Vecka 6 – 8 till 14 februari

  • 8 febr – Idesemininarium om skånsk livsmedelsstrategin (Kristianstad), möte inför RS, gruppmöte och gruppstyrelse för moderaterna i regionfullmäktige (Malmö)
  • 9 febr – Kanslimöte, möte om Sverigeförhandlingen (Kristianstad)
  • 10 febr – Seminarium om livsmedelsstrategin (Stockholm)
  • 11 febr – Regionstyrelse, gemensamma presidiet (Kristianstad)
  • 12 febr – Möte om Sverigeförhandlingen med alla skånska kommuner (Kristianstad)
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Viktig samhällsinformation!

  

Publicerat i Tillväxt | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 5 – 1 till 7 febr

1 febr – Sverigeförhandlingen (Stockholm)

2 febr – Korridorsmöte (Kristianstad)

3 febr – Real Estate Öresund (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Bygg på stambanan – och dess grenar

Publicerad i Skånska Dagbladet den 26 januari 2016 
Stambanan genom Skåne och Småland behöver uppgraderas redan nu. Det får vi inte glömma bort när vi planerar framtidens kommunikationer. Basen läggs redan i dag. Och inte heller att sidogrenarna är lika viktiga som stammen.

Debatten just nu handlar om Sverigeförhandlingen om höghastighetsjärnväg mellan Sveriges storstadsområden. Det är ett mycket viktigt steg in i framtidens som förstås också den gynnar järnvägstrafiken i södra Sverige. Allra mest om bygget påbörjas även söderifrån. Men höghastighetstrafiken ligger ändå ett par decennier framåt i tiden. Och järnvägssystemet i Skåne och Sydsverige är fullt nu. Åtgärder kan inte vänta. Det är svårt att få in fler tåg, fler avgångar och linjer för passagerartrafik, liksom de viktiga godstransporterna. Mycket skulle vinnas på att avlasta vägtrafiken genom att föra över gods från lastbil till järnväg.

Persontrafiken är ett komplicerat nät där snabba fjärrtåg, regional trafik med bland annat Öresundstågen och lokaltåg som Krösa- och Pågatågen både konkurrerar om rälsen men också kompletterar varandra. Kommande höghastighetståg för fjärrtrafiken men också regional snabbtåg med hastigheter över 250 km/timmen tillkommer framöver. 

Oavsett snabbtågen behövs snarast en fördubbling av stambanan mellan Malmö och Hässleholm till fyra spår och tillräckliga mötesspår genom Småland. Sträckan Malmö-Lund är på gång, men det räcker inte; fyrspåret måste fortsätta att byggas ut och det snabbt. Att det är färdigbyggt senast efter den kommande planperioden 2025 är en rimlig målsättning, och då behövs det tillräckliga satsningar.

Stambanan är just stambana och ryggrad, men det behövs ett grenverk också. Till exempel är Skånebanan Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad och vidare genom Blekinge en viktig länk. Där behövs en upprustning och ett sidospår för att godstrafik och pendlingstrafik ska kunna fungera tillsammans. Det är möjligt att med enkla medel få ner restiderna på denna sträcka väsentligt och på så sätt stärka arbetsmarknaden. Investeringar här täcker både behov nu och utgör nödvändiga förberedelse inför höghastighetsbanan. 

Det är viktigt att komma ihåg att Skånes roll som transitregion gör att ett bättre fungerande tågsystem i Skåne ger vinster för tågtrafiken i hela landet. För att nå detta krävs förstås prioritering nationellt. Det är dags för en satsning på järnväg och tidigareläggning av nödvändiga investeringar. Ska detta bli trovärdigt är det viktigt att man arbetar gemensamt över blockgränserna. Ansvaret vilar på både regering och riksdag. I Skåne har vi visat att vi kan nå enighet om de stora draget och frågorna. Nu är det dags för rikspolitiken att svara upp mot detta.

Ledamöter i ledningsgruppen för stambanan.com, som är kommuner och regioner som vill utveckla Södra stambanan:
Pontus Lindberg (M)

Regionråd i opposition, Region Skåne

Karolina Skog (MP)

Kommunalråd, Malmö stadt

Publicerat i Höghastighetståg, infrastruktur, Kollektivtrafik, Södra stambanan | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Vecka 4 – 25 till 31 jan

25 jan – Företagsbesök runt Kristianstad (Naturhälsan, Ö Göinge, Lyckås morötter, Fjälkinge, Hushållsningssällskapet, Skepparslöv), arbetsgrupp landsbygd, Kristianstad

26-27 – Seminarium om elektromobilitet och vätgas, möte med HyER (Bryssel)

28 – Sammanträde Regionala Utvecklingsnämnden, Kristianstad

29 – Stora infradagen, Stockholm

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 3 – 18 till 24 jan

  • 18 jan – Näringslivslunch om Sverigeförhandlingen (Malmö)
  • 19 jan – Alliansledning, möte om Livsmedelsstrategin för Skåne (Kristianstad)
  • 20 jan – Alliansmöte RUN (Malmö)
  • 21 jan – Träff om framtidens måltider (Kristianstad), möte om Sverigeförhandlingen (Stockholm)
  • 22 jan – Sverige tillsammans (Malmö)
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Riskabelt med höjd skatt på kärnkraften!

(Publicerad på svd.se 160114)

För att säkerställa en trygg försörjning av kärnkraft bör effektskatten sänkas. Vi riskerar annars en framtida elbrist, och dyrare energipriser. Det kommer att slå särskilt hårt mot Skåne, skriver en rad moderater i södra Sverige.

DEBATT | ELFÖRSÖRJNINGEN

Om vi ska fortsätta vara en industrination i framkant kan vi inte gå åt fel håll i energi- och klimatfrågan.

Vinterkylan har slagit klorna i Sverige. Även i Skåne har det blivit vinter. Vårt beroende av god tillgång till ren och trygg energi visar sig tydligt när det är så här kallt. Men egentligen är det inte annorlunda under andra delar av året. Vår industri är beroende av energi året om. Det handlar om många arbetstillfällen.

En central fråga för svensk konkurrenskraft är att säkra industrins energiförsörjning. En trygg försörjning förutsätter i dagsläget kärnkraft som baskraft och vattenkraft som både bas- och reglerkraft.

Den rödgröna regeringen har nu höjt effektskatten på svensk kärnkraft. Detta har fått till följd att statliga Vattenfall allvarligt funderar på att avbryta sitt investeringsprogram i de svenska kärnkraftverken och därmed planera för en förtida avveckling. Inom en femårsperiod kan samtliga reaktorer vara hotade. En sådan avveckling skulle innebära att vi kommer att öka förbrukningen och importen av el som är producerad med olja och kol, samt innebära en stor risk för elbrist. Det kommer även att driva energipriset i Sverige uppåt, vilket kraftigt riskerar många arbetstillfällen i Sverige. För att säkerställa en trygg försörjning av kärnkraft bör därför effektskatten sänkas och dess utformning ses över. I Moderaternas budgetmotion i höstas föreslogs en sänkning av effektskatten med 250 miljoner kronor, samt att en översyn av dess utformning görs.

En annan viktig konkurrensnackdel inom landet är den indelning i elområden som gjordes 2011. Efter att Barsebäcksverkets båda reaktorer stängts 1999 och 2005 uppstod ett stort elunderskott i Sydsverige då överföringskapaciteten från Norrland var otillräcklig. Det ledde till att Sverige för att inte få elbrist inom landet ibland begränsade exporten av el.

De socialdemokratiska regeringar som drev igenom stängningen av Barsebäck bär ett tungt ansvar för att inte ha tagit de följdbeslut som var nödvändiga. Man borde ha investerat i mer överföringskapacitet och ny, regional elproduktion.

2010 krävde EU-kommissionen att Sverige skulle hantera överföringsbegränsningen till Danmark. Sverige delades då in i fyra elområden. Skåne tillhör område 4. Det innebär att vi betalar ett högre elpris jämfört med övriga delar av landet. Skillnaden varierar och under 2015 har justeringen i elområde 4 varit allt mellan några öre till över fem kronor per kWh. Således är det sydsvenska elkonsumenter som med högre elpriser betalar för stängningen av Barsebäck, en stängning som skåningarna inte har beslutat om.

Om vi ska fortsätta vara en industrination i framkant kan vi inte gå åt fel håll i energi- och klimatfrågan. Sverige ökade förra året effekten i kärnkraftverken med 175 MW. Globalt byggs det nytt. Under 2015 togs tio nya kärnkraftverk i drift runt om i världen, ytterligare 67 reaktorer är under byggnation. Världens tillväxtländer satsar på ren och säker kärnkraft för att minska användningen av kol.

Sverige behöver en regering som inte går åt motsatt håll jämfört med omvärlden. För Skånes och skånska företags skull borde Sverige utveckla kärnkraften i stället för att avveckla den i förtid. Sverige kan bättre!

Henrik Wöhlecke (M), Eslöv

Linda Allansson Wester (M), Svedala

Pia Almström (M), Kävlinge

Kristina Bendz (M), Ystad

Anders Berngarn (M), Lomma

Ulf Bingsgård (M), Trelleborg

Johan Bolinder (M), Skurup

Peter Danielsson (M), Helsingborg

Kenneth Dådring (M), Klippan

Kerstin Gustafsson (M), Båstad

Robin Holmberg (M), Ängelholm

Peter Johansson (M), Kristianstad

Lars Johnson (M), Burlöv

Anders Johnsson (M), Simrishamn

Peter Kovacs (M), Höganäs

Johan Larsson (M), Bromölla

Pontus Lindberg (M), Region Skåne

Ninnie Lindell (M), Bjuv

Eva Lindholm (M), Hörby

Stefan Lundgren (M), Sjöbo

Carl-Magnus Nilsson (M), Osby

Anna Palm (M), Höör

Pär Palmgren (M), Hässleholm

Birgitta Persson (M), Landskrona

Pontus Pålsson (M), Åstorp

Olof Röstin (M), Svalöv

Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne

Christian Sonesson (M), Staffanstorp

Patrik Ströbeck (M), Perstorp

Per-Martin Svensson (M), Tomelilla

Torbjörn Tegnhammar (M), Malmö

Christer Wallin (M), Lund

Carina Wutzler (M), Vellinge

Carina Zachau (M), Örkelljunga

Patric Åberg (M), Östra Göinge

Publicerat i Debattartikel, energi, Tillväxt | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vecka 2 – 11 till 17 januari

11 jan – Möte med riksdagsledamöter om Sverigeförhandlingen, nyårskur hos Aspekta, förbundsstyrelsen (Malmö)

12 jan – Transportforum, möte med stambanan.com (Linköping)

13 jan – Transportforum (Linköping), presidieberedning regionala utvecklingsnämnden (Malmö) 

15 jan – Möte om framtidens måltider (Kristianstad)

16 jan – Uppvakting av Bo Silverbern (Kristianstad) 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

ID-kontroller äventyrar en hel gränsregion!

Publicerad i DN 4 januari 2016

Öresundsbron. Kostnaderna blir betydande, både de mänskliga och ekonomiska, när id-kontrollerna i dag införs på tågen från Danmark till Sverige. Skåne har blivit en naturlig del av Köpenhamn och på längre sikt blir tvångsskilsmässan förödande för samarbetet som har byggts upp i Öresundsregionen, skriver 25 moderata Skånepolitiker.

Tågbyte för id-kontroll, högre priser och förlängd restid. Halverade tågset och halverad mängd avgångar. Kaoset på Kastrup från och med i dag, måndag (4/1), gör att det blir besvärligare för tusentals pendlare, turister och affärsresenärer att resa mellan Sverige och Danmark. Det råder det ingen tvekan om.

Och det är inte heller en liten bagatell, som regeringen tycks tro.

På längre sikt blir detta förödande för det samarbete som så framgångsrikt har byggts upp i Öresundsregionen. Skåne var fram till beslutet om transportörsansvar och id-kontroller en naturlig del av Köpenhamn. Forskning och utveckling, näringslivskontakter och handel, jobb och fritid. Kärlek.

Redan 1993 bildades Öresundskommittén, en samarbetsorganisation mellan Skåne och Själland som sedan dess har arbetat för att riva ned gränshinder och skapa en gemensam arbetsmarknadsregion. Samarbetet har under året fördjupats genom ombildandet till Greater Copenhagen and Skåne committe. Nu upplever vi en tvångsskilsmässa, framtvingad av en oförstående svensk huvudstad.

Vi både förstår och ser positivt på åtgärder som begränsar höstens flyktingström. Vi kan till och med försvara användandet av en bestämmelse om transportörsansvar, i rätt sammanhang. Sverige införde en variant av detta redan för hundra år sedan. Men det var onekligen både på ett annat sätt och i en annan tid. Före både nordisk passfrihet och EU-medlemskap.

Samarbetet inom Norden har sedan 1950-talets slopade passtvång för resa mellan länderna till stor del handlat om att undanröja gränshinder. Det har inte alltid gått så fort som vi i den största sammanhängande nordiska arbetsmarknadsregionen har önskat. Men medvetenheten om att fri rörlighet gynnar handel och kunskapsutbyte, som ger den tillväxt som bygger välfärd, har varit stark.

EU-medlemskapet 1995 hade samma inriktning. Rivna murar, mer individuell frihet och större möjligheter för var och en att förverkliga sina idéer. Inom unionen hålls de fyra friheterna högt: fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. De utgör basen för den inre marknaden.

Sedan Sveriges anslutning till Schengen 2001 har transportörsansvaret gällt vid våra yttre gränser på flygplatserna. I oktober i år utvidgades det till att gälla även färjor till Sverige från ett land inom Schengenområdet. Den 17 december beslöt riksdagen att transportörsansvaret skulle utvidgas ytterligare: till bussar och tåg som passerar gränsen.

Då passerade man gränsen för det rimliga. Att kräva samma ansvar för trafikbolagen att göra id-kontroller inom Schengenområdet – och mellan de nordiska länderna – som vid kontroll av passagerare som har passerat områdets yttre gräns, är väsensskilt.

Och att besluta om det utan att ens genomföra en trovärdig remissomgång, som Lagrådet har påpekat, är anmärkningsvärt. Vi – politiker som dagligen arbetar för att stärka förutsättningarna för den skånska utvecklingen – tillfrågades aldrig om hur vi såg på effekterna. Regeringens hafsverk äventyrar en hel gränsregion.

Hade regeringen frågat oss kunde vi till exempel ha tryckt på för att id-kontroller ska ske under färd. Då hade inverkan på det dagliga livet runt Sundet som vi känner det blivit minimal, men med maximal effekt. Bäst hade varit om transportörsansvaret och id-kontrollerna aldrig hade införts i en funktionell arbetsmarknadsregion. Alternativet att direktavvisa alla asylsökande som kommer från ett annat EU-land borde också ha prövats mer seriöst.

 

De sociala klyftorna är större i Skåne än i andra jämförbara län. Arbetsförmedlingens prognoser visade samtidigt, redan före panikbeslutet om id-kontroller, att tillväxten av arbetstillfällen i Skåne är lägre än i övriga storstadsregioner.

 

Det gränslösa Europa får inte vara en dröm reserverad för tider av världsfred. Den europeiska integrationen med transnationella regioner, som vår kring Öresund, är värd att skydda då den skapar förutsättningar för interaktion och innovativt företagande med frihet för mer interagerande människor emellan – oavsett var bostaden eller arbetsplatsen råkar vara belägen. De nationsgränser som skyddar i tider av oro, och som bäst upprätthålls mot länder vars värderingar vi inte fullt ut delar, är skadliga när de i stället klyver sammanvuxna och funktionella arbetsmarknadsregioner. Som vår.

Kostnaderna är både mänskliga och ekonomiska. Utöver de uppenbara hos trafikbolagen, den miljon om dagen som DSB beräknas få lägga ut eller de 15 miljoner kronor i månaden som Skånetrafiken tror sig förlora, handlar det om en samhällsekonomisk förlust av betydande storlek. Vi talar om miljardbelopp om begränsningarna för fri rörlighet blir kvar länge. Näringslivsföreträdare har påpekat att id-kontrollerna med sina fördröjningar och fördyrningar kan påverka attraktiviteten för både Sverige och Danmark som investeringsländer. Sedan bär det bara utför.

Skåne har Sveriges lägsta sysselsättningsgrad, trots relativt stark sysselsättningstillväxt. Arbetslösheten på 9,6 procent är högre nu än vad den var 2009, vilket var finanskrisens värsta år. Den kris som i sin tur var den värsta sedan 1930-talet. Denna paradoxala situation – hög arbetslöshet trots stark jobbtillväxt – visar att Skånes arbetsmarknad är tudelad. De sociala klyftorna är större i Skåne än i andra jämförbara län. Arbetsförmedlingens prognoser visade samtidigt, redan före panikbeslutet om id-kontroller, att tillväxten av arbetstillfällen i Skåne är lägre än i övriga storstadsregioner.

Detta manar till snar handling, inte minst för en fortsatt fördjupad integration av arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Kostnaden för att göra tvärtom är en nationell angelägenhet. Regeringen måste ta sitt ansvar – för hela Sverige.

DN Debatt. 4 januari 2016

Läs alla debattartiklar. Till DN:s debattsida

Publicerat i Öresundsregionen, Debattartikel, integration, Jobb, sysselsättningsgrad, Tillväxt | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Vecka 51 – 14 till 20 december

14 dec – Skånedialog, korridorsavslutning, telefonkonferens, styrelsemöte Färdplan Biogas (Malmö)

15 dec – Alliansledning, RSAU, Krisledningsövning (Kristianstad)

16 dec – Skånskt Bredbandsforum (Kristianstad), Strukturbild för Skåne 10 år (Malmö)

17dec. – Möte om livsmedelsstrategin (Malmö), möte om Sverigeförhandlingen (Sthlm)

18 dec- Styrkommittén Interreg Öresund (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar