Vecka 43 – 24 till 30 oktober

24 okt – Budgetfullmäktige (Kristianstad)

25 okt – Budgetfullmäktige (Kristianstad)

26 okt – Möte med FIRS (Forsknings- och innovationsrådet Skåne) (Kristianstad)

27 okt – Möte med Alliansen i RUN (Malmö)

28 okt – Möte med stambanan.com (Hässleholm)

Publicerat i Min politiska kalender, Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar

Budgetanförande 2017 24-25 oktober 

Det talade ordet gäller

 

Ordförande/Fru ordförande, ledamöter i regionfullmäktige,

 

Politik handlar om att prioritera, det handlar om att välja, det handlar om att väga saker och ting emot varandra och fatta beslut. Idag presenterar Allians för Skåne sin trettonde budget tillsammans. Vi är fyra olika partier, vi tycker inte alltid samma sak, men vi är bra på att ge och ta och komma fram till en gemensam politik för Skåne bästa. Jag är stolt över att vi åter igen presenterar en ansvarsfull budget för hela Skåne. En budget som sätter ekonomin i fokus och som tydligt visar att vi inte behöver en skattehöjning. En budget där vi sätter sjukvården och kollektivtrafiken i fokus. Vården måste bli mer tillgänglig och vi måste komma till rätta med köerna och vi måste komma till och från våra arbetsplatser.

 

 

Det går bra för Sverige idag, tillväxten växer och skatteintäkterna växer kraftigt, då borde vi hålla i pengarna och spara i ladorna. Vi är ju överens om att investera många miljarder i nya sjukhus i både Malmö, Lund och Helsingborg. Men hur skall vi ha råd med detta om vi inte kan hålla i kostnaderna? Vi kan inte fortsätta utan kostnadskontroll, vilket revision påpekat.  

 

I Alliansens budget är vi tydliga med att vi måste satsa på infrastruktur i hela Skåne. Vi ser alla att det saknas kapacitet i vägsystemet, där 8 av 10 resor sker varje dag. Alliansen är tydlig med att vi måste bygga ut våra motorvägar. Vi måste binda samman våra tillväxtmotorer Malmö, Lund och Helsingborg med fler filer där så behövs. Möjligheten är stor att köra mer busstrafik, men kollektivtrafiken måste få plats och prioriteras, då behövs fler filer.

 

Genom att vi väljer att dra ner lite på anslagen till kultur, regional utveckling och administrationen på koncernnivå. Politik handlar om att prioritera och då måste man välja bort, det är sanningen, man kan inte ge allt till alla!

 

Alliansens budget innehåller också en satsning på E-hälsa. Det är dags att vi börjar jobba aktivt med E-hälsa i Region Skåne. Möjligheterna är stora att skapa nya former för vård i Skåne. Vi bör göra mer och vi bör släppa loss våra medarbetares kraft till innovationer inom sjukvården.

 

Hösten 2015 drabbades vi av en flyktingkatastrof och jag är stolt över att Sverige tog så stort ansvar. Den 2 november 2015 sammanträde Regionala Utvecklingsnämnden här i Kristianstad hos Krinova ute på Högskolan. Jag lyfte i ett initiativ från Alliansen den stora utmaning vi nu fortfarande står inför. Det var glädjande att Ilmar Reepalu som höll i klubban på mötet snabbt anslöt sig till vårt initiativ som med stor majoritet röstades igenom. Kortfattat gick initiativet ut på att alla projekt inom regional utveckling och inom kulturområdet skulle ses över, så att vi kan få loss pengar.

 

Tyvärr måste jag idag, nästan 365 dagar senare inse att S+MP inte har tagit initiativet på allvar. Det har inte kallats till något möte för att se hur vi kan göra denna genomlysning tillsammans. Idag ser vi hur Skåne står inför allt större utmaningarna. Många kommuner ser nu hur Staten välter över kostnaderna för flyktingkrisen på kommunerna. Jag tycker fortfarande att vi skall ställa upp och dela på den här stora utmaningen, men vi måste inse att detta kommer att ställa kommuninvånare mot varandra och regeringen verkar inte vara mogen uppgiften.

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vecka 42 – 17 till 23 okt

18 okt – Alliansmöte, RSAU, gruppledaröveläggning inför RF (Kristianstad)

20 okt – Förbundstyrelse (Malmö)

21 okt – PB RUN, infrastrukturdiskusson (Malmö)

22-23 okt – Skånemötet (LUND)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Skall vi satsa vidare på biogasen?

Det är frågan jag och Anna Jähnke ställer i en interpellation på budgetfullmäktige den 24-25 oktober. Fattade beslut i regionfullmäktige måste följas!

Norra Skåne skriver om det här, konstigt att MP försöker svara.

 

Publicerat i Biogas, Kollektivtrafik | Märkt , | Lämna en kommentar

Alliansens budget för Region Skåne 2017

https://www.scribd.com/document/327288816/161012-Budgetpresentation-UTKAST

Skåningarna får behålla 800 MSEK nästa år, en satsning på tillväxt! Bättre än skattehöjning!

Publicerat i Alliansen, CSK, infrastruktur, Kollektivtrafik, Region Skåne | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Vecka 41 – 10 till 14 oktober

10 okt – Hässleholm och Kristianstad ”Tillväxtmotor” (Kristianstad), Inför RS på torsdag , Gruppmöte och gruppstyrelse M i region Skåne (Malmö)

11 okt – Telefonmöte HyER, Vårdcentralen Vilan, styrelsemöte C4pf 

12 okt – Service NBT 606

13 okt – RS (Kristianstad)

14 okt – Revistionsmöte RUN, möte om infrastruktur för hela Skåne (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Studiebesök med landbygdsnätverket 7 okt

Jag anslöt efter lunch, komplettera gärna med fler bilder. 

Pressmedelande –

Hela Sverige ska leva!

Självklart! Eller?

Vad består Sverige mest av? Landsbygd?

 

Tyvärr har svensk media och makteliten glömt större delen av landet, de senast årtiondena.

Detta ska moderaterna ta tag i genom att vi inventerar våra geografiska potentialer som landsbygden har. Ivern att hänga på den accellererande urbaniseringen glömmer vi snabbt den enkla vardagen, som tv framställer i olika livsstils-program för miljoner tv-tittare att drömma sig bort i. Varför lever vi inte drömmen?

 

Hur vänder vi trenden av urbanisering och får tillbaka ett mer vitalt samhälle?

 

Nya Moderaterna i Skåne har tillsatt ett Landsbygdsutskott på initiativ från Charolotte Wachtmeister.

Gruppen består av: Ordförande Regionsråd Pontus Lindberg, Regionpolitiker Charlotte Wachtmeister, Kmn-politiker Ängelholm Sven-Ingvar Borgqvist, Kmn-politiker Tomelilla Per-Martin Svensson och fram tills nu Ulf Bingsgård Trelleborg (som gått över till tjänstemannasidan i sin kmn).

 

Under fredagen 7/10 ska vi besöka några företag i sydöstra delen av Skåne som olika inriktningar i sina verksamheter. Dessa stöter ofta på våra myndigheter och våra politiska direktiv i sin vardag. Press är välkommen att närvara och vår agenda finns enligt nedan.

 

Besöken är en inblick i vad som lyfts i nätverksträffarna och det vore trevligt om ni anslöt under dagen.

Agendan:

• Samling kl 9.30-10 inkl fika på Hästhagen för samåkning till företagen (för de som vill vara med hela dagen). http://www.hasthagenscafeochgalleri.se

• Besök på Kverrestads Maskinstation ca kl 10, på lämpligt plats där Bengt Nilsson är för dagen(mötesplats beror på vilket väder och verksamhet). http://www.kverrestad.com

• Besök på Bollerups Lantbruksinstitut ca kl 11, där VD Simon Blixt möter upp med en presentation av verksamheten. Bollerup.se  

• Lunch ca kl12,15

• Besök på Tosterups Gård kl 13, som Jan Ehrensvärd driver och kommer ge inblick i deras utveckling. Tosterup.se  

• Besök på Sander Dijkstra och Jantje ten Haven mjölkgård ca kl 14,30 som de drivit sedan 10 år tillbaka.

 

Under dagen kommer även två av våra Skånska moderata riksdagsledamöter deltaga och ta med sig synpunkter upp till riksdagen.

• Annette Åkesson ledamot i skatteutskottet, suppleant i Socialutskottet.

• Maria Malmer Stenergard ledamot i skatteutskottet, suppleant i Civilutskottet och Finansutskottet.

 

Kontaktperson

Per-Martin Svensson

1 vice ordförande i Tomelillas Kommunstyrelse(M)

tel:0733701077, perm

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Samrådsmöte Flackarp-Arlöv

Nu pågår arbetet, med lite tur är fyrspår färdigt 2023, det tar tid, men det blir bra till slut. Det här skall hålla i mer än 100 år!

Publicerat i infrastruktur, Tillväxt | Märkt , | Lämna en kommentar

Möte med Strukturbild för Skåne (Malmö)


Möte med Struktubild för Skåne, mycket på gång,  bra rapporter kommer senare i höst, en hel del att diskutera men arbetet med Strukturbild för Skåne fortsätter med god fart och viktiga frågor diskuteras!

Publicerat i Strukturbild för Skåne, Tillväxt | Märkt , | Lämna en kommentar

Publicerat i infrastruktur, Tillväxt | Märkt , | Lämna en kommentar