Alla skall få provsvar inom sju dagar…

”Alla ska få provsvar inom sju dagar och all cancerbehandling ska starta fyra veckor efter mottagen remiss.”

Arbete med att utveckla vården de senaste åtta åren har lett oss fram till den punkt där vi inför cancermiljarden, skriver fyra ledande regionala företrädare för Moderaterna – Pia Kinhult, Carl Johan Sonesson, Stefan Lamme och Pontus Lindberg – med anledning av att partiet idag presenterar sitt regionala valmanifest.

Om Moderaterna får fortsatt förtroende från väljarna i Skåne ska vi under den kommande mandatperioden satsa en miljard extra på den skånska cancervården. Cancermiljarden kommer att vara den viktigaste strategiska vårdsatsningen i Region Skånes historia.

Var tionde minut drabbas någon i Sverige av cancer. Cancern ökar mer i Skåne än i övriga landet. Detta berör alla, många har drabbats själva eller som anhöriga.

Moderaterna vill genomföra en helhetssatsning på cancerområdet som får stor effekt på livskvaliteten i Skåne.

Det förebyggande arbetet måste bli bättre främst gentemot ungdomar, och frågor som solning och rökning måste diskuteras på allvar.

För att kunna bota cancer är det viktigt att sjukdomen upptäcks i tid.

Här framhåller vi vår Sverigeunika satsning på Diagnostiskt center i Kristianstad som en måttstock på hur arbetet ska bedrivas. Skånes bästa cancerdetektiver jobbar där med att ställa diagnos på svårdefinierade problem. Centret har visat sig mycket framgångsrikt och patienterna har känt att de i sin oro blivit tagna på allvar.

Moderaternas förslag innebär att cancermiljarden kommer att användas för satsningar inom hela området. Här nämns några, mer finns att läsa på cancermiljarden.se:

Utveckling av förebyggande insatser, till exempel genom tarmcancerscreening.

Tidigare diagnoser genom bättre utbildad personal på vårdcentralerna. Diagnostiskt center i Kristianstad ska permanentas och liknande center ska inrättas i anslutning till alla akutsjukhus i Skåne. Alla ska få provsvar inom sju dagar och all cancerbehandling ska starta fyra veckor efter mottagen remiss. Satsningar genomförs på såväl medicinsk utrustning – för bättre analyser, bilder och funktionsdiagnostik – som på personal.

Kontaktsjuksköterska införs för alla cancerpatienter. Fler specialister inom sjukvården leder till en högre medicinsk kompetens, till gagn för patienten. Samtidigt leder det till ökade remitteringar inom vården. Det kan skapa oro hos den enskilde. Kontaktsjuksköterskan ska ansvara för vårdplan, kontakt med patienten och alla inblandade vårdgivare samt för rehabilitering.

Alla patienter ska ha en vårdplan som skrivs för och tillsammans med dem. Planen ska innehålla kontakter, tider, tidsförlopp och rehabiliteringsplan.

En femtedel av satsningen kommer att bestå av nya läkemedel och behandlingar. Nya läkemedel kommer fram hela tiden. Vi satsar redan mycket på området, men nu ser vi till att de senaste rönen blir tillgängliga för fler patienter.

Alla patienter ska ha en tydlig plan för rehabilitering genom hela sjukdomsförloppet. Planen ska bland annat innehålla åtgärder för fysiska, psykiska och sociala behov och frågor. Vi kommer att åstadkomma en stor ökning av antalet rehabiliteringsinsatser i Skåne.

Fler och fler överlever lyckligtvis sin cancerdiagnos och -behandling. Men trots detta kan inte alla som drabbas av cancer botas.

När livet faller måste sjukvården vara stödet.

Vården i livets slutskede ska byggas ut över hela Skåne. Vård i hemmet ska kunna erbjuda samma nivå som idag endast kan ges på hospis och på palliativa avdelningar. Centret för palliativ vård ska arbeta för en jämlik vård där frågor om palliativ vård hanteras tidigare i processen.

Moderaterna vill jobba för att Region Skåne ska bli bäst i världen på en allmän och jämlik cancervård. Det är förvisso en stor utmaning, men vi vet samtidigt att den är genomförbar.

Arbetslösheten minskar äntligen i Skåne, trots fortsatta ökningar av arbetslösheten i Malmö. Efter år av ekonomisk ansvarsfullhet visar Region Skåne överskott. Förutsättningen för att kunna driva satsningen långsiktigt är också en fortsatt arbetslinje. Om en socialdemokratisk nedmontering av arbetslinjen genomförs, med satsningar på bidrags- och transfereringssystem istället för på arbete, finns en uppenbar risk att cancermiljarden uteblir.

Andra förutsättningar för cancermiljardens genomförande är flera satsningar som vi har gjort de senaste åren. Kapaciteten finns för första gången i vår nya strålningsanläggning i Lund. Vi har byggt ut den avancerade vården i hemmet så att den fungerar. Vi har skapat möjlighet för 300 samtidiga rehabiliteringsinsatser. Vi har i år gjort en stor satsning på Skånes universitetssjukhus och implementering av nya behandlingsmetoder.

Samtidigt kommer enorma investeringar att göras på sjukhusområdena i Helsingborg, Malmö och Lund.

Vårt arbete de senaste åtta åren med att utveckla vården har lett oss fram till den punkt där vi inför cancermiljarden. Så ska Region Skåne bli bäst i världen på en allmän och jämlik cancervård.

Pia Kinhult

Carl Johan Sonesson

Stefan Lamme

Pontus Lindberg

Annonser
Det här inlägget postades i Alliansen, Arbetslinjen, cancermiljarden, Moderaterna i Region Skåne, sjukvård och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s