Kategoriarkiv: Min politiska kalender

Vecka 27 – 3 till 9 juli

3-5 juli – årets besök i Almedalen – Biogas – Stadsplanering – Megaregioner  – Infrastruktur Står på schemat, för min del, blir spännande, vädret verkar blir helt OK som vanligt 6 juli – Semester inleds

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 26 – 26 juni till 2 juli

27-28 juli – Valplaneringsinternat (Helsingborg) 30 juni – Politisk styrgrupp infrastruktur inför Almedalsveckan (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 25 – 19 till 25 juni

19 juni – M-styrelse och gruppledarträff (Kristianstad) 20 juni – Extra regionstyrelse, regionfullmäktige (Kristianstad) 21 juni –  22 juni – Möte med STRING-samarbete (Köpenhamn)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 24 – 12 till 18 juni

12 juni – Avstämning inför kommande RTI-plan, lansering av TemaPM Planera för det digitala samhället (Malmö), möte med nomineringskommittén för riksdagsvalet Norra och Östra Skåne (Kristianstad) 13-14 juni – Möte med Övervakningskommittén Interreg ÖKS (Åsgårdsstrand, Norge) 15 juni – Bredbandsforum … Läs mer

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 23 – 6 till 11 juni

7 juni – Strukturbild för Skåne, möte med Sveriges Byggindustrierna (Malmö) 8 juni – Konferens om GREAT (Köpenhamn), rundabordssamtal om biogas (Stockholm) 9 juni – Sammanträde om RÖK, möte med Kompetenssamverkan Skåne (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 22 – 29 maj till 4 juni

29 maj – Sammanträde med regionala utvecklingsnämnden (Malmö) 30 maj – Inför Regionstyrelsen 1 juni gruppmöte (M), gruppmöte (Alliansen), gruppstyrelse RF-gruppen (M), gruppmöte RF-gruppen (M) (Malmö) 31 maj –  1 juni – Workshop och årsmöte med HYER 2 juni – 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 21 – 22 till 28 maj

22 maj – Förberedelser inför valrörelsen (fotografering), Alliansmöte inför nästa möte med Regionala Utvecklingsnämnden (Malmö) 23 maj – Alliansmöte, RSAU (Kristianstad), FS (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 20 – 15 till 21 maj

15 maj – Möte om infrastrukturen med näringslivet (Malmö), Styrgrupp Färdplan Biogas (Malmö) 16 maj – Kanslimöte, intervju om Öresund som cykelregion (Kristianstad) 17 maj – Strategigrupp om skånsk livsmedelsstrategi (Malmö) 18 maj – Tillståndet i miljön (Stockholm) 19 maj … Läs mer

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 19 – 8 till 14 maj

8 maj – Regiondialog om Sverigeförhandlingen (Jönköping) 9 maj – Korridorsmöte, lunch med RFs presidium, regionstyrelsens arbetsutskott (Malmö) 10 maj – Livsmedelsstrategin (Malmö) 11 maj –  12 maj – Presidieberedning Regionala Utvecklingsnämnden (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 17 – 24 till 30 april

24 april – Studiebesök Bjärechips och Bjärefågel,  besök på nya stationen i Båstad, nätverksträff Landsbygdspolitik (Båstad) 25 april – Alliansmöte inför RS, RSAU (Kristianstad) 26 april – Möte mellan presidierna i Kollektivtrafiknämnden och Regionala Utvecklingsnämnden, möte inför kommande Trafikförsörjningsprogram (Malmö) … Läs mer

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar