Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vecka 33 – 14 till 20 aug

14 aug – Avstämning kommande OECD-rapport Western Scandinavia, presidieberedning Regionala utvecklingsnämnden, avstämning infrastruktur (Malmö)

15 aug – Korridorsmöte (Kristianstad)

16 aug – Alliansdag (Kristianstad)

18 aug – Möte om regional utveckling inom Regionsamverkan Sydsverige (Alvesta), möte med FS och råd (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender, Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar

Bortslösad högkonjunktur!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vecka 27 – 3 till 9 juli

3-5 juli – årets besök i Almedalen

– Biogas

– Stadsplanering

– Megaregioner 

– Infrastruktur

Står på schemat, för min del, blir spännande, vädret verkar blir helt OK som vanligt

6 juli – Semester inleds

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 26 – 26 juni till 2 juli

27-28 juli – Valplaneringsinternat (Helsingborg)

30 juni – Politisk styrgrupp infrastruktur inför Almedalsveckan (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 25 – 19 till 25 juni

19 juni – M-styrelse och gruppledarträff (Kristianstad)

20 juni – Extra regionstyrelse, regionfullmäktige (Kristianstad)

21 juni – 

22 juni – Möte med STRING-samarbete (Köpenhamn)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Skapa krisorganisation för tågen!

Publicerad i Sydsvenskan den 17 juni 2017.

När det kan vara svårt att komma från Malmö till Burlöv framstår det som lite absurt att regering, riksdag och kommuner är upptagna med att diskutera grandiosa planer på höghastighetståg Malmö-Stockholm om 25-30 år. Det skriver fyra företrädare för Alliansen i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd.

Tiden efter påsk har inte varit till järnvägens fördel i Sverige. Nästan varje dag har nya störningar uppträtt: kabelfel, elfel, nedrivna kontaktledningar, signalfel, människor på spåret, ja i princip varje form av störning har uppträtt.
Situationen är ohållbar. En del resenärer har behövt evakueras från tåg som inte kunnat ta sig vidare, andra har i timmar väntat på otillräckliga ersättningsbussar, skriver artikelförfattarna.

Tiden efter påsk har inte varit till järnvägens fördel i Sverige. Nästan varje dag har nya störningar uppträtt: kabelfel, elfel, nedrivna kontaktledningar, signalfel, människor på spåret, ja i princip varje form av störning har uppträtt.
En del resenärer har behövt evakueras från tåg som inte kunnat ta sig vidare, andra har i timmar väntat på otillräckliga ersättningsbussar.

Det behövs bättre planering och bättre information, inte minst planerade insatser borde kunna hanteras bättre. Vi föreslår därför att en krisorganisation inrättas. I den bör trafikverket, SJ, Skånetrafiken och andra operatörer och intressenter – som stora företag – ingå. En krisorganisation kan dels samordna vad som ska göras vid oförutsedda problem, dels hantera de insatser som behöver göras vid i förväg kända reparationer och banarbeten.

Vi är övertygade om att resenärer hellre får besked om att en tågstäcka under en kortare period är avstängd på grund av banarbete och då ersätts med buss, än under en längre period får veta att det tåg de sitter på är försenat på grund av ett planerat banarbete.

Tiotusentals skåningar förlitar sig på pågatåg och Öresundståg för att ta sig till arbete, studier eller fritidsaktiviteter. Vi vill att fler ska tycka att tåg är ett bra alternativ, men nu är risken stor att tåget förlorar mot bilen, något som ytterligare spär på den trängsel som råder på de skånska vägarna och som kan leda till att det blir fler stopp och förseningar även vägarna.

Samma sak gäller fjärrtrafiken. Idag är det nästan så att det inte går att råda den som har ett viktigt engagemang i Stockholm att ta tåget.

Som ett resultat av de opålitliga tågförbindelserna kör Ikea i Älmhult egna bussar mellan Malmö, Lund och Älmhult.

När det kan vara svårt att komma från Malmö till Burlöv framstår det som lite absurt att regering, riksdag och kommuner är upptagna med att diskutera grandiosa planer på höghastighetståg Malmö-Stockholm om 25-30 år.

Flera av de förslag Alliansen i Region Skåne har lagt fram för att undvika en alltmer kaosliknande situation när det gäller tågen har vi inte fått gehör för. Regionen skulle till exempel kunna förskottera pengar till åtgärder om Trafikverket säger ja till vissa investeringar. Det skulle göra att byggena kunde starta betydligt tidigare.

Snart börjar bygget av fyra spår mellan Malmö och Lund, vilket längre ska följas av fyrspår Lund-Hässleholm. Byggena är nödvändiga, men riskerar också att ge störningar i den dagliga trafiken.
I Sverige byggs och underhålls infrastuktur av staten, men Region Skåne har möjligheter. Det nuvarande rödgröna styret i Region Skåne är bra på att arbeta fram strategier för hur olika saker ska fungera. Förhoppningsvis kan vi bli eniga om konkreta åtgärder så att järnvägshjulen kan rulla i praktiken.

Företrädare för Alliansen i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd

Pontus Lindberg (M)

Inger Tolsved Rosenkvist (L)

Patrik Holmberg (C)

Josef Ander (KD)

Publicerat i Debattartikel, infrastruktur | Märkt , | Lämna en kommentar

Vecka 24 – 12 till 18 juni

12 juni – Avstämning inför kommande RTI-plan, lansering av TemaPM Planera för det digitala samhället (Malmö), möte med nomineringskommittén för riksdagsvalet Norra och Östra Skåne (Kristianstad)

13-14 juni – Möte med Övervakningskommittén Interreg ÖKS (Åsgårdsstrand, Norge)

15 juni – Bredbandsforum i Skåne (Kristianstad)

16 juni – Min son Ludvig Ysberg tar studenten (Österrängskolan, Kristianstad)

 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 23 – 6 till 11 juni

7 juni – Strukturbild för Skåne, möte med Sveriges Byggindustrierna (Malmö)

8 juni – Konferens om GREAT (Köpenhamn), rundabordssamtal om biogas (Stockholm)

9 juni – Sammanträde om RÖK, möte med Kompetenssamverkan Skåne (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Nu blir det elbussar istället för spårvagnar i Malmö! 

I januari var vi tydliga från Alliansen och skrev tydligt i KvP. Idag går vi till beslut i Regionala Utvecklingsnämnden och Kollektivtrafiknämnden. Skönt att staten/Sverigeförhandlingen håller i pengarna och värnar om  skattemedlen. 

Debattartikeln kommer här i repris. 

”Det växande Malmö behöver en uppgraderad kollektivtrafik. Alliansen i Region Skåne vill se en utbyggnad som kombinerar en modern satsning med en hållbar ekonomi:

• Malmös kollektivtrafik har en ram av järnväg: Stambanan mot Lund blir snart fyrspårig, Citytunneln fungerar både som ”tunnelbana” Malmö C-Triangeln-Hyllie och länk över Öresundsbron, med trafik på kontinentalbanan som en ringlinje och Pågatågstrafik med Lomma och Kävlinge. 

• Inom staden har Malmöexpressen – linje 5 – varit en framgång. Vi vill att fler linjer ska graderas upp till detta: Egna körfält, passagerartäta bussar och täta avgångar är huvudpunkterna i konceptet. Eldrift blir det naturliga valet för nya linjer. 

• Övriga busslinjer ska ha en god trafik, vi ska tidigt dra busslinjer till utbyggnadsområden. 

• Malmö är en stad som saknar stora höjdskillnader och är snöfri största delen av året: Den är idealisk för cykling och gång, vilket ska uppmuntras. Den sittande rödgröna ledningen i Malmö stad är för lite framtidsinriktad och vill satsa på symbolåtgärder som ser fina ut men som inte löser Malmös problem. De tycks satsa allt på att sätta upp bilhinder samt på att införa spårvagnar.

Malmös ledning har satsat på spårvagnslösningar i diskussionerna med Sverigeförhandlingen, och därför finns ännu inget avtal framme. Nya högkapacitetsbussar är det naturliga steget när passagerarkapaciteten behöver ökas. Spårvagnar kan ta något mer passagerare, men detta behövs inte ännu – i minst en kanske två ”bussgenerationer” räcker buss utmärkt. Investeringar och drift är lägre för en busslösning, och dessa pengar behövs för andra viktiga satsningar, inom och utom Malmö. Vi i Alliansen vill använda skattemedel på effektivast möjliga sätt. 

Vi måste också se till hela Skånes behov. Moderna, miljövänliga bussar klarar samma miljökrav och funktioner som de dyrare spårvagnarna. Arbetar man vidare med Malmöexpressen så kan man i framtiden ganska enkelt lägga spårvagnsräls på samma linjer. 

Malmö är växande stad som behöver knytas samman. Det finns efter decennier av rödgrönt styra stora investeringsbehov – de investeringarna måste göras så att vi får ut mest av pengarna.
Pontus Lindberg (M)

2. vice ordförande i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd   

Cristina Glad (L)

2. vice ordförande region Skånes kollektivtrafiknämnd

Birte Sandberg (C)

Gruppledare i Region Skåne

Birgitta Södertun (KD)

Gruppledare i Region Skåne ”

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar