Attraktionskraft Sverige – nationellt forum

Annie Lööf, näringsministern, inledde det nationella forumet om regional tillväxt i Rosenbad, Stockholm. Hon lyfte fram regeringens arbete för att stärka hela Sveriges attraktivitet.

Regionförbundet Kalmar började det regionala passet med ”infrastruktur, infrastruktur, infrastruktur”, med tanke på Kalmar Läns utsatthet (endast Kalmar län tappar befolkning och Kalmar har stått stilla befolkningsmässigt i mer än 100 år). Prioriteringarna för Kalmar utgår ifrån den OECD-rapport som gjorts:

Befolkningstillväxt
Kompetensförsörning
Kultur
Miljö (Cleantech)
Näringsliv

”Repetition är kunskapens moder”, så infrastrukturen underströks ytterligare en gång från Regionförbundet Kalmar och från skånsk sida kan vi bara hålla med om att sydöstra Sverige är underförsörjt med infrastruktur. Det avspeglar sig tyvärr ner genom Skåne.

Dalarna började med att beskriva Dalarnas styrkor inom export, besöksnäringen. Dalarna går riktigt bra, bl a har ungdomsarbetslösheten inte ökat utan minskat det senaste året. Länets prioriteringar går i linje med övriga län, men länet sticker ut lite med sin starka profil och tydliga stödet från befolkning och näringsliv.

Dalarna kopplar spännande ihop exportindustrin behov med besöksnäringens. ”Gods skall ut, och besökare in”. Dalarna avlutade också med en rad exempel på viktiga infrastrukturprojekt och projekt inom fjällpaketet och industripaket ”Ludvika”.

Uppsala län berättade om sitt arbete med kompetensplattformen och hur arbetet utvecklats, viktigt att bibehålla och utveckla engagemanget.

I kommentarerna nämnde jag vårt arbete med kompetensplattformen och däribland vårt samarbete med Stockholm och Västra Götaland om Utbildning- och kompetensprognos 2020.

Från Norrbottens landshövding, kom ett starkt, men positivt inlägg om framtidstron i norra Sverige.

Från Skåne lyfte vi i en kommentar fram vikten av regeringens engagemang i de regioner där vi bygger framtiden tillsammans med Finland, Norge och Danmark. I Sveriges attraktivitet är Skåne en väsentlig del och i Skånes attraktivitet är den danska sidan av Öresundsregionen en väsentlig del…känner att budskapet att Sverige behöver Skåne och Skåne behöver Sverige inklusive regeringen, gick fram till näringsministern.

Från Västerbotten beskrevs en situation med goda tillväxtmöjligheter, men minskande befolkning, vilket påverkar kompetensförsörjningen.

Från Kronoberg lyftes frågan om YH-utbildningar, deras viktiga roll för kompetensförsörjningen, men de problem som finns med bristande långsiktighet. Den oro Kronoberg uttryckte delas till fullo av Region Skåne.

Från Sörmland kom medhåll i det mesta, men också lite problematisering, som ledde in diskussionen på spåret infrastruktur och kollektivtrafik.

Gävleborg lyfte fram infrastrukturen och tryckte på faktumet att SJs snabbtåg tar längre tid idag än vid starten i början av 90-talet….

Västerbotten tf landshövding reflekterade över bl a tillståndspocessen, det år att göra saker snabbare, jobba med lean-processer. Den nya gruvnäringen kommer inte att verka i ett tomrum, utan är beroende av andra näringar. Ytterligare ett slag för infrastruktur.

Västra Götaland slog ett slag för infrastruktur och kompetensutvecklingsfrågor med fokus på universitet och högskolor. Östsam anslöt sig lite till betydelsen av infrastruktur.

Från Jämtland lyftes frågan om bredband in i diskussionen.

Från Kalmar kom ytterligare ett inspel om biogas, helt i linje med vad Region Skåne tycker.

Från Jönköping var det infrastruktur och kompetensförsörjningen, tydligare förväntningar/instruktioner avs kompetensplattformen efterfrågas.

Från Blekinge kom inspel om infrastruktur, speciellt kopplingen österut.

Annie Lööf samlade upp diskussionen och kopplade på ett tydligt sätt till Alliansens politik. Forsknings- och innovationspropositionen kommer till hösten och skall markera den högre utbildningens viktiga roll för tillväxt i hela Sverige. Regeringens ambition är att de kommande EU-programperioden skall tas fram i tätt samarbete med olika delar av Sverige.

Avslutningsvis lyfte ministern fram det nationella ansvaret för viss kommersiell service och de nya finansieringsmöjligheter för bostadsbyggande.

Efter lunch (Ceasars sallad, det bästa som kommit från Las Vegas, och Näringsdepartementets standardlunch vid regionala seminarier) följde lite akademisk fördjupning:

1. Emma Lundholm, Umeå Universitet

Betydelsen av inrikes och utrikes flyttnetto. Korta versionen är betydelsen an invandring ökar. Åldersmässigt är det mellan 16-25 man flyttar, ngt att fundera över. I befolkningspyramiden finns det i delar av Sverige idag håll – det saknas barnfamiljer, men det finns gott om äldre och det finns en viss återflyttning.

Skåne har viss återflyttning, vinnarna tycks vara Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad.

2. Wolfgang Fischler, Tillväxtanalys

Orter med befolkningsökning, nyckelbegreppet är attraktivitet, men frågan är vad det betyder? När det gäller befolkningstillväxt är det tydligt att storleken spelar roll, vid 100 000 händer något. Befolkningstillväxten tar tydlig fart, men det finns undantag och den stora utmaningen har inte landsbygden utan små orter som tappar service.

3. Roland Lexén, Arena för tillväxt

Globaliseringen är samtidigt en renässans för den regionala nivån, Sverige har varit snabbare än andra på omställning, avreglering och regionförstoring. Platsen blir allt viktigare.

Tänk på att återvändande svenskar är en stor del av invandringen, här finns en potential.

Lyfte fram att 50% av skåningarna bor inom 2 km från en kollektivtrafiknod!

Finns inga enkla lösningar, lösningen finns i samverkan.

Under den avslutande diskussionen lyftes bl a vikten av respekt för varandras olika roller i processer för att skapa tillväxt.

Från Region Skåne lyfte jag att det finns en integrationsutmaning i arbetet att få inflyttning. När vi ”gammelsvenskar” pratar oss varma för den fantastiska naturen har vi stora grupper av ”nya svenskar” som inte riktigt letar efter det. Det handlar också om boendemiljöer.

20120511-142159.jpg

20120511-132007.jpg

Annonser
Det här inlägget postades i Alliansen, Bredband, infrastruktur, Innovation, Tillväxt, turism och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s