Vecka 3 – 15 till 21 jan

15 jan – Studiebesök Petra/Pyramid om E6 och kompetensförsörjning (Helsingborg)

16 jan –

17 jan – PB RUN (Malmö)

18 jan – Hyer (Bryssel)

 

Annonser
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 2 – 8 till 14 jan

9 jan – Kanslimöte (Kristianstad)

10-11 jan – Transportforum 2018, styrgruppsmöte för stambanan.com (Linköping)

12 jan – Infratoppmöte Svensk Byggindustrier (Hässleholm)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Hur länge står skånska pendlare ut?

Publicerad i KvP den 17 dec 2016

Hårda julklappar i form av tydliga satsningar på skånsk infrastruktur kräver tydliga statliga investeringar och prioriteringar som även gynnar resten av landet. Regionen är i stort behov av ett nationellt Skånepaket, skriver företrädarna för alliansen i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd.

Allians för Skåne anser att det behövs en ordentlig satsning på infrastruktur, ett Skånepaket. Vi har kommit till en punkt att man med fog kan fråga sig: Hur länge står Skånes pendlare ut?

Järnvägarna är i princip fulla, det ryms inte fler avgångar. Samma sak gäller de stora vägarna. Underhållet är eftersatt: Det går inte en vecka utan att något fel måste akutlagas för att järnvägstrafiken ska kunna flyta, och delar av vägnätet nedgraderas av bristande underhåll – hastigheten får sänkas. Ändå behövs det egentligen mer och bättre kommunikationer.

Skånes befolkning ökar, och den sträcka en skåning förflyttar sig varje dag har stadigt ökat i minst 200 år och kommer att fortsätta att öka. Vi får möjlighet att söka arbeten längre bort och pendla i stället för att flytta. Barn kan hitta just den skola som passar dem. Vi kan söka i fler affärer. Och vi kan resa till kultur och nöjen, och till naturen. Inte minst kan vi besöka vänner och släktingar – eller göra nya bekantskaper. Därför vill alliansen att Skåne ska ha en väl utbyggd kollektivtrafik via järnväg och bussar. Samtidigt kommer bilen att vara viktig för att man ska kunna bo i hela Skåne, och som individuell problemlösare.

Skåne är ett cykellandskap, och i regionens regionala plan satsas på cykelvägar, som jämfört med andra regioner får dubbelt så stor andel av pengarna. 2000-talets utveckling tyder på att utsläpp från bussar och bilar kan minskas trots att trafiken ökar. Nollvisionen om koldioxidutsläpp är inte omöjlig. Resandet ökar även med fler digitala lösningar. Ett 100-procentigt bredbandsnät i Skåne är för övrigt ytterligare ett mål som inte är uppfyllt, men som måste bli det.

Skulle det inte räcka med de skånska behoven av väg och järnväg så tillkommer att Skåne är ett transitområde för resten av Sverige. Varje år sätts nya rekord i lastbilstransporter. En tredjedel av landets export – det vi lever på – ska passera Skåne.

Samtidigt hamnar Skåne lite bortanför fokus när beslut fattas. Riksdag och regering finns i Stockholm och tenderar ibland att bli aningen närsynta. Det finns också en bild av att Skåne ”fått” så mycket: Öresundsbron, Yttre ringvägen, Citytunneln, Hallandsåstunneln. Ändå är det i flera fall lokala insatser och lokala avgifter som betalar investeringen. Det har sällan handlat om att få något, snarare om att få köpa.

I det förslag till nationell plan som nu remissbehandlats finns bra delar, som att fyrspårsjärnväg Lund-Hässleholm finns med, om än ofinansierat ganska sent i planperioden. Andra delar är det sämre med.

Stambanan liksom Västkustbanan borde byggas klar i ett sammanhang så snart som möjligt, om staten inte mäktar detta inom varje års budget är lånefinansiering ett alternativ precis som när stambanorna byggdes på 1800-talet. Då kan de snabbare stå färdiga och ge vinster.

De överbelastade motorvägarna kring Malmö, Lund och Helsingborg finns inte med – men åtgärder kan komma genom Trafikverket. Vi ser helst en snabb satsning med fler filer där det behövs och modern, intelligent trafikstyrning. Då kan både persontrafik i bil och buss och gods på lastbil få plats.

Arbetet med en andra förbindelse över Öresund mellan Helsingborg och Helsingör bör prioriteras de närmaste åren. Sverige och Danmark måste komma närmare en uppgörelse. Därutöver måste de belastade länsvägarnas standard hållas uppe och helst utvecklas: Vägarna 11, 13, 19 betyder till exempel mycket för östra Skåne. Med en god vägstandard och med tillräckliga spår kan Region Skåne skapa bättre och snabbare kollektivtrafik.

Vi i allians för Skåne vill se en satsning på bra kommunikationer i hela Skåne. Det kräver dock att staten ställer upp och inser att detta kanske är hårda julklappar men inga gåvor som bara kommer Skåne till godo. Ett Skånepaket för hållbar tillväxt i hela landet.

Allians för Skåne i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd:

Pontus Lindberg (M)

Inger Tolsved Rosenkvist (L)

Patrik Holmberg (C)

Josef Ander (K

Publicerat i Debattartikel, infrastruktur, Tillväxt | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vägar och järnvägar skapar det flerkärniga Skåne

Publicerad i Kristianstadsbladet

Några dagar innan jul släpps äntligen trafiken på vid förbifart Linderöd. Sakta men säkert blir nu E22 uppgraderad till den motorvägsstandard som borde vara självklar för Europavägar.

Väg E22 har haft många namn under årens om gått. När jag växte upp skar vägen genom torget i Hörby och hette då Riksväg 15, vilket var rätt nytt, till början av 60-talet hette den Riksväg 4; 1980 blev den E66 och så småningom fick vägen dagens namn.

E22 är en kroppspulsåder genom Skåne. Nordöstra Skåne knyts ner mot Lund och Malmö och Kristianstads roll som ekonomisk motor kan stärkas när vägen blir bättre. För Linderöd ger den nya vägen helt nya möjligheter, samhället kommer att bli en sammanhållen plats på ett sätt vi inte kan se idag. Barriären genom byn kommer att försvinna. Troligen kommer människor snabbt att upptäcka hur bra Linderöd ligger till, med närhet till en Europaväg och närheten till naturen runt husknuten.

Under åren har det varit mycket politisk diskussion om väg E22s utbyggnad i Södra Sverige, men idag finns det en bred politisk samsyn att vägen skall byggas ut till motorvägsstandard i hela Skåne. I Trafikverkets plan för 2018-2020 skall glädjande nog utbyggnaden av Europavägarna i Skåne fortsätta. Men under kommande år är det viktigt att vi fortsätter utveckla vägtrafiken i hela Skåne. Det är bilen och lastbilen som binder samman stora delar av Skåne. Vi skall inte ställa transportslag mot varandra i Skåne. Sanningen är att vill vi ha det bättre i framtiden kommer vi att behöva mer transporter av både gods och människor.

Problemet är att utbyggnaden av infrastruktur tar för lång tid. Sverige har valt att finansiera infrastrukturen löpande innebär att vi bygger för korta sträckor och tar för lång tid. Visserligen presenterar varje regering en plan med mer pengar än tidigare, men någon outgrundlig anledning finansierar inte staten infrastruktur på ett effektivt sätt.

Det är nästan som om man tror på ryktena att Gunnar Sträng spökar i finansdepartementet. Det verkar som om desto närmare våra politiker kommer den stora kassakistan hos Moder Svea, desto mer verkar man ha läst barndomens Spara och Slösa.

Den som är satt i skuld är inte fri, sa en toppolitiker på 90-talet. Det ligger en del i det, men framförallt om man har lånat över skorstenen och lånar till konsumtion. Men Sverige är inte där idag, tack vara ansvarsfull politik sedan mitten av 1990-talet, oavsett färg på regeringen, är den svenska statsskulden idag faktiskt inte problem.

Det är viktigt att Sverige fortsätter att sköta de offentliga finanserna, staten bör över tid gå med ett litet överskott. Det är så man bygger upp reserver för framtiden, för trots att ekonomin idag går för högvarv så kommer det en ny lågkonjunktur.

Vi bör investera i framtidens infrastruktur, för Skånes bästa behöver vi bättra infrastruktur i hela Skåne. Det är vägar och järnvägar som binder samman Skåne och som skapar det flerkärniga Skåne vi vill se framåt.

Nu skall vi glädja oss åt julklappen att ännu en bit av E22 är färdig!

Pontus Lindberg (M)

regionråd i opposition och andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Publicerat i Debattartikel, infrastruktur, Tillväxt | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vecka 51 – 18 till 24 dec

18 dec – Styrgrupp infrastruktur, Kompetenssamverkan Skåne (Malmö)

19 dec – Greater Copenhagen and Skåne Committee (Kristianstad)

20 dec – Skånskt Bredbandsforum (Kristianstad)

God Jul!

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 50 – 11 till 17 dec

11 dec – Kommundialog Strukturbild för Skåne (Simrishamn), 4-spårs utbyggnad Lund-Hässleholm (Malmö)

12 dec – RSAU, gruppledarträff (Kristianstad), Förbundsstyrelse (Malmö)

15 dec – Centrala funktionshinderrådet, Styrgruppsmöte Strukturbild för Skåne (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 49 – 4 till 10 dec

4 dec – Möte med regionala utvecklingsnämnden hos Migrationsverket, möte med Höör och Eslöv om infrastruktur (Malmö)

5 dec – Strukturfondpartnerskapet Skåne/Blekinge, Kanslimöte (Kristianstad)

6 dec – Skrivbordsarbete

7-8 dec – Möte med Interreg Öresund/Kattegatt/Skagerack (Göteborg)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 48 – 27 nov till den 3 dec

28 nov – Regionfullmäktige (Kristanstad)

29 nov – Alliansmöte RUN (Malmö)

1 dec – Forum för nationell tillväxt och hållbar utveckling (Stockholm)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 47 – 20 till 26 november

20 nov – PB RUN, styrgrupp Färdplan Biogas (Kristianstad)

21 nov – Utökad alliansledning, RSAU (Kristianstad)

22 nov – Styrelsemöte C4pf (Kristianstad)

23 nov – Cykelforum (Helsingborg)

24 nov – Kunskapsseminarium om E6 (Malmö)

25 nov – Nomineringsstämma för Moderaterna i Skåne (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 46 – 13 till 19 november

13 nov – Möte med regionala utvecklingsnämnden (Sjöbo)

14 nov – M-Kanslimöte (Kristianstad)

15 nov – Seminarium om E6 i riksdagen, möte om kommande nationell plan (representant för stambanan.com) (Stockholm)

16 nov – Seminarium om hållbara transporter (Stockholm)

17 nov – Möte med Skånebänken (Malmö)

18 nov – Höstutbildning C4-Moderaterna (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar