Vecka 21 – 21 till 27 maj

21 maj – Telefonmöte, uppdatering bredband och digitalisering, styrelsemöte C4pf (Kristianstad)22 maj – Första spadtag E22 Sätaröd-Vä, Alliansmöte, RSAU (Kristianstad), förbundsstyrelse (Malmö)23 maj – Resa till Sthlm, lunchmöte med Ystad Hamn (Sveriges Riksdag)24 maj – Tillståndet i miljön 2018 (Stockholm), hemresa till Skåne25 maj – Lokal rådskonferens (Kristianstad)

Annonser
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 20 – 14 till 20 maj

14 maj – Alliansmöte inför regionala utvecklingsnämndens sammanträde 18 maj (Malmö)

15 maj – M-Kanslimöte, presidiemöte KTN och RUN, townhall-meeting Moderaterna i Skurup (Kristianstad, Rydsgård)

16 maj – Seminarium om ljus (Lund)

17 maj – Regionsamverkan Syd (Stuvenäs), Debatt LRF Sydost (Bollerup)

18 maj – Regionala utvecklingsnämnden (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Sverige behöver Europa mer än vad Europa behöver Sverige!

Kortad version publicerad i KB 9 maj, 2018

Den 9 maj firas Europadagen, en dag som vi behöver fira mer i Sverige. Vår framtid hänger tätt samman med övriga Europa. Våra grannländer är våra naturliga hemmamarknader. Den tyska ekonomin är Europas ekonomiska motor och det svenska näringslivet viktigaste handelspartner.

EU är världens största frihandelsområde och kan stoltsera med en stark och framgångsrik historia sedan Kol- och stålunionen grundades 1952. Att Europa direkt efter kriget kunde starta ett europeiskt samarbete som säkrat freden i Europa är stort. När vi besöker de ändlösa fälten av soldatgravar inser vi hur mycket bättre den nuvarande ordningen är.

Att gamla fiender som Tyskland och Frankrike kunde lägga konflikter bakom sig och att Churchill vara drivande i arbetet bör vi minnas oftare. Tårarna på Churchills kinder var äkta i Zürichtalet, han som lett Storbritannien genom världskriget såg tidigare än någon annan vikten av ett fredlig Europa,

Om Churchill såg Storbritanniens roll inom EU kan man nog diskutera, han hade troligen värderat den speciella relationen till USA högre. När nu Storbritannien lämnar EU ställs det europeiska bygget inför stora ekonomiska utmaningar. Hälften av engelsmännen har sagt nej till fortsatt medlemskap, det betyder inte att EU borde ge upp hela Storbritannien. EU ska vara en öppen union och sträva efter låga tullar och gränshinder, och ett nära samarbete med länder utanför unionen.

Att EU-kommissionen nu kommit med ett förslag till ny budget utan att rätta sig efter alla de pengar som försvinner med Brexit. Att inte rätta mun efter matsäck är direkt oförskämt speciellt mot de länder som är nettobetalare.

Det är helt rätt av den svenska regeringen att markera skarpt mot detta. En förening som EU bygger på att alla skall vinna på samarbetet. Att vissa bara skall betala hotar föreningens framtid. EU-kommissionen borde plocka ner långt hängande frukter. Man borde stoppa flytten mellan Bryssel och Strasbourg, man skall givetvis minska antalet ledamöter i EU-parlamentet när nu engelsmännen åker hem.

Problemet är att trots hårda ord från Stefan Löfven är det här en förlorad kamp. ”Mästerförhandlaren” kommer att förlora den här kampen. Har nu Frankrikes och Tyskland bestämt sig, kommer det att bli en höjd medlemsavgift. Sedan kan vi tycka att det är fel och att det borde fungera bättre. Det borde finnas en svensk modell, som löser det här. Vår tradition av sakpolitik, ingenjörskonst, kompromisser och misstänksamhet mot stora ord och symbolbeslut skulle vara välgörande för EU. Sanningen är emellertid att ”den svenska modellen” inte har någon magisk stjärnglans i Europa.

Sverige behöver Europa mer än vad Europa behöver Sverige.Vi kan givetvis använda stora ord, men vi är tyvärr ett ganska litet land och vi har inte byggt de relationer vi behövt. Vår närmaste allierad som budgethök var Storbritannien.

Samtidigt vill vi att EU-samarbetet ska vara effektivt där så behövs. För att vi ska kunna gå tillbaka till helt öppna gränser inom EU krävs att unionens yttre gränser är säkrade och pålitliga. För att komma tillrätta med utsläpp av växthusgaser och försurande ämnen krävs samarbete. Kommunikationer och godstransporter ska gå smidigt mellan länder och över gränser. På många områden är EU den arena som finns.

Därför förtjänar EU väl ibland att granskas och häcklas, men som någon sa: Om inte EU fanns skulle vi behöva uppfinna det.

Pontus Lindberg (M), Kristianstad
Regionråd i opposition, Region Skåne

Publicerat i Debattartikel | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 19 – 7 till 13 maj

7 maj – Temakonferens med Kommunförbundet Skåne, valarbetarutbildning (Kristianstad)

8 maj – Gruppledaröverläggning (Kristianstad)

9 maj  – M-kanslimöte per telefon, presidieberedning regionala utvecklingsnämnden, styrgrupp Strukturbild för Skåne (Malmö)

11-12 maj – Sverigemötet (Göteborg)

 

 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 18 – 30 april till 6 maj

28 april -1 maj Semester (Amsterdam)

2 maj – Dialogkonferens EUs sammanhållningspolitik (Malmö)

3 maj – Presidiemöte RUN och Kulturnämnden, Kanslimöte M (Malmö), nattåg till Stockholm

4 maj – Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft (Stockholm)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 17 – 23 till 29 april

23 april – Kanslimöte och telefonintervju

24 april – Gruppmöte RS (Kristianstad)

25 april – Lanseringe OECD-rapport Western Scandinavia (Helsingborg), Seniormässan (Mamö)

26 april – Regionstyrelsen (Kristianstad)

27 april – Strategisk grupp för livsmedel (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

De rödgröna är nöjda med att missa målet

Publicerad i YA, 23 april

När regionrådet Maria Nyman Stjärnskog (S) i YA 19 april kommenterar årsprognosen för ekonomin i Kryh (Kristianstads, Ystads och Hässleholms sjukvårdsdistrikt) väljer hon att lyfta fram att det i alla fall går bättre än förra året. 48 miljoner kronor bättre.

Tyvärr är Maria Nyman Stjärnskogs glädje relativ. Hon är nöjd med att missa tavlan lite mindre än tidigare. Men skjuter utanför gör hon fortfarande.

Den prognostiserade budgetavvikelsen för Kryh för helåret 2018 ligger på minus 112,9 miljoner kronor. Med detta resultat ser Kryh ut att missa sina budgetar under mandatperioden med sammanlagt 625,2

I själva verket är det ännu värre. Kryh har varje år denna mandatperiod fått ökade anslag. Sjukvården i hela regionen har fått 6,2 miljarder kronor mer. I år får Kryh 4,3 procent, eller 146,6 miljoner kronor, mer än 2017. Nämnden förbrukar alltså inte bara sina allt större tillskott, utan nallar också på det resultat som skulle ha tryggat framtida vård.

Samtidigt har vårdproduktionen minskat. I den somatiska vården tog Kryh 2017 emot 6 295 patienter färre än 2016. Antalet vårddagar minskade med 11 200, eller 6,4 procent. Antalet operationer var 271 färre, en minskning med 3,3 procent.

Kryh förbrukar skattemedel i rasande takt, utan att sydöstskåningarna får mer vård för pengarna.

Vi tror inte ett detta handlar om nonchalans från personalens sida. Vi är övertygade om att de gör sitt bästa. I stället handlar det om att styrning och ledning har betydelse; att signaler från det politiska styret påverkar. Och budskapet därifrån har varit övertydligt under alla år: Skatten ska höjas. Resurserna ska flöda in.

Antingen handlar det om usel budgetering, eller om en verksamhet som gör som den vill. Fast mest sannolikt om Maria Nyman Stjärnskog.

Att budgeteringen är usel kan vi i och för sig instämma i, vi har röstat emot alla rödgröna budgetar. Våra förslag har varit bättre. Men samtidigt har vi förutsatt att den budget som fullmäktige beslutat om ska vara taket för hur mycket pengar regionen gör av med.

Maria Nyman Stjärnskog har därmed ett stort ansvar för att ekonomin är stadigt i fritt fall när hon öppet ger uttryck för att den budget som regionfullmäktige har tagit för Kryhs räkning inte gäller. ”Vi sa redan i planeringsdirektiven att vi har för liten i ram i förhållande till de uppdrag vi ska göra och sa att vi behöver mer pengar”, säger hon. ”Vi har inte haft rättvisa förutsättningar.”

Med andra ord: Det spelar ingen roll vad högsta beslutande organ säger, Kryh kan gott göra sina egna prioriteringar – budgeten är ett rundningsmärke, inte ett styrande dokument.

Detta är oerhört allvarligt. En enskild nämnd, eller ett minoritetsstyre, kan inte sätta sig över den budget som fullmäktige beslutar om.

Om pengarna inte räcker ska man begära mer pengar, eller prioritera om verksamheten så att pengarna räcker. Det rödgröna styret har varken gjort det ena eller det andra. Bara klagat på sina egna budgetar. Och struntat i dem.

Pontus Lindberg (M)

oppositionsråd

Region Skåne

Caroline Hedenström (M)

sjukvårdspolitiker

Region Skåne

Publicerat i Debattartikel | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 16 – 16 till 22 april

16 april – Möte med regionala utvecklingsnämnden (Malmö)

17 april – M-Kanslimöte, gemensam workshop RUN+Kollektivtrafiknämnden (Kristianstad)

18 april –

19 april – Studiebesök Fysioterapi med häst (Söderåsens Forsgård)

20 april – IT-kompetensbrist (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Snabba på med Lund-Hässleholm

Publicerad i KvP den 12 april 2018

Sverige har inte råd att vänta på att järnvägsträckan Lund-Hässleholm byggs ut först om tio år. Kapacitetsökningen i södra Sverige måste prioriteras av regeringen. Vart tredje företag i Sydsverige ser dagens flaskhalsar och dess effekt på pendlingen som ett tillväxthinder, skriver flera ledande sydsvenska samhällsprofiler.

Vart femte persontåg mellan Lund och Hässleholm är försenat. Det drabbar pendlare och företag i hela Sydsverige, men problemen stannar inte där. Sträckan förbinder Öresundsregionen med Stockholm och är en pulsåder för import och export av gods, vilket gör flaskhalsen till ett nationellt problem. Trafikverkets förslag är att den planerade utbyggnaden, med nya spår och mer järnväg, påbörjas först om tio år. Det har Sverige inte råd med – regeringen behöver tidigarelägga åtgärden.

Analyser visar att om sju år kommer kapacitetsbehovet uppgå till omöjliga 148 procent längs sträckan Lund-Hässleholm. Redan i dag finns inte plats för mer trafik och det saknas tidsluckor för underhåll. Sträckan är affärskritisk för flera företag i södra Sverige och avgörande för Sveriges koppling till övriga Europa. Om inte spaden kommer i marken nu så får denna sex mil korta järnvägssträcka orimligt stora negativa konsekvenser för Sveriges konkurrenskraft. Regeringen måste därför prioritera upp bygget.

I Skåne förväntas befolkningen öka med 148 procent fram till år 2040. Det ställer krav på ökat bostadsbyggande, god kompetensförsörjning samt en bättre matchning på arbetsmarknaden. Att kollektivtrafiken fungerar är en av de viktigaste pusselbitarna för att åstadkomma detta. Även godstrafiken ökar. Redan till år 2030 kommer trafiken att ha ökat med över 150 procent i södra Sverige, vilket är mer än i både Västra Götaland och Stockholm.

I södra Sverige ser redan nu vart tredje företag dagens flaskhalsar och dess påverkan på pendling som ett tillväxthinder. När tunneln mellan Danmark och Tyskland, Fehmarn Bält-förbindelsen, öppnas kommer trycket på den sydsvenska järnvägen att öka ytterligare, eftersom detta megastora infrastrukturprojekt har potentialen att rita om varudistributionen i hela norra Europa.

Med effektiv, pålitlig och välutbyggd infrastruktur kan svenska företag kompensera för att de ligger i norra Europas utkant och kopplas samman med resten av EU. Därför är vissa infrastrukturåtgärder avgörande för näringslivet. För många företag är just sträckan Lund-Hässleholm en särskilt prioriterad åtgärd. Genom Skåne går en tredjedel av Sveriges samlade import och export, vilket är en anledning till att just Södra stambanan med Lund-Hässleholm är en del av den EU-prioriterade ScanMed-korridoren. Skånes infrastruktur är alltså angelägen även ur ett europeiskt perspektiv.

Bra infrastruktur kompenserar även för långa avstånd mellan arbetsplatser och hem och är därmed central för kompetensförsörjningen. Frågan är avgörande för näringslivets expansion i södra Sverige. Samtidigt är det en av regionens största utmaningar. Tågtrafiken fungerar inte tillräckligt bra.

Ett tydligt exempel på vikten av god kompetensförsörjning är IKEA, som trots sin globala position, väljer att behålla kärnverksamheten i Älmhult. IKEA:s verksamhet genererar omkring en miljon tågresor i regionen varje år. Totalt pendlar knappt hälften av medarbetarna i Älmhult till sin arbetsplats i det småländska samhället. Möjligheterna att resa till och från Älmhult är avgörande för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Men arbetspendlingen utgör en stor utmaning på grund av inställda eller försenade tåg. Det är därför IKEA under förra året valde att sätta in egna bussar mellan Malmö och Älmhult för sina anställda. Järnvägens överbelastning innebar orimliga förseningar och inställd trafik.

På Södra stambanan samsas tåg för arbetspendlare, affärsresenärer och godstrafik. Därför drabbas både näringsliv och privatpersoner hårt av banans akuta kapacitetsproblem och eftersatta underhåll. Sverige behöver tillväxtvänliga och hållbara regioner, även utanför Stockholm. Bra infrastruktur är affärskritisk och avgörande för en fortsatt expansion, fortsatta investeringar och fler arbetstillfällen.

Regeringen har med andra ord åtskilliga skäl att prioritera två nya spår på sträckan Lund-Hässleholm tidigt i planperioden. Det är en angelägenhet för hela Sverige.

Mätta Ivarsson

Ordförande Regionala utvecklingsnämnden Region Skåne (MP)

Pernilla Jonsson

Vd IKEA Älmhult AB

Pontus Lindberg

2:e vice ordf Regionala utvecklingsnämnden Region Skåne (M)

Stephan Müchler

Stephan Müchler Vd Sydsvenska Handelskammaren

Publicerat i infrastruktur, Jobb, Tillväxt | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vecka 15 – 9 till 15 april

9 april – Möte om skånsk kuststrategi fokus erosion (Malmö), resa till Aberdeen

10 april – Årsmöte HyER, hemresa

11 april – Gruppmöte Alliansen RUN, valarbetarutbildning (Malmö), nattåg till Stockholm

12 april – Seminarium om biogas (Stockholm)

13 april – Möte med KOSS (Malmö)

14 april – Kampanj (Åhus)

Publicerat i Biogas, erosion, Min politiska kalender | Märkt , , | Lämna en kommentar