Vecka 39 – 25 sept till 1 okt

25 sep – RUN+KTN om kommande trafikförsörjningsprogram mm (Malmö), Möte med STRING (Bryssel)

26 sep – Seminarium om STRING (Bryssel)

27 sep – Budgetarbete

28 sep – Budgetarbete

29 sep – Budgetarbete

1 okt – Extra partistämma (Stockholm)

Annonser
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 38 – 18 till 24 september 

18 sep – Möte med Jordägarförbundet Skåne-Blekinge (Malmö), Förbundsråd med Moderaterna i Skåne (Lund)

19 sep – Regionfullmäktige (Kristianstad)

20 sep- Studiebesök i den tyskan valrörelse (Hamburg)

21 sep – Den tyska valrörelsen (Kiel)

22 sep – Möte med regionala utvecklingsnämnden (Smygehamn)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 37 – 11 till 17 sep

11 sep – möte med styrgruppen för Sydostlänken (Olofström), möte om stambanan.com (Kristianstad)

12 sep – Besök från Europa ”4 motors” (Malmö)

13 sep – möte med gruppledarna (M) (Malmö)

14 sep – Möte med Strukturfondpartnerskapet (Skåne-Blekinge) (Kristianstad), möte inför RUN

15 sep – Möte inför valet 2018 (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 36 –  4 aug till 10 aug

4 aug – SJ om Nationell plan, Färdplan Biogas, möte om nationell och regional plan med kommunerna (Malmö)

5 aug –  M-Kanslimöte, EU-projektet TÖS (Kristianstad)

6 aug – Cykelväg möte i Brösarp, Bredbandsfrågan (Kristianstad)

7 aug – Strategigrupp Livsmedel (Malmö)

8 aug –  PB RUN (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Alliansen

Publicerat i Alliansen | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 35 – 28 aug till 3 sept

28 aug – Gruppstyrelse, gruppmöte (Malmö)

29 aug – RS-grupp (M), RS-grupp Alliansen, RSAU, styrelsemöte C4pf (Kristianstad)

30 aug – Extra förbundsstyrelsemöte (Malmö)

31 aug – RS (Kristianstad)

1 sept – Möte om höghastighetsjärnväg (4 spår) Lund till Hässleholm (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Agerar vi inte är risken överhängande att vi tar oss vatten över huvudet

Publicerad i Kristianstadsbladet den 26 augusti 2017

”Samtliga skånska moderata riksdagsledamöter har i flera år lagt motioner i Riksdagen om att regelverket kring strandfodring måste förenklas och att kommuner som vill återställa sin strand måste mötas av mindre administration och kostnader,” skriver debattskribenterna Peter Johansson (M), Maria Malmer Sternergard (M) och Pontus Lindberg (M):
”För mig är erosionsfrågan alltför viktig för att tillåtas bli föremål för politiskt käbbel och förenklad kampanjretorik.” Så skrev kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson till Facebook-gruppen ’Bevarastranden.nu’. I nästa andetag gjorde han just partipolitik av frågan genom att låta sitt eget parti, Liberalerna, stå värd för ett öppet medborgarmöte om stranderosionen i Åhus. Ett möte som han borde ha sett till att Kristianstads kommun arrangerade.
Kristianstad kan inte konkurrera med Malmö, Lund eller Helsingborg vad gäller tillväxt, puls och stadsliv. Men när det kommer till livskvalitet, natur och miljö är vi svårslagna med våra skogs- och jordbrukslandskap, sjölandskapet i norr och vackra sandstränder längs kusten. Kusten är en av våra största tillgångar. Den måste vi vara rädda om.
Alla varningslampor blinkar därför när vi kan läsa i tidningarna om hur våra stränder med skyddande stranddyner försvinner och hur boenden längs kusten hotas. Stranderosionen kräver nu kraftfulla åtgärder på alla politiska nivåer.

Samtliga skånska moderata riksdagsledamöter har i flera år lagt motioner i Riksdagen om att regelverket kring strandfodring måste förenklas och att kommuner som vill återställa sin strand måste mötas av mindre administration och kostnader. Den 14 september i år kommer situationen i Åhus att debatteras i riksdagen med miljöminister Karolina Skog, på begäran av Malmer Stenergard (M).
I Region Skåne var frågan prioriterad under den moderatledda femklövern 2006-2014. Regionala tillväxtnämnden under först Pia Kinhult (M) och sedan Pontus Lindberg (M) drev frågan gentemot länsstyrelse och centrala statliga organ. Berörda kommuner samlades. Stranderosionen tycks dock vara mindre intressant för det rödgröna styre som tog över 2014.
När Peter Johansson (M) var ordförande i byggnadsnämnden i Kristianstad besökte nämnden Büsum för att lära hur tyskarna löser problem med stigande vattennivåer och erosion. Den 10 oktober 2016 lade M ett initiativärende i kommunstyrelsen gällande den allt mer omfattande erosionen längs kusterna i Åhus och Yngsjö eftersom vi bedömde att det krävdes omedelbara åtgärder.
Det har nu gått 10 månader utan att kommunledningen återkommit med svar. Närmast boende ser snart sina hem spolas ut i Östersjön, men många fler drabbas. Bebyggelsen i stora delar av Åhus ligger betydligt lägre än fastigheterna närmst kustlinjen. Risken är överhängande att vi lägger delar av Åhus infrastruktur, el och va, under vatten.
Vi kan inte längre bara sitta stilla och vänta. Då har vi snart slarvat bort en av kommunens viktigaste resurser. Vi är inte främmande för att man måste lösa vissa delar av kustskyddet provisoriskt för att stoppa upp där erosionen härjar som värst.
Det är bra att den styrande majoriteten i kommunen nu tycks ha vaknat upp. Vi moderater delar det styrande kommunalrådets inställning – politiskt käbbel hjälper inte. Vi måste jobba effektivt tillsammans för att snabbast möjligt återställa och skydda vår strand. Men det kräver att kommunledningen, regionen och regeringen agerar.

Publicerat i Debattartikel, erosion | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vecka 34 – 21 till 27 aug

21 aug – Förbundsstyrelse (Malmö)

22 aug – Skypemöte med Alliansen inför RUN

23 aug – Kanslimöte (Malmö)

24-25 aug – Internat med RUN (Åkersberg, Höör)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vecka 33 – 14 till 20 aug

14 aug – Avstämning kommande OECD-rapport Western Scandinavia, presidieberedning Regionala utvecklingsnämnden, avstämning infrastruktur (Malmö)

15 aug – Korridorsmöte (Kristianstad)

16 aug – Alliansdag (Kristianstad)

18 aug – Möte om regional utveckling inom Regionsamverkan Sydsverige (Alvesta), möte med FS och råd (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender, Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar