Vecka 26 – 25 juni till 1 juli

25 juni – Dörrknackning Knislinge

26 juni – Resa till Bryssel, Seminarium The Rise of City Networks and Megaregions

27 juni – Seminarium om EUs kommande sammanhållningspolitik, hemresa från Bryssel

28 juni – Borgeby Fältdagar, möte med LRF, utställning

1 juni – Resa till Visby, Ulf Kristersson tal i Almedalen

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 25 – 18 till 24 juni

18 juni – M-Kanslimöte, RF-grupp, Våravslutning RF-grupp (Kristianstad)

19 juni – Extra RUN, Extra RS, Regionfullmäktige (Kristianstad)

21 juni – Tillgänglighet till Skånes hamnar (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 24 – 11 till 17 juni

11 juni – Resa till Århus med tåg, förmöte Styrgrupp ÖKS

12 juni – Styrgrupp ÖKS, hemresa från Århus med tåg

13 juni – E-hälsa, digitalisering och det nya folkhemmet, Skånskt bredbandsforum (Malmö)

15 juni – Extra möte med Regionala utvecklingsnämnden (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 23 – 4 till 10 juni

4 juni – Miljödebatt (Kristianstad)

5 juni – M-kanslimöte (Kristianstad)

6 juni – Nationaldagen

7 juni – Extra presidieberedning om nationella planen och RTI, Tillväxtmotor Hässlehom/Kristianstad (Kristianstad)

8 juni – Ny regional planering, möte med Kompetenssamverkan Skåne och Regionala Överenskommelsen (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 22 – 28 maj till 3 juni

28 maj – Fehmarn Bält-days (Malmö),lunchmöte om erosion (Länsstyrelsen)

29 maj – Fehmarn Bält-days (Malmö), Gruppstyrelse och Gruppmöte M Regionfullmäktige (Malmö)

30 maj – Gruppmöte inför RS, möte med FIRS (Malmö)

31 maj – RS (Kristianstad), Årsmöte Handelskammaren (Malmö)

1 juni – Färdplan Biogas (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Steg för steg en ny sträcka avE22 – boende i östra Skåne är vinnare!

Publicerad i Kristianstadsbladet den 23 maj

22 som i E22 eller som i 22 maj, det datum då spaden symboliskt sattes i jorden för nästa sträcka av E22. Denna gång är det sträckan Sätaröd–Vä som får ny sträckning och standard.

För en ort som Tollarp innebär det att man slipper hård trafik rakt genom samhället, samtidigt som kommunikationerna snarast blir bättre. Precis som för Linderöd vid den sträcka som blev färdig i december är detta en chans till utveckling.

I småstäder kan erbjudas ett lugnare liv närmare naturen samtidigt som det går att söka arbete i ett större område. Istället för bilköer som delar Tollarp kan orten växa ihop på allvar.

För resenärerna blir det ett lyft på en hårt trafikerad och olycksdrabbad sträcka.

Därmed kan snart hela E22 i Skåne ha en anständig standard. Inte minst Moderaterna har under ett antal decennier lagt mycket kraft på denna väg. Och arbetet är långt ifrån färdigt. Och då talar vi inte bara om behovet av fler filer i E22:s södra del, Eller om kvarvarande flaskhalsar på vägen genom Blekinge och längre norr ut.

E22 kan ses som både stammen för trafiken på snedden genom Skåne och den viktigast transportleden i Nordöstra Skåne. Och mest betydelsefull är den utan tvekan lokalt.

Då behövs det grenar på stammen, det ska gå att ta sig från orter en bit från E22 till och från vägen. Antingen för att resa vidare eller att ställa bilen på en pendlarparkering och resa vidare med expressbuss. Sådana parkeringar kompletteras gärna med annan service, verkstäder, utlämning av näthandlad mat och andra paket.

En särskilt viktig koppling är Åhus–E22/Kristianstad. Många vill bo kustnära, arbete eller skola finns centralt eller på annan ort. Ju bättre E22 blir, desto viktigare är det att man lätt tar sig till den. Bil, buss, cykel och eventuell framtida spårtrafik är då inga konkurrenter, de har alla sina roller för olika resenärer, kanske för olika delar av samma persons resor.

Samma resonemang gäller en kommun som Östra Göinge och de tätorter som finns där. Det måste samtidigt finnas snabba bussförbindelser, god tillgänglighet till kollektivtrafiken och bra bilväg.

Bilismen har fått stå tillbaka och de resurser som funnits har mycket gått till spårbunden trafik, även om mycket återstår när det gäller den. Att det inte redan finns dubbelspår Kristianstad-Hässleholm en av landets mest trafikerade enkelspårsbanor, är ett problem. Samtidigt är bristen på väginvesteringar/-underhåll lett till att vägar på den skånska landsbygden i praktiken förfallit, de har blivit sämre. Och det gäller inte minst östra och nordöstra Skåne.

Slutsatsen är: Grattis alla i nordost, kanske mest alla i Tollarp. Men E22 är långt ifrån färdigbyggd.

Pontus Lindberg (M)

regionråd i opposition Region Skåne

Peter Johansson (M)

kommunalråd i opposition Kristianstad

Publicerat i Debattartikel | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 21 – 21 till 27 maj

21 maj – Telefonmöte, uppdatering bredband och digitalisering, styrelsemöte C4pf (Kristianstad)22 maj – Första spadtag E22 Sätaröd-Vä, Alliansmöte, RSAU (Kristianstad), förbundsstyrelse (Malmö)23 maj – Resa till Sthlm, lunchmöte med Ystad Hamn (Sveriges Riksdag)24 maj – Tillståndet i miljön 2018 (Stockholm), hemresa till Skåne25 maj – Lokal rådskonferens (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 20 – 14 till 20 maj

14 maj – Alliansmöte inför regionala utvecklingsnämndens sammanträde 18 maj (Malmö)

15 maj – M-Kanslimöte, presidiemöte KTN och RUN, townhall-meeting Moderaterna i Skurup (Kristianstad, Rydsgård)

16 maj – Seminarium om ljus (Lund)

17 maj – Regionsamverkan Syd (Stuvenäs), Debatt LRF Sydost (Bollerup)

18 maj – Regionala utvecklingsnämnden (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Sverige behöver Europa mer än vad Europa behöver Sverige!

Kortad version publicerad i KB 9 maj, 2018

Den 9 maj firas Europadagen, en dag som vi behöver fira mer i Sverige. Vår framtid hänger tätt samman med övriga Europa. Våra grannländer är våra naturliga hemmamarknader. Den tyska ekonomin är Europas ekonomiska motor och det svenska näringslivet viktigaste handelspartner.

EU är världens största frihandelsområde och kan stoltsera med en stark och framgångsrik historia sedan Kol- och stålunionen grundades 1952. Att Europa direkt efter kriget kunde starta ett europeiskt samarbete som säkrat freden i Europa är stort. När vi besöker de ändlösa fälten av soldatgravar inser vi hur mycket bättre den nuvarande ordningen är.

Att gamla fiender som Tyskland och Frankrike kunde lägga konflikter bakom sig och att Churchill vara drivande i arbetet bör vi minnas oftare. Tårarna på Churchills kinder var äkta i Zürichtalet, han som lett Storbritannien genom världskriget såg tidigare än någon annan vikten av ett fredlig Europa,

Om Churchill såg Storbritanniens roll inom EU kan man nog diskutera, han hade troligen värderat den speciella relationen till USA högre. När nu Storbritannien lämnar EU ställs det europeiska bygget inför stora ekonomiska utmaningar. Hälften av engelsmännen har sagt nej till fortsatt medlemskap, det betyder inte att EU borde ge upp hela Storbritannien. EU ska vara en öppen union och sträva efter låga tullar och gränshinder, och ett nära samarbete med länder utanför unionen.

Att EU-kommissionen nu kommit med ett förslag till ny budget utan att rätta sig efter alla de pengar som försvinner med Brexit. Att inte rätta mun efter matsäck är direkt oförskämt speciellt mot de länder som är nettobetalare.

Det är helt rätt av den svenska regeringen att markera skarpt mot detta. En förening som EU bygger på att alla skall vinna på samarbetet. Att vissa bara skall betala hotar föreningens framtid. EU-kommissionen borde plocka ner långt hängande frukter. Man borde stoppa flytten mellan Bryssel och Strasbourg, man skall givetvis minska antalet ledamöter i EU-parlamentet när nu engelsmännen åker hem.

Problemet är att trots hårda ord från Stefan Löfven är det här en förlorad kamp. ”Mästerförhandlaren” kommer att förlora den här kampen. Har nu Frankrikes och Tyskland bestämt sig, kommer det att bli en höjd medlemsavgift. Sedan kan vi tycka att det är fel och att det borde fungera bättre. Det borde finnas en svensk modell, som löser det här. Vår tradition av sakpolitik, ingenjörskonst, kompromisser och misstänksamhet mot stora ord och symbolbeslut skulle vara välgörande för EU. Sanningen är emellertid att ”den svenska modellen” inte har någon magisk stjärnglans i Europa.

Sverige behöver Europa mer än vad Europa behöver Sverige.Vi kan givetvis använda stora ord, men vi är tyvärr ett ganska litet land och vi har inte byggt de relationer vi behövt. Vår närmaste allierad som budgethök var Storbritannien.

Samtidigt vill vi att EU-samarbetet ska vara effektivt där så behövs. För att vi ska kunna gå tillbaka till helt öppna gränser inom EU krävs att unionens yttre gränser är säkrade och pålitliga. För att komma tillrätta med utsläpp av växthusgaser och försurande ämnen krävs samarbete. Kommunikationer och godstransporter ska gå smidigt mellan länder och över gränser. På många områden är EU den arena som finns.

Därför förtjänar EU väl ibland att granskas och häcklas, men som någon sa: Om inte EU fanns skulle vi behöva uppfinna det.

Pontus Lindberg (M), Kristianstad
Regionråd i opposition, Region Skåne

Publicerat i Debattartikel | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 19 – 7 till 13 maj

7 maj – Temakonferens med Kommunförbundet Skåne, valarbetarutbildning (Kristianstad)

8 maj – Gruppledaröverläggning (Kristianstad)

9 maj  – M-kanslimöte per telefon, presidieberedning regionala utvecklingsnämnden, styrgrupp Strukturbild för Skåne (Malmö)

11-12 maj – Sverigemötet (Göteborg)

 

 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar