckling – och i det arbetet finns Skåne med som en viktig del.

Det är bra, trist är dock att vi Skåne inte riktigt känner samma engagemang från vår egen huvudstad. Finns Skåne med i svenska statens strategi för utveckling och tillväxt? Ibland undrar vi.

Från svensk och från skånsk sida måste vi vara med i namndiskussionen – viktigast är att vi även deltar i ett arbete där hela regionen ses som en enhet och där ambitionen är att undanröja och minimera de kvarvarande gränshindren.

Publicerat i Öresundsregionen, Region Skåne, Tillväxt | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vecka 11 – 9 till 15 mars

10 mars – Hearing om Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 (Stockholm)

11 mars – Revion av Regionala Tillväxtnämnden 2014 (Malmö), möte med ÖK Interreg Öresund, Kattegatt och Skagerack (Lund)

13 mars – Möte med Regionala Utvecklingsnämnden (Lund)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Fight of the century

Överskottsmålet i ett stort perspektiv!

Publicerat i Tillväxt | Märkt | Lämna en kommentar

Ska det bli verkstad får vi i Skåne vara aktiva!

Publicerad i Sydsvenskan 3 mars 2014

Eftersom det saknas majoritet i Region Skåne är det viktigt att regionledning och opposition arbetar tillsammans för att lösa tågproblemen i södra Sverige, skriver alliansföreträdarna i Region Skåne Pontus Lindberg (M), Cristina Glad (FP), Birte Sandberg (C) och Birgitta Södertun (KD) i en slutreplik.

Häromveckan föreslog vi (17/2) en akut lösning på problemen med tågtrafikens störningar i Skåne och Sydsverige. För den delen av problemet som beror på eftersatt underhåll föreslog vi att Region Skåne kunde förskottera inte bara nyinvesteringar utan även pengar till eftersatt underhåll.

Det är visserligen statens uppgift, men regionen skulle på detta sätt kunna få förbättringar tidigarelagda – till nytta för alla skåningar. Regionen skulle även få en betydande samhällsekonomisk vinst, och kollektivtrafiken skulle bli attraktivare som alternativ till bilen. Det är ett pragmatiskt sätt att se till verkligheten och vad vi kan göra för att komma tillrätta med problemen. Eftersom det saknas majoritet i Region Skåne är det desto viktigare att regionledning och opposition arbetar tillsammans.

När nu det rödgröna minoritetsstyret genom regionråden Mätta Ivarsson (MP) och Stefan Svalö (S) svarar (25/2), så är det inte för att uppmuntra till idékläckande, utan för att använda upprustningsbehovet för att kasta smuts på alliansen. Som om underhållet hade havererat de senaste tre månaderna, eller för den delen under alliansens åtta år.

I själva verket är det decenniers bristande underhåll som slagit igenom – under alliansregeringen påbörjades arbetet med att reparera försummelserna, fastän det går långsamt. Erfarenheten är dock att Skåne inte kan förlita sig på Stockholm – oavsett vilket block som sitter i regeringsposition. Ska det bli verkstad får vi i Skåne vara aktiva.

Visst, det är lättköpta poäng att skälla på en regering eller en riksdagsmajoritet där det egna partiet inte ingår. Ska något åstadkommas måste man ta ett steg vidare.

Vi har förstått att det rödgröna regionstyret inte gillar förskotteringsförslaget. Men vad är i så fall deras alternativ?

Pontus Lindberg (M)

Cristina Glad (FP)

Birte Sandberg (C)

Birgitta Södertun (KD)

Publicerat i Debattartikel, infrastruktur, Kollektivtrafik, Tillväxt | Märkt , , , | Lämna en kommentar