Tänker på Frankrike!

Terrorn har slagit till igen. Denna gång mot nationaldagsfirandet i Nice, Frankrike. En lastbil mejade ner människor längs standpromenaden. Om det är en galnings verk eller ett terrorattentat är än så länge osäkert (08.38), tyvärr överensstämmer handlingen med vad som föreslagits av terrororganisationer. 

Jag har firat nationaldagen i Frankrike flera gånger och Frankrike är mitt semesterland sedan länge. Antingen åker vi till Frankrike eller åker vi någonannanstans. 

Efter terrorattentat är det viktigt att vi vågar stå upp för Europas öppenhet. Det är  viktigt att vi nu står vid Frankrikes sida.  Det är viktigt att våga åka till världens största turistland igen. Frankrike är fantastisk, vacker miljö, fascinerande historia och underbara restauranger. Terror och terrorister får inte förstöra detta!

Vive la France!

Publicerat i Frankrike, Terror | Märkt | Lämna en kommentar

Lite debattbilder från Almedalen!

 

Publicerat i Tillväxt | Märkt | Lämna en kommentar

Löfven har tappat greppet!

Publicerat i Ekonomi, Tillväxt | Märkt , | Lämna en kommentar

Vecka 25 – 20 till 24 juni

20 juni – Extra möte med regionstyrelsen, regionfullmäktige (Kristianstad)

21 juni – Träff om infrastruktur, träff med GD Europeiska socialfonden (Malmö), symposium om MAX IV (Lund)

23 juni – Pressträff – Lyft fram Ystad som skånsk port (Ystad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Viktigt!

Publicerat i EU | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 24 – 13 till 19 juni

13 juni – Lansering av utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2016 (Stockholm) 

14 juni – M-Kanslimöte (Kristianstad), Strukturfondpartnerskapet Skåne-Blekinge (Höör)

15 juni – Strukturfondpartnerskapet Skåne-Blekinge (Höör)

16 juni –  Årsmöte med HyER (Zaragosa, Spanien)

17 juni – Till Folkemöte (Bornholm)

18 juni – Folkemötet (Bornholm)

19 juni – Sommarträff M (Svalov)

 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vackert!

Publicerat i energi | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 23 – 6 till 12 juni

6 juni – Nationaldagen

7 juni – Byggstart Sverige, extra gruppmöte M i Region Skåne (Malmö), studentuppvaktning (Lund)

8 juni – Övervakningskommittén Interreg ÖKS (Falkenberg), studentuppvaktning (Lund)

9 juni – Möte med kommunerna längs Skånebanan, möte om kommande Trafikförsörjningsprogram (Kristianstad), utvärdering av EU:s sysselsättningsinitiativet (Malmö)

10 juni – Ledningsgrupp Stambanan.com (Hässleholm), studentuppvaktning (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Hörby skall inte ligga vid sidan av!

Publicerad i Skånska Dagbladet 5 juni 2016

DEBATT. Skånetrafikens Superbussar ska ge en kvalitetshöjning åt den skånska kollektivtrafiken, så är det tänkt. På det sättet får fler tillgång till bekväma och täta bussförbindelser – nästan som Pågatågen, men betydligt billigare för skåningarna.

Med pendlarparkeringar skapas ett alternativ, eller ett komplement till bilen som fortskaffningsmedel. Det blir möjligt att bo såväl i en centralort som Hörby och ute på landet.
Busstrafiken längs E22 från Malmö/Lund över Hörby till Kristianstad är tänkt att bli en del av Superbussystemet, och Hörby blir då en knutpunkt. Pendlingen och resandet med buss hela sträckan är en mindre del, Hörby delar Skåne: Norr om orten går strömmarna mot Kristianstad, söder om mot Malmö.

Där för är det märkligt att Hörbys styrande majoritet verkar tycka att Superbussen ska stanna ute vid E22 och inte gå genom själva Hörby. Man tror sig kunna spara in på de investeringar som behöver göras för att större bussar lätt ska ta sig förbi cirkulationsplatser och andra trånga passager. Men glömmer att Hörby då förlorar sin centrala roll i trafiken – man hamnar bredvid.


Hörby kyrka. Foto: Udo Scröter, (CC BY-SA 2.0)

Och man glömmer de kostnader som kommer i stället. Vad kostar en matarbuss ut till motorvägshållplatsen?

När Hörbys företagare fick yttra sig var fyra av fem för en fortsatt busstrafik genom Hörby. De vet ju vad det skulle innebära för handeln i Hörby.
Vissa i kommuns majoritetspartier anser dessutom att man mycket väl kan tänka sig att Hörbys centrum flyttas närmare E22. Gamla Torg med kyrka och allt blir då en tyst avkrok. Så mycket vill de verka för detta att de lägger mycket pengar på att utreda frågan.
Skånetrafikens förstaval är busstrafik genom Hörby, men man är ofta beredd att anpassa sig till kommunen. Det är därför trist att det finns en majoritet av Hörbys kommunpolitiker som kan hamna i resultatet att direkta busslinjer och busstation ersätts av en hållplats ute vid E22.
Vi moderater i Hörby och Region Skåne har en annan syn. Ska Hörby fortsätta som livaktigt mellanskånskt centrum är direkta och bekväma bussförbindelser till Malmö/Lund och Kristianstad en förutsättning.

Eva Lindholm (M)
Gruppledare M i Hörby

 Pontus Lindberg (M)

Regionråd och 2. V. Ordf regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

Publicerat i infrastruktur, Kollektivtrafik, Superbussar/BRT, Tillväxt | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Bättre beredskap för Region Skåne!

Publicerad i Kristianstadsbladet 31 maj 2016

I förra veckan (25/5) beslöt personalnämnden i Region Skåne att inleda ett samarbete med militären. Det var helt i enlighet med det förslag som vi lade för mer än ett år sedan, skriver Pontus Lindberg (M) och Caroline Wessel (M). Regionen och Försvarsmakten har ett gemensamt intresse av att säkra sin kompetensförsörjning.

Alla sjukvårdshuvudmän i landet har svårt att rekrytera vårdpersonal. I Region Skåne bedöms behovet vara 3 000 undersköterskor och 6 000 sjuksköterskor fram till 2024.
Vi står således inför en stor utmaning. Alla åtgärder måste vidtas för att vi på bästa sätt ska kunna tillvarata de kompetenser som finns. 
Sedan 2013 arbetar Region Skåne med att förskjuta arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier för att bättre tillvarata de anställdas kompetens, renodla tjänster och samla uppgifter för att på så sätt avlasta specialister. Det som numera kallas för kompetensmixplanering. På samma sätt har fokus legat på att samordna och strukturera arbetet med att rekrytera personer utbildade i andra länder.
Trots dessa insatser och en utbyggnad av möjligheten för anställda sjuksköterskor att utbilda sig till specialistsjuksköterskor, finns det risk att regionen inte klarar av sin kompetensförsörjning.
Försvarsmakten har ett liknande problem. Riksdagen har beslutat att Försvarsmaktens insatsorganisation ska bestå av stående och kontrakterade förband, med hel- respektive deltidsanställda soldater och ett kvalificerat hemvärn med nationella skyddsstyrkor. Huvuddelen av den militära personalen kommer under upp till sexton år att ha sin huvudsakliga sysselsättning utanför Försvarsmakten, till exempel hos en civil arbetsgivare eller som student. Det innebär att den som har en anställning av detta slag kommer att jobba växelvis i Försvaret och hos sin civila arbetsgivare. Rekryteringsproblemen bottnar ofta i berättigad tvekan inför möjligheterna att kombinera deltid som soldat, inklusive utlandstjänstgöring, med ett civilt yrke.
Med detta i beaktande och mot bakgrund av de säkerhetspolitiska förändringarna i vår omvärld, beslöt regeringen förra året att aktivera pliktlagstiftningen i den del som gäller möjligheten att repetitionsutbilda krigsplacerad men ej anställd personal. Det är bra. Men det löser inte den svårighet som finns i konstruktionen. Försvaret skulle behöva många fler deltidsanställda soldater.
Därför är det bra att Region Skåne nu närmar sig Försvaret för att samarbeta i personal- och kompetensförsörjningsfrågor. Det innebär bland annat träning och utbildning i akutsjukvård, traumakirurgi och tropikmedicin. Och sammantaget underlättar ett samarbete för unga att komma in på arbetsmarknaden, bidrar till ökad mångfald på arbetsplatserna och ger en möjlighet till långsiktig karriärväxling. 
Region Skånes beredskap för att klara kompetensförsörjningsutmaningen har därmed blivit bättre.

Publicerat i Debattartikel, kompetens, Tillväxt | Märkt , , | Lämna en kommentar