Anförande årsredovisning 2014

”Det talande ordet gäller!”

Fru ordförande, ledamöter i regionfullmäktige
Jag vill börja med att yrka bifall till regionstyrelsens förslag, därefter vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare inom Region Skåne jag haft förmånen att samarbeta med under 2014.

Sedan finanskrisen 2009 har det varit en tuff resa för hela Europa. Sverige har klarat sig bättre än de flesta. I denna tuffa ekonomiska utveckling är det glädjande att Region Skåne i bokslutet för 2014 visar ordentligt svarta siffror. Vi har lyckats samla lite i ladorna inför de utmaningar som kommer.
Nar det gäller regional utveckling är vår främsta roll som regional utvecklingsaktör att arbeta med det som är strategiskt avgörande. Det handlar om att stärka Skånes ställning som ett av Sveriges växande storstadsområden och vår position inom Öresundsregionen. Det är tillsammans med främst våra danska vänner som vi blir en tung tillväxtregion i norra Europa.
För att nå framgång är det samsyn och samarbete som gäller, något som i stor utsträckning präglade även 2014, trots supervalåret.
Vi avslutade med stor samsyn arbete med den nya regionala utvecklingsstrategin och vi antog den i juni 2014.
Under 2014 fortsatte vårt arbete med Skånepaketet och vi försökte envist fram till regeringsbeslutet påverka i vår riktning. Vi lyckades till slut få ytterligare medel till Skåne och få in mer i planerna. Vi förde i bred politisk enighet fram vilka stora infrastrukturinvesteringar som behövs i Skåne. Vi kokade ner vår argumentation till att handla om gods och arbete. Avgörande för både Skåne och Sverige.
Vi vet idag att vi inte nådde ändra fram, men vi skall vara stolta över vårt gemensamma arbete. Vi har satt bilden av att vi kan hålla ihop, vi kan prioritera tillsammans, skall vi nå större framgång nästa gång är jag övertygad om att samma recept fungerar bäst: ”Repetition är kunskapens moder”.
Vårt arbete med Kompetenssamverkan Skåne fortsatte under 2014. Vi står inför både en kompetensutmaning med stora pensionsavgångar och vi har sedan länge en strukturell utmaning med en alltför låg sysselsättningsgrad i Skåne. Samtidigt fortsatte den skånska arbetsmarknaden att förbättras, tyvärr i allt för långsam takt. När väl siffrorna för sysselsättningen blir färdiga från SCB, kommer det med hyfsad sannolikhet att visa sig att aldrig för har så många varit sysselsatta i Skåne som 2014, men det saknas som många gånger sagt från talarstolen mellan 25 till 30 000 arbetstillfällen innan vi når upp till den sysselsättningsgrad vi borde ha.
Hur Skåne skall kunna fortsätta växa är en avgörande fråga när vi blir fler skåningar varje dag. Vårt arbete med Strukturbild för Skåne är viktigt i den här diskussionen. Under 2014 fortsatte arbetet med ”Den attraktiva regionen” och till det första delprojekt om Hässleholm/Kristianstad lades också projekt som Helsingborg som tillväxtmotor.

Under 2014 fortsatte vårt arbete inom miljöområdet. Vi har utvecklat vårt samarbete med Stiftelsen Skånska Landskap och vi fortsatte vårt arbete för att exportsäkra Skåneleden.
Vi arbetade vidare för att lyfta frågan om sanderosion, att försvara Sveriges territorium borde vara regeringens kärnuppgift, det verkar inte riktigt alltid så.
Vårt engagemang och direkta arbete med biogas har fortsatt. Redan nu är 8 av 10 bussar i Skånetrafiken biogasbussar drivna av Skånes eget bränsle och fler kan det bli. För att stärka vårt påverkansarbete fortsatte vårt samarbete med Västra Götalandsregionen.
Under 2014 avslutade vi på övertid programperioden 2007-2013. Vi lyckades krama ut nästan varenda krona ur programmen. Vi arbetade under året med att förbereda den nya programperioden, tillsammans med Region Blekinge såg vi till så att vi så fort som möjligt kunde öppna de nya programmen för ansökningar.

Vi satsade dessutom medel så att viktiga och framgångsrika projekt kunde överleva och komma igång så fort som möjligt med EUs sysselsättningsinitiativ för unga som är en del av Europeiska socialfonden.

Tyvärr hann inte avslutningen med.

Avslutningsvis vill jag tacka övriga delar av femklövern för 4 mycket givande år.
Skåne har goda förutsättningar, vi kan förverkliga vår vision om ”Livskvalitet i världsklass!”.

Annonser
Det här inlägget postades i Femklövern i Region Skåne, kusterosion, Skånepaketet, Strukturbild för Skåne, sysselsättningsgrad, Tillväxt och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s