Pressmeddelande – Budget Region Skåne

Pressmeddelande 25 oktober 2013

Femklövern presenterar budget och verksamhetsplan för Region Skåne 2013:

Ökad tillgänglighet och valfrihet för medborgarna

Skattesatsen är oförändrad, liksom taxorna i kollektivtrafiken och folktandvården. Omslutningen i Region Skånes budget är rekordstor, nära 38 miljarder kronor. Särskilda satsningar görs för att öka tillgänglighet, kvalitet och valfrihet i den egna verksamheten. Hälso- och sjukvården tillförs 714 miljoner kronor jämfört med 2012.

– Omvärlden är osäker och vi lägger fram en ansvarsfull budget för 2013. Genom tydliga prioriteringar och ett nödvändigt effektiviseringsarbete klarar vi både vårt uppdrag som regional utvecklare och välfärdsproducent, säger Pia Kinhult (M), regionstyrelsens ordförande.

Region Skånes främsta mål är nöjda medborgare och visionen är att Skåne ska erbjuda livskvalitet i världsklass. Enligt OECD är Skåne en av de mest attraktiva regionerna på jorden, och Region Skåne leder det strategiska arbetet att ytterligare främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i hela Skåne.

– Vi ska sätta Skåne på världskartan. Vi har en unik kombination av rik landsbygd och en flerkärnig tätortsstruktur, nybyggaranda och ligger i framkant i hållbarhetsfrågor. Det ska vi fortsätta göra genom att bland annat satsa på Green Valley, Medicon Valley och andra innovativa miljöer, säger regionrådet och förste vice ordförande i regionstyrelsen Katarina Erlingson (C).

Eftersom skattekraften i Skåne är låg, ska en ökad skattebörda på medborgarna undvikas så långt det är möjligt. Därför kommer skattesatsen att vara oförändrad (10,39) även under 2013. Även taxorna inom kollektivtrafiken och Folktandvården kommer att vara oförändrade under 2013. Budgeten för Region Skåne 2013 har trots detta en större omslutning än någonsin, nästan 38 miljarder kronor.

För att få en långsiktigt hållbar ekonomisk situation inför femklövern nya finansiella mål:

Resultatmål: Region Skånes resultat över en femårsperiod, med start 2013, ska minst uppgå till två procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomiskt utjämning och generella statliga bidrag, samt att resultatet årligen minst bör uppgå till en procent av de samlade intäkterna.

Finansieringsmål: Investeringar i utrustning ska självfinansieras med 100 procent, fastigheter till minst 50 procent och tåg och bussar till minst 40 procent.

Utdebiteringsmål: Region Skånes skattesats ska vara lägre än riksgenomsnittet och ambitionen är att undvika skattehöjningar.

Femklövern prioriterar särskilt att förbättra tillgängligheten och öka valfriheten för medborgarna i den verksamhet som utförs i egen regi. Hälso- och sjukvården tillförs ytterligare 714 miljoner kronor jämfört med 2012. Hälsovalet tillförs 40 miljoner kronor och Psykiatri Skåne tillförs 15 miljoner kronor. Även folkhälsoarbetet och hälsofrämjande insatser får ökade resurser, 5 respektive 8 miljoner kronor. För att göra vården mer tillgänglig för medborgarna satsar femklövern 50 miljoner kronor på IT och e-hälsa. Att resa kollektivt ska förenklas och kollektivtrafiken tillförs 280 miljoner kronor.

– Vi fortsätter att tillföra vården mer resurser och visar genom våra strategiska prioriteringar vad ambitionen är. Vi vill skapa och upprätthålla tillgänglig vård nära människor och förebyggande åtgärder som främjar skåningarnas hälsa. Genom att skåningarna blir friskare och vårdcentralerna ännu bättre svarar mot patienternas behov kommer den skånska vården totalt sett att bli mer effektiv, vilket gynnar patienter, personal och skattebetalare, säger Gilbert Tribo, regionråd för Folkpartiet.

– Även om detta är en stram budget så sänker vi inte blicken utan tar sikte på framtiden. Vi gör Skåne rundare genom satsningar i kollektivtrafiken, vi gör regionen mer oberoende av fossila bränslen genom satsningar på egen vindkraft och vi gör nya ansträngningar för att stärka den förebyggande och nära vården, säger regionrådet Anders Åkesson (MP).

– Det är glädjande att det övergripande folkhälsoarbetet stärks rejält i budgeten för 2013, vilket gör det möjligt att arbeta bättre med de framtidsutmaningar vi har inom välfärdsområdet. Med en äldre befolkning är det också viktigt att vi nu satsar mer på vård i livets slutskede, säger regionrådet Birgitta Södertun (KD).

All verksamhet måste hela tiden sträva efter att bli effektivare och öka kvaliteten. Därför genomförs en generell men differentierad effektivisering på i genomsnitt 1,5 procent på all verksamhet, motsvarande 390 miljoner kronor, varav 0,5 procent ska avse administration. Trappan ska städas uppifrån och därför genomförs under 2013 en besparing på central administration vid koncernkontoret med 50 miljoner kronor. Användningen av bemanningsföretag ska minskas med 25 miljoner kronor.

– Region Skåne går in i sitt femtonde verksamhetsår och femklövern är fast besluten att fortsätta förbättra villkoren och öka frihetsgraderna i Skåne, avslutar Pia Kinhult (M).

Budgeten kan läsas i sin helhet på http://www.skane.se.

Frågor & kommentarer:
Pia Kinhult (M)
Regionstyrelsens ordförande
Nås genom pressekreterare Johan Folin. Tel: 0721-99 83 85

Katarina Erlingson (C)
Regionråd och förste vice ordförande i regionstyrelsen
Tel: 0768-87 06 58

Anders Åkesson (MP)
Regionråd
Tel: 0705-17 32 86

Gilbert Tribo (FP)
Regionråd
Tel: 0768-87 03 07

Birgitta Södertun (KD)
Regionråd
Tel: 0768-89 01 63

Det här inlägget postades i Östersjöstrategin, Biogas, Bredband, ESS, Femklövern i Region Skåne, infrastruktur, Jobb, Kollektivtrafik, miljö, Region Skåne, sjukvård, skatter, Skånepaketet, Strukturbild för Skåne, Tillväxt, turism, Vård och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s