Snabba på utbyggnaden!

Debattartikel om behovet av nya stambanor, publicerad den 13 mars i Norrköpingstidningar, se länk.

Mats Johansson (S) Regionstyrelsens ordförande i Östergötland Göran Gunnarson (C) Regionråd och ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Östergötland (C) Lena Wallentheim (S) Ordförande Stambanan.com och kommunalråd Hässleholm Pontus Lindberg (M) Vice ordförande Stambanan.com och regionråd i Skåne

Antalet passagerare hos SJ ökade med 7% under 2017 till över 30 miljoner. I Skåne ökade Pågatågs- och Öresundstågstrafiken med 4% till 49,7 miljoner resenärer.I Östergötland har pendeltågstrafiken ökat med 45% på fem år till knappt 3,8 miljoner resenärer. Befolkningen i Sverige ökar snabbt, vi är nu över tio miljoner invånare. Med den tidtabell som Trafikverket föreslår kommer befolkningen att vara elva miljoner när Ostlänken och Lund-Hässleholm är färdigbyggda. Det är för sent, regeringen måste snabba på utbyggnaden av de första etapperna av den nya stambanan. Det som förstärker bristen på spårkapacitet ytterligare är att tågresandet ökar betydligt snabbare än befolkningsökningen. På 25 år har den nästan fördubblats. För våra län – Skåne och Östergötland, ökar befolkningen snabbare än riket som helhet och den pågående urbaniseringen skärper kapacitetsbristen på södra stambanan ytterligare.

Södra stambanan är landets viktigaste järnväg. Under 2015 trafikerades Sverige av 958 000 tåg och av dess utnyttjade över hälften sträckan Stockholm-Malmö. De första etapperna på den nya höghastighetsjärnvägen är Ostlänken (Järna-Linköping) som i bästa fall beräknas vara färdigbyggd 2033 och Lund-Hässleholm 2035. Det ligger alltför långt framåt i tiden och är en besvärande lång planerings- och byggtid. Bägge sträckorna lider redan av spårbrist. Nya spår skulle bidra till regionförstoring och större arbetsmarknadsregioner, vilket ökar den ekonomiska tillväxten

Sverige behöver nya stambanor för höghastighetståg, men beslut om hur snabbt de ska byggas ser ut att dröja. Bygget av den nya järnväg som ska byggas bör ske snabbt, effektivt och ekonomiskt. En gemensam organisation för nu planerade 21 mil ny järnväg och sju stationer skulle kunna blir ett effektivt sätt att skynda på processen. En sådan skulle ge möjlighet till industriellt byggande, som på ett väsentligt sätt kan minska kostnader och genomförandetiden.

Den skulle dessutom skapa en bra grund för den fortsatta utbyggnaden av nya etapper. Trafikverket nämner Linköping-Gripenberg/Tranås som nästa etapp. Ett exempel på ett stort och komplicerat bygge som byggdes på tid och inom budget är Öresundsförbindelsen som också visar på betydelsen av en stark projektorganisation för att planera och bygga den nya stambanan.

Planerings- och byggtiden har förlängts i Sverige. Det är många åsikter och ställningstaganden som ska samordnas – länsstyrelsens prövning, kommunernas planer och Trafikverkets arbete. Vi vill bidra till att effektivisera planprocessen så att arbetet kan bedrivas parallellt, så att nya stambanor kan byggs snabbt, effektivt och ekonomiskt.

Sverigeförhandlingen har kopplat ihop byggandet av ny infrastruktur med kommunala löften om nya bostäder. Det blir ett gemensamt samhällsbygge. Det är viktigt att notera att i de avtal som ingåtts finns tidplaner. Drar besluten om byggande av ny järnväg ut på tiden så riskeras bostadslöftena

 

 

 

 

 

 

 

arbetsmarknadsregioner, vilket ökar den ekonomiska tillväxten.

Annonser
Publicerat i Debattartikel, debattartikel, infrastruktur, Södra stambanan | Lämna en kommentar

Vecka 14 – 2 till 8 april

2 april – Annandag Påsk

3 april – Regionfullmäktige (Kristianstad), valberedning för Kommunkretsen i Kristianstad

4 april – Presidieberedning Regionala Utvecklingsnämnden (Malmö), valledarutbildning (Helsingborg)

5 april – Valledarutbildning (Kristianstad)

6 april –

7 april – Skånemötet (Lund)

8 april – Skånemötet (Lund)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vecka 13 – 26 mars till 1 april

27 mars – M-kanslimöte (Kristianstad)

28 mars – Årsmöte Moderaterna i Hörby

Publicerat i Min politiska kalender, Okategoriserade | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 12 – 19 till 25 mars

19 mars – Utökat Alliansmöte, M-styrelse och gruppledarträff (Malmö)

20 mars – Telefonmöte M-kansli

21 mars – Kultur och kreativa näringar (Bryssel)

22 mars – LRF-årsmöte (Alnarp)

23 mars – Stambanan.com (Nässjö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 11 – 12 till 18 mars

12 mars – Sammanträde med Regionala utvecklingsnämnden hos BONA, gruppstyrelse och gruppmöte (Malmö)

13 mars – Regionstyrelse (Kristianstad)

14 mars – Centrala funktionshinderrådet (Kristianstad)

15 mars – OECD Western Scandinavia (Göteborg)

16 mars – Lokal rådskonferens (Höör)

18 mars – Hanif Bali i Löddeköpinge

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 10 – 5 till 11 mars

5 mars – Studiebesök landsbygdspolitik, nätverksträff med LRF (Höör)

6 mars – Alliansledning, RSAU (Kristianstad)

7 mars – Styrgruppsmöte Strukturbild för Skåne, möte alliansgruppen regionala utvecklingsnämnden (Malmö)

8 mars – Möte inför regionstyrelsen (Malmö), årsmöte (Hässleholm)

9 mars – Möte med utvecklingsutskottet Regionsamverkan Sydsverige (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

När bygger MP muren mot Lomma och Vellinge?

Publicerad i KvP den 18 februari

Märta Stenevi (MP) talar för en elit av köpstarka Malmöbor som bor i centrum, skriver Pontus Lindberg (M) i en replik till det gröna kommunalrådet.

Det är sju månader till valet, men redan går Miljöpartiets kommunalråd i Malmö Märta Stenevi upp i falsett i valdebatten. På Kvällsposten Debatt levererar hon en så föga balanserad syn på trafiken att man undrar vad som kommer närmast? ”Våra gator är inte genomfartsleder för Vellingebor på väg till jobbet”, skriver hon. Nästa steg måste vara att bygga en mur mot Vellinge och Lomma och ”låta dem betala för den”.

Vi har en utveckling där västra Skåne – snart nog hela Skåne och danska Själland – är ett pendlingsområde. Alla vinner på det. Den som förlorar jobbet kan hitta ett nytt utan att flytta, skolbarn kan resa till sin idealskola, farmor och farfar kan ha kontakt med barnbarnen.

Utvecklingen är tydlig sedan länge: Vi reser allt mer och längre, och det gör våra samhällen modernare, rikare och mänskligare. Det finns utmaningar, både för stadsmiljö och utsläpp – lokalt och globalt skadliga. Men det finns också teknikutveckling och regler som hanterar detta.

För att göra detta möjligt behövs järnvägar och vägar, och en fungerande kollektivtrafik. Vi byggde Öresundsbron – de som då talade som Märta Stenevi var emot. Jag har personligen varit med att bygga ut Pågatågsnätet så att större delar av Skåne täcks. Och nu gäller att få den överbelastade E6 längs Skånes västra sida att vara fungerande och trafiksäker – vilket kräver såväl intelligent trafikstyrning som fler filer.

Privatbilismen kommer att fortsätta att ha sin plats i transportsystemet – om inte alla ska flytta till storstaden. Ska hela Skåne leva är det en nödvändighet.

Märta Stenevi talar för en elit av köpstarka Malmöbor som bor i centrum och kan promenera till jobbet och däremellan dricka en latte på kafé. Det är ett trevligt liv, men alla har inte de resurserna. De som måste ta sig till jobbet tidigt en bit bort – vilket inkluderar många busschaufförer som behövs för att andra ska slippa köra själva – måste ofta ta bilen. Inget fel med det.

Nej, vi behöver en växande region, vi behöver fler möjligheter att röra oss. Inte bygga murar mellan Malmö och omvärlden, eller försvåra bilåkning på E6, eller riva Öresundsbron. Vi behöver ingen debatt där Malmöpolitiker hetsar mot pendlare från Vellinge och Lomma.

Om vi bygger bra kommunikationer – som fyrspåret mellan Malmö och Lund och sexfilig E6 – då kan vi sedan slå oss ner med en kopp kaffe på uteservering i Malmö – eller kanske i Önnestad.

Pontus Lindberg (M)

Oppositionsråd i Skåne och boende på landet utanför Kristianstad

Publicerat i Debattartikel, infrastruktur | Märkt , | Lämna en kommentar

Vecka 9 – 26 februari till 4 mars

26 febr – Utbildning i sociala medier (Malmö)

27 febr – Regionfullmäktige (Kristianstad)

28 febr –

1 mars – Presidieberedning, regionala utvecklingsnämnden, möte med revisorerna för Region Skåne (Malmö)

2 mars – Internat nya och gamla fullmäktigegruppen (Malmö)

3 mars – Internat nya och gamla fullmäktigegruppen (Malmö)

4 mars – Årsmöte C4pf, nomineringsstämma Moderaterna Kristianstad (Kristianstad)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 8 – 19 till 25 februari

20 febr – M-kanslimöte, avstämning bredband och digitala agendan (Kristianstad)

21 febr – Kollektivtrafikdagen Syd, intervju biogas (Malmö)

22 febr – Nattåg till Stockholm

23 febr – Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft (Stockholm), hemresa till Skåne

 

 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 7 – 12 till 18 februari

12 febr – Styrelsemöte C4-partiförening (Kristianstad)

13 febr – Tåg Hamburg, möte med STRING (Hamburg)

14 febr – Möta med STRING, Flyg Hamburg-CPH, tåg hem från Kastrup

15 febr – Presidiemöte RUN på Kollektivtrafiknämnden (Hässleholm), årsmöte Tyringe

16 febr – Möte om Hälsostaden (Ängelholm)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar