Vecka 21 – 22 till 28 maj

22 maj – Förberedelser inför valrörelsen (fotografering), Alliansmöte inför nästa möte med Regionala Utvecklingsnämnden (Malmö)

23 maj – Alliansmöte, RSAU (Kristianstad), FS (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 20 – 15 till 21 maj

15 maj – Möte om infrastrukturen med näringslivet (Malmö), Styrgrupp Färdplan Biogas (Malmö)

16 maj – Kanslimöte, intervju om Öresund som cykelregion (Kristianstad)

17 maj – Strategigrupp om skånsk livsmedelsstrategi (Malmö)

18 maj – Tillståndet i miljön (Stockholm)

19 maj – Partiråd (Stockholm)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 19 – 8 till 14 maj

8 maj – Regiondialog om Sverigeförhandlingen (Jönköping)

9 maj – Korridorsmöte, lunch med RFs presidium, regionstyrelsens arbetsutskott (Malmö)

10 maj – Livsmedelsstrategin (Malmö)

11 maj – 

12 maj – Presidieberedning Regionala Utvecklingsnämnden (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 18 – 1 till 7 maj

2 maj – Alliansledning (Malmö)

3 maj – Frukostmöte Marknadsföringen (Kristianstad)

4 maj – Besök i Köpenhamn med presidierna i Kulturnämnden och Regionala Utvecklingsnämnden (Köpenhamn)

5 maj – Ledig

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Skåne kopplas via Ystad 

VÄRNA SKÅNE. Från Ystad går en av delarna av det europeiska transportnätet TEN-T från Östersjön till Adiatiska havet. Redan i dag förtjänar den uppmärksamhet, och betydelsen kommer att växa redan i den nära framtiden. Ystad hamns betydelse stärks.Skåne är Sveriges port till kontinenten, genom landskapet går hälften av den export som till stor del ligger bakom vårt välstånd och vår välfärd. Eller rättare sagt, Skåne är ett antal portar till kontinenten, Öresundsbron, stora hamnar, flygplatserna Sturup och Kastrup.

En av de viktigare hamnarna är Ystad, som beroende på om man räknar gods, lastbilar, människor eller anlöpningar är mellan den tredje och tionde största svenska hamnarna. Ystad är viktig för handel och resor till andra sidan Österjön – Polen och Baltikum. Och det mesta av trafiken till och från Bornholm passerar här.

Bornholmsfärjan Leonora Christina. Foto: Werner Wilmes (CC BY-NC 2.0)

Fortfarande finns godsvagnskapacitet men framförallt ökar lastbilstrafiken, den kan om några år öka med 100000 lastbilar per år om prognoserna slår in.

Ystad hamn är också svensk koppling till den centraleuropeiska transportkorridoren CETC. Det är en så kallad europeisk gruppering för samarbete över gränserna. Svensk deltagare är Region Skåne och jag har haft förmånen att leda den politiska styrelsen, en post som även Thomas Lantz (M) och Mätta Ivarsson (MP) haft. Transportkorridoren börjar i Skåne och passerar ner genom västra Polen, Tjeckien, Slovakien, Österrike, Ungern, Kroatien. Det är en transportled ner till Medelhavet som blir viktigare och viktigare, och där samtidigt mycket kan vinnas genom upprustning av väg- och järnvägsstandard.

Inte minst kan miljöaspekterna stärkas åtskilligt. Ekonomi och miljöhänsyn måste gå hand i hand. Inom samarbetet har tagits fram projektet Greener Mobility, som handlar bland annat om just effektiva och miljöanpassade godstransporter bland annat mellan Skåne och Västpommern i Polen,

Inom transportkorridoren och i anslutning till den finns en mycket stor marknad, samtidigt som transportvägarna längre västerut tenderar att bli överbelastade.

För Sverige och för Skåne är denna led genom Östeuropa ner till Medelhavet betydelsefull, och som vi ser ökar trafiken stadigt till och från Ystad hamn utan att stora insatser gjorts för att lyfta standarden på transportkorridoren.

Det finns tre viktiga aspekter på Ystad och den centraleuropeiska korridoren:

För det första måste vi se till att vår infrastruktur lever upp till det ökade trycket. Främst E65, men även väg 19 och 13 kommer att få en ökad trafik. Samma gäller järnvägen Malmö-Ystad, och dess förlängning till Simrishamn även om persontrafiken där dominerar. Vi måste se till att det finns aktuella planer för att utveckla dessa vägar och järnvägar.

Inte minst är det viktigt att se till att vägarna till hamnen blir säkra, icke störande för omgivningen och klarar av trafiken som ökar. Främst handlar det om E65 inom Ystad, och då i synnerhet Dragongatan.

För det andra är det viktigt att fortsätta samarbetet inom transportkorridoren. Ingen transportväg är bättre än dess sämsta länk och vi måste hitta en samsyn så att investeringar kopplas till varandra.

Den tredje utmaningen är den sviktande järnvägstrafiken för gods. Det är det enda transportslag som just nu backar och det tycks vara tveksamt om kommande färjegenerationer alls kommer att ta godsvagnar. Det är tråkigt då godståg är miljövänliga och energieffektiva. Tågen har dock svårt att passa in i ett nät av just-in-time-transporter, och ska det fungera krävs nog utveckling av järnvägstrafikens styrning och hastighet.

Sverige borde ha fler vägar över Östersjön ner till Europa, det borde vara ett strategiskt intresse. För skulle Öresundsbron bli oanvändbar av någon anledning är det för sent att leta efter alternativ.

Publicerat i Debattartikel | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 17 – 24 till 30 april

24 april – Studiebesök Bjärechips och Bjärefågel,  besök på nya stationen i Båstad, nätverksträff Landsbygdspolitik (Båstad)

25 april – Alliansmöte inför RS, RSAU (Kristianstad)

26 april – Möte mellan presidierna i Kollektivtrafiknämnden och Regionala Utvecklingsnämnden, möte inför kommande Trafikförsörjningsprogram (Malmö)

27 april – Regionstyrelsen (Kristianstad)

28 april – Frukostmöte med Åkeriföreningen (Ängelholm), intervjuer med ny pol sek (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Samhällsinformation!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vecka 16 – 17 till 23 april

18 april – M-gruppmöte, Alliansmöte RUN med hjälp av SKYPE

19-20 april – Studiebesök i Norge hos Höyre (Oslo, Akershus, Norge)

21 april – Sammanträde med RUN (Helsingborg) 

22 april – Förbundsstämma (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 15 – 10 till 16 april

10 april – Studiebesök hos Polisen (Kristianstad)

11 april – Alliansledning, RSAU (Kristianstad)

12 april – Läget i opinionen (Malmö)

13 april – 

14 april – Påskrunda på Österlen

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Anförande Årsredovisning 2016 Region Skåne

”Det talade ordet gäller”

Herr ordförande, ledamöter i regionfullmäktige 
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla medarbetare inom Region Skåne jag haft förmånen att samarbeta med under 2016. Situationen utan en tydlig majoritet ställer stora krav på våra tjänstemän, som hanterat det på ett professionellt sätt.

Världsekonomin tuffar på, varje dag lyfts många tusen människor ur fattigdom genom globaliseringen och växande handel. Men tyvärr överskuggas denna positiva bild av krigsrubriker och oroande politisk utveckling runt om i världen. Men ibland borde vi stanna upp och glädja oss åt att världen idag faktiskt är bättre än vi tror, trots allt elände och stora utmaningar även i Europa. Vi måste fortsätta tro på det europeiska samarbetet, framförallt nu när det kärvar. 

I Sverige kan vi se att ekonomin snurrar på väl, skatteinkomsterna har stigit rejält och arbetslösheten sjunker. Men samtidigt ökar avståndet mellan den del av befolkningen som är i arbete och den del som står utanför. 

I Region Skåne blev det också rekordintäkter men tyvärr är kostnadskontrollen för dålig. Precis som 2015 blev det också 2016 ett reformstopp för Regionala utvecklingsnämnden. Inom utvecklingsnämnden höll vi åter igen vår budget och kunde lämna över pengar till den övriga driften. Region Skåne måste få kontroll över kostnadsutvecklingen inom sjukvården. Annars hotas vår ställning som region. 
Vi har kämpat väl tillsammans för att vara en självständig region med utvecklingsansvaret. Vårt gemensamma arbete kröntes under förra mandatperioden med den regionala utvecklingsstrategin – Det öppna Skåne. 
Den stora risken med vår ekonomiska kris är försvagningen av vårt regionala utvecklingsuppdrag. Den stora risken är att vi slutar vara en region och återgår till att bara vara ett landsting. 

Vi måste fortsätta bidra till att utveckla Skåne. Vi måste fortsätta vara en aktiv part för Skånes utveckling. Vi måste fortsätta binda samma Skåne med bättre väg och järnväg och köra effektivare kollektivtrafik i hela Skåne. 
Vi måste fortsätta arbeta mer med digitalisering och utbyggnaden av bredband. Men växer det svara hålet i ekonomin, kan det till slut bli slukhål, ett slukhål som slukar alla våra förhoppningar inför framtiden. 

Bland de bra saker vi gjort under 2016 vill jag lyfta fram vårt seminarium i april 2016 på Kungliga Ingenjörsvetenskaps Akademin i Stockholm. Inom vårt samarbete med danska regionerna Själland och Region Huvudstaden och de tyska delstaterna Schleswig-Holstein och Staden Hamburg kunde vi lyfta de svenska ideerna på ett höghastighetssystem för tåg i europeiskt kontext och koppla detta till utvecklingen ner till Hamburg genom den kommande Fehmarn Bält-tunneln. Vi samverkade med både den tyska och danska ambassaden i Stockholm och den svenska ambassaden i Köpenhamn. För att stärka Skånes intresse måste vi fortsätta att samla de vänner vi har i vår del av Europa.  

Publicerat i Ekonomi, Europa, Höghastighetståg, infrastruktur, Moderaterna i Region Skåne, Tillväxt | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar