Skåne ska bli Sveriges ledande cykelregion

Publicerad i Skånska Dagbladet den 24 augusti

Varje dag görs 435 000 cykelresor i Skåne. Det är lika många som alla resor med tåg och buss tillsammans och motsvarar 16 procent av samtliga resor i regionen. Den skånska cykelkulturen är stark. Genom en ny regional cykelstrategi ökar vi farten för att stärka den ytterligare och göra Skåne till Sveriges ledande cykelregion.
Skåningarnas cykelvanor ger mindre trängsel i städerna, förbättrad folkhälsa, klimatnyttor och stärkt näringsliv. Det är betydande samhällsvinster för regionen.

Men trots regionens starka ställning och de uppenbara vinsterna finns det brister gällande bland annat skyltning, trafiksäkerhet, framkomlighet och synkronisering med kollektivtrafiken.
Region Skåne är redo att ta på sig ledartröjan för en mer sammanhållen och ambitiös cykelpolitik i regionen. Tillsammans med de skånska kommunerna, besöksnäringen, cyklisternas företrädare, myndigheter och akademin vill vi tillvarata de goda förutsättningarna, möta utmaningarna och utveckla Skåne till att bli Sveriges ledande cykelregion.
Vi har tagit fram en regional cykelstrategi som ska skickas ut på remiss och som strävar efter att öka antalet cykelresor till 690 000 år 2030, det motsvarar tre procents ökning gentemot andra färdmedel. För att kunna uppnå det högt satta målet och erbjuda skåningarna en ännu mer positiv cykelupplevelse föreslår vi åtgärder inom sex områden.

1. Stärk den skånska cykelkulturen. Den positiva grundinställningen till cykel ska tillvaratas genom insatser för att påverka de grupper som är intresserade av att börja cykla, öka förståelsen för cyklingens attraktivitet, utveckla metoder för omprövning av invanda resmönster och spridning av framgångar i de skånska kommunerna.

2. Lyft cykeln i samhällsplaneringen. Det handlar om ett gemensamt åtagande att utifrån kommunernas olika förutsättningar prioritera cyklingen i infrastrukturplaneringen. Region Skåne kommer att erbjuda kommunerna stöd i form av nätverk, kompetens och goda exempel. Det är också av vikt att de offentliga aktörerna avsätter en större andel ekonomiska medel till cykling i infrastrukturplaneringarna.

3. Investera i regionalt viktiga cykelstråk och -leder. Det ska fastställas ett regionalt huvudnät som namngivet objekt i den regionala infrastrukturplanen. Vi vill även tillsammans med kommuner, föreningar och näringsliv utveckla ett skånskt flaggskeppsprojekt som tillhör världsklassen och som flyttar gränserna för vad som är görbart inom cykelinfrastruktur. En annan konkret fråga som vi jobbar med är utvecklandet av en sammanhängande cykelled längs hela den skånska kusten.

4. Förbättra kopplingen mellan cykel och kollektivtrafik. För att öka synkroniseringen mellan de olika färdmedlen behövs en rad insatser, bland annat att fastställa en miniminivå för cykelinfrastrukturen vid de viktigaste buss- och tågstationerna, stärka stöldskyddet, verka för fler cykelplatser på buss och tåg, implementera lånecykelsystem samt integrera lånecykelsystemen i andra resetjänster.

5. Förbättra säkerheten för cyklister. Det behövs en nollvision för svårt skadade och dödade i cykeltrafiken. För att uppnå denna föreslås exempelvis att alla skånska kommuner ska ha en plan för drift och underhåll i syfte att öka trafiksäkerheten för cykel, ökad samordning vid snöröjning, ökad acceptans för användning av cykelhjälm och spridning av goda exempel.

6. Stärk näringslivet med cykelsatsningar. De skånska förutsättningarna för cykelturism är goda och de ska tillvaratas för att lyfta Skåne som en internationellt etablerad cykelturismdestination.
För att lyckas med detta föreslår vi bland annat att för varje led peka ut en huvudman som ansvarar för att säkerställa att cyklisterna uppfattar den som säker, bekväm och att den erbjuder en god upplevelse.

Inom samtliga områden behövs en stark samverkan mellan skånska aktörer i den offentliga sektorn, näringslivet och föreningslivet samt Trafikverket. Region Skåne föreslås samla cykelaktörerna i en cykelutvecklingsplattform för att strukturerat arbeta utifrån den regionala cykelstrategin och följa upp arbetet i ett årligt cykelbokslut.
Vi ser fram emot den fortsatta dialogen och hyser stora förhoppningar inför det fortsatta arbetet. Tillsammans kan vi göra den skånska cykelkulturen ännu starkare.

Thomas Hansson (MP) ordförande

Ilmar Reepalu (S)

1:e vice ordförande

Pontus Lindberg (M)

2:e vice ordförande

Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne

Annonser
Det här inlägget postades i cykel, Debattartikel, Tillväxt och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s