Inledd samarbete med militären

Publicerad i Skånska Dagbladet 19 april 2015

Region Skåne har, precis som alla andra sjukvårdshuvudmän i landet, svårt att rekrytera vårdpersonal. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beräknar att det måste anställas 129000 undersköterskor och 38000 sjuksköterskor i landet fram till 2022. I Region Skåne bedöms behovet vara 3000 undersköterskor och cirka 5500 sjuksköterskor. 

Vi står således inför en stor utmaning. Alla åtgärder måste vidtas för att vi på bästa sätt ska kunna tillvarata de kompetenser som finns. 

Sedan 2013 arbetar Region Skåne med att förskjuta arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier för att bättra tillvarata de anställdas kompetens, renodla tjänster och samla uppgifter för att på så sätt avlasta specialister. På samma sätt har fokus legat på att samordna och strukturera arbetet med att rekrytera personer utbildade i andra länder. 

Trots dessa insatser finns det risk att regionen inte klarar av sin kompetensförsörjning. 

Försvarsmakten har ett liknande problem. Riksdagen har beslutat att Försvarsmaktens insatsorganisation ska bestå av stående och kontrakterade förband, med hel- respektive deltidsanställda soldater och ett kvalificerat hemvärn med nationella skyddsstyrkor. Huvuddelen av den militära personalen kommer under upp till sexton år att ha sin huvudsakliga sysselsättning utanför Försvarsmakten, till exempel hos en civil arbetsgivare eller som student. 

Det innebär att den som tjänstgör tidvis i försvaret kommer att jobba växelvis i försvaret och hos sin civila arbetsgivare. Rekryteringsproblemen bottnar ofta i berättigad tvekan inför möjligheterna att kombinera deltid som soldat, inklusive utlandstjänstgöring, med ett civilt yrke. 

Med detta i beaktande och mot bakgrund av de säkerhetspolitiska förändringarna i vår omvärld, har regeringen nyligen fattat beslut om att aktivera pliktlagstiftningen i den del som gäller möjligheten att repetitionsutbilda krigsplacerad men ej anställd personal. Det är bra. Men det löser inte den svårighet som finns i konstruktionen. Försvaret skulle behöva många fler deltidsanställda soldater. Här skulle Region Skåne kunna inta en mer positiv roll, samtidigt som vi skulle få lättare att attrahera personal. 

Därför har vi nu föreslagit att Region Skåne ska inleda ett samarbete med Försvarsmakten för att underlätta bägge parters personalförsörjning.

Pontus Lindberg, regionråd i opposition, 2:e vice ordf Regionala utvecklingsnämnden

Caroline Wessel, 2:e vice ordf Personalnämnden

Publicerat i arbetslöshet, Debattartikel, Försvaret, Jobb | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Vecka 17 – 20 till 26 april

20 april – Öresundskommitéen (Roskilde)

21 april – Kanslimöte med moderaterna (Kristianstad), förbundsstyrelse (Malmö)

22 april – Styrgruppsmöte Kompetenssamverkan Skåne (Malmö), resa till Bryssel

23 april – Seminarium och styrelsemöte med CETC (Bryssel), hemresa

25 april – Föredrag om infrastruktur i Skåne för moderaterna i Kävlinge

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 16 – 13 till 19 april

13 april – Möte med Gemensamma presidiet för internationella relationer och intressebevakning (Malmö)

14 april – Studiebesök på sjukhusbygge i Danmark (Århus)

15 april – 100 000 möjligheter – dialog om mottagandet av flyktingar (Malmö)

16 april – Studiebesök på Flyinge, styrelsemöte C4pf (Kristianstad)

17 april – Möte med regionala utvecklingsnämnden (Hässleholm)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 15 – 6 till 12 april

7 april – Kanslimöte, gruppstyrelse och gruppmöte med RF-gruppen, förbundsstyrelse (Malmö)

8 april – Valanalysgruppen, Alliansmöte RUN (Malmö)

9 april – Regionstyrelse (Kristianstad), Workshop Stärkt integration i ett öppet Sverige (Malmö)

10 april – Politisk styrgrupp ”Den attraktiva regionen” (Helsingborg), Udvalgsmöte Miljö och Grön Vaekst Öresundskomiteen (Köpenhamn)

12 april – Föredrag ”Förtroendemannarollen” (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Löftesbrott!

IG_640x640_skane

Bild | Posted on by | Märkt , | Lämna en kommentar

Vecka 14 – 30 mars till 5 april

30-31 mars – Prioriteringsmöte med Strukturfondspartnerskapet SkåneBlekinge (Karlskrona), Styrelsemöte med C4pf (Kristianstad)

3 april – Konstrundan på Österlen

GLAD PÅSK!

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Nu avgörs framtiden!

Författare: Pontus Lindberg (M) Regionråd opposition, Region Skåne, ordförande för stambanan.com 2013-2015

I dag, torsdag, lämnar jag vid ett möte i Hässleholm vidare stafettpinnen för ordförandeskapet i nätverket stambanan.com. När jag tillträdde 2012 var diskussionen om en ny svensk stambana med höghastighetståg ännu i sin linda. Kostnaderna tycktes för höga och den samhällsekonomiska nyttan osäker. 

I dag är läget annorlunda. Det finns en bred och stabil majoritet i riksdagen över blockgränsen för denna historiska satsning. 

Både den tidigare Alliansregeringen och Stefan Löfvens minoritetsregering har gett förhandlingspersonerna grönt ljus för att driva projektet framåt med full fart. Vi får gå tillbaka till mitten av 1800-talet för att hitta en jämförbar infrastruktursatsning. 

Den nya stambanan är ett gigantiskt projekt och alla aspekter måste granskas. Bygget kommer att skapa barriärer i landskapet och kommer att kräva expropriering av privat egendom. Beslutet ska vara hållbart över flera decennier. Därför måste den samlade samhällsnyttan vara avgörande. Det är bara då samhällsnyttan är riktigt stor och långsiktig som det är försvarbart att bryta mot den privata äganderätten och expropriera. 

Som engagerad i stambanan.com tror jag att en östlig dragning över Hässleholm via Växjö mot Jönköping är det som gynnar Skåne och Sydsverige mest. Men det är de analyser som nu genomförs som ska ge visa den samlade bilden av de samhällsekonomiska nyttorna för hela Sverige. 

Oavsett hur beslutet om en ny stambana landar i slutänden är bygget av ny infrastruktur långt ifrån färdigt. Under flera decennier har det investerats för lite i infrastruktur. Det saknas både järnväg och väg runt om i Sverige och speciellt i våra tillväxtregioner. Dessutom har man länge slarvat med järnvägsunderhållet, det ser vi nästan dagligen i den skånska kollektivtrafiken. 

Det är bra att förhandlingspersoner i sitt uppdrag kommer att pröva olika former av finansiering. Sedan 70-talet finansierar staten infrastruktur löpande, hade man gjort likadant med den egna villan så hade inte mycket blivit byggt. Det är dags att staten börjar hantera infrastrukturinvesteringar som just investeringar. 

Tar vi nu steget med en ny stambana, måste Skåne som en av Sveriges tillväxtregioner ges fulla förutsättningar att dra nytta av denna satsning. Det behövs satsningar på Skånebanan (Kristianstad-Hässleholm-Helsingborg). Det behövs satsningar på Västkustbanan, så att Göteborg kommer närmare. Det är dags för ett beslut om HH-förbindelsen, som också ingår i uppdraget för Sverigeförhandlingen. Precis som Öresundsbron går det att finansiera HH-förbindelsen med brukaravgifter. 

Redan innan i dag går det så mycket tåg mellan Lund och Hässleholm att en utbyggnad till fyra spår är nödvändig för att kollektivtrafiken skall fungera. Bygget av en ny stambana måste börja snarast och tidtabellen skall sikta på ett gemensamt slutdatum. Inte skall vi väl i Sydsverige vänta på framtiden?

Publicerat i Debattartikel, Höghastighetståg, infrastruktur, Södra stambanan, Tillväxt | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Vecka 13 – 23 till 29 mars

23 mars – Samråd RUN och KTN (Hässleholm), tåg till Stockholm C,  möte om moderat sjukvårdspolitik, förmöte SKLs valkongress (Stockholm)

24 mars – SKLs valkongress (Stockholm), tåg till Hässleholm

25 mars – Flyg Berlin, möte med STRING, middag på Nordische Botschaften (Berlin)

26 mars – Flyg CPH, medlemsmöte och ledningsgruppmöte med  Stambanan.com (Hässleholm)

27 mars – Presidieberedning RUN (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 12 – 16 till 22 mars

16 mars – Lansering ”Planera för cykeln i småstaden” PM inom ramen för Strukturbild Skåne  (Malmö), besök på Ekonomihögskolan (Lund)

17 mars – Alliansledning, RSAU (Regionstyrelsens arbetsutskott) (Lund)

19 mars – Möte i Köpenhamn

20 mars – Superbussaktivitet (Östra Göinge)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Välkommen i arbetet!

Industri/ Svar till Anders Ferbe och Anders Throbäck på IF Metall ”Rätt kompetens ger fler jobb i östra Skåne”, 6/3.

Publicerad i KB 150313

Fackföreningen IF Metall är välkomna i arbetet för ett Skåne som kan mer. Och där jobben blir fler och mer kvalificerade. Anders Ferbe, förbundsordförande, och Anders Throbäck, lokal ombudsman, skrev en debattartikel i Kristianstadsbladet den 6 mars om åtgärder för att skapa en ”återindustrialisering”.

IF Metall har en given plats i Social­demokraternas verkställande utskott och deras tidigare ordförande är nu statsminister. Klart att IF Metall passar på att ge Alliansen en känga vid varje tillfälle, så också denna gång.

Bortsett från det, är det relevanta frågor och förslag som lyfts i debattartikeln. Men det är alltid bra att läsa på om regionala förhållanden innan man uttalar sig. Sanningen är att nästan alla de åtgärder som efterlyses i IF Metalls debattartikel arbetade Region Skåne tillsammans med andra aktörer aktiv med under den gångna mandatperioden och det arbetet fortsätter förhoppningsvis.

I OECD-rapporten om Skåne som publicerades 2012 var det tydligt att vi behövde göra mer satsningar på att öka kunskapsnivån. Kunskaps­innehållet i stora delar av närings­livet är för lågt i både Skåne och Blekinge. Detta är en allvarlig utmaning om vi ska kunna utveckla vår konkurrenskraft inte minst i nordöstra Skåne.För att öka intresset för de utbildningar som det finns god efterfrågan på har Skåne tagit fram en regional utbildnings- och arbetsmarknadsprognos tillsammans med Stockholm och Göteborg. Flera tusen exemplar spreds till studie- och yrkesvägledare. Inför nästa års rapport pågår ett arbete sedan förra mandatperioden för att göra materialet ännu relevantare i olika delar av Skåne. Så att vi bättre kan nå ut till ungdomar som funderar över arbetsmarknadens möjligheter.

Sedan länge arbetar Region Skåne tillsammans med Kommunförbundet Skåne för att förbättra Teknikcollege och Vårdcollege runt om i Skåne för att säkra tillgången till avgörande utbildningar.

Tillsammans med Malmö Stad arrangerade Region Skåne förra året Sveriges första industrinatt efter tysk förebild. Förhoppningsvis kan detta initiativ växa till att omfatta fler delar av Skåne redan i år. Det är genom att ungdomar får träffa riktiga medarbetare ute på ”golvet” som man enklast säljer in hur intressanta arbete det finns inom tillverkningsindustrin.

Region Skåne har tillsammans med länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet och Lärosäten Syd skapat Kompetenssamverkan Skåne. En plattform så att vi med kraft kan arbete med kompetensförsörjningsfrågor, bland annat riktigt mot industrin behov. Där vi tagit fram en rapport 2014 om ”Framtidens Yrkeshögskola inom tillverkning och teknik”.

I den globala ekonomin kommer kunskap att vara den riktigt avgörande konkurrensfaktorn. Oavsett vilken bransch måste vi kunna leverera i världsklass. En del har vi alltså påbörjat, men mycket återstår fortfarande. Och det är därför välkommet att IF Metall är med på båten för att skapa ett modernt arbetsliv.

Publicerat i arbetslöshet, integration, kompetens, sysselsättningsgrad, Tillväxt, ungdomsarbetslöshet | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar