Vecka 34 – 18 till 24 aug

 • 18 aug – Möte mellan presidierna i Kulturnämnden och Regionala Tillväxtnämnden (Malmö)
 • 19 aug- Regionledning (Kristianstad)
 • 20 aug – Beredningarna för medborgardialogen deltar i Malmöfestivalen (Malmö)
 • 20 aug – Presskonferens Valmanifest – Moderaterna i Region Skåne (Kristianstad)

Kandidater i Regin Skane

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Kvidinge nästa!

Höll ett litet invigningsanförande i Kvidinge, när Pågatågen nu börjar gå. Det blev lite fritt utifrån nedanstående tänkta debattartikel:

IMG_0937-0.JPG

(Det talade ordet gäller!)

Idag stannar Pågatågen i Kvidinge. Det blir en både efterlängtad och lite nostalgisk händelse. Åtminstone för de minnesgoda. Kvidingeborna har inte haft möjlighet att stiga på och av persontåg som stannat på orten sedan den 28 maj 1972. På den tiden fanns det idéer om att spårtrafik hörde det förgångna till. Nu finns åter breda insikter om att spårtrafik hör ett modernt och hållbart transportsystem till.

Med halvtimmestrafik kommer Kvidinge och Åstorps kommun tidsmässigt och mentalt ännu närmare Helsingborg, samtidigt som orten får bättre förbindelser med övriga Skåne – och riket. Sju minuter till Åstorp och 33 till Hässleholm ökar samhörigheten och livschanserna. Fler får möjlighet att själva välja boende och jobb utan att vara beroende av egna transportmedel. Ur ett samhällsperspektiv brukar man säga att arbetsmarknaden blir mer flexibel och därmed fungerar bättre. När Godsstråket om några år får Pågatågstrafik kommer också Malmö och Lund tidsmässigt sett betydligt mycket närmare.

Allt detta är oerhört viktigt för Kvidinge med sina 2 000 invånare. Trafikforskare kallar det som förväntas inträffa för ”pågatågseffekten”: inflyttningen stiger, pendlingen ökar, jobben blir fler och inkomsterna höjs precis som utbildningsnivån. Detta innebär att välståndet fördelas jämnare över ett Skåne som i urbaniseringens spår har sett ökande skillnader mellan välmående regionala kärnor och mindre småorter där utflyttning har varit den starkaste trenden. Pågatågen har genererat en ökad efterfrågan på bostäder med krav på och förutsättningar för ökad kommunal service som följd. Det har blivit lättare att driva företag.

Ett av de senaste skånska exemplen på att det finns en positiv effekt att vänta för Kvidinge är Sösdala. Dit kom Pågatågen 2011 och redan efter ett halvår hade antalet resenärer blivit fler än vad Skånetrafiken spådde att det skulle bli 2020.

Som politiker har vi ett ansvar att se till att förstora arbetsmarknaden och både göra Skåne rundare och öka attraktionskraften för boende i alla dess delar. Det är därför som Moderaterna genomdriver en kraftfull utbyggnad av antalet Pågatågsstationer. 2006 fanns det 46 stycken, i år är det 65 och vi planerar att det 2025 ska finnas 83 stationer för de lila Pågatågen. Järnvägsnätet växer sig allt större i takt med vår målmedvetna utbyggnad.

Publicerat i infrastruktur, Kollektivtrafik, Tillväxt | Märkt , , | Lämna en kommentar

Riv inte Skånebygget innan det börjat!

Publicerad i Norra Skåne 15 augusti 2014

När Mötesplats Skåne i dag (15/8) hålls i Malmö är det i högsta grad en angelägenhet också för Hässleholm och nordöstra Skåne. Fler än tusen deltagare får under Region Skånes paraply tillgång till fler än 40 seminarier som handlar om viktiga, regionala utvecklingsfrågor. Tillsammans ska vi diskutera kommunikationer, arbetsmarknad och miljö ur ett skånskt perspektiv.

I år sker allt mot en fond av Alliansregeringens Sverigebygge, lanserat nu i juli: fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder. Men det sker också med bara en månad kvar till valet – din chans att bestämma om Sverigebygget verkligen ska tillåtas att bli ett spirande Skånebygge, eller om det i stället ska ersättas av en socialdemokratiskt ledd ideologisk rivningsvåg. Vid ett maktskifte är det inte bara din frihet att välja som riskerar att beskäras utan så även möjligheterna att verka för alla människors bästa, utifrån deras egna val.

Tillvaron bygger på relationer. Både personliga och professionella. För att underlätta för dem krävs vägar, av både asfalt och järn. Länge än lär vi nog faktiskt behöva mötas fysiskt.

Översatt till politikerprosa brukar det heta att ”god infrastruktur främjar flexibla arbetsmarknadsregioner”. Det innebär att fler får möjlighet att själva välja var de vill bo och var de vill arbeta. Det behöver nödvändigtvis inte vara på samma ställe. Någon kanske föredrar att pendla från skog till stad, en annan vill helst kunna cykla till jobbet. Bägge ska kunna förverkliga just sin livsstil.

Sverige och Skåne är i dag inget dåligt ställe att bo på. Tvärtom. Här ligger välfärden i topp. Sveriges ekonomi står starkare än på flera decennier. Trots den globala finanskrisen har arbetsmarknaden utvecklats bra. Sysselsättningsgraden här är den högsta i EU. Vi har världens bästa äldreomsorg, vården håller världsklass och nästan alla trivs med sina liv. Det är fantastiskt. Samtidigt ser vi utmaningarna.

Det faktum att många håller sig friska allt längre upp i åren måste sättas i relation till ett ökande omsorgsbehov. Om vi gemensamt ska kunna klara välfärden får vi inte bara sitta nöjda med vad vi har, oavsett hur bra det är. Då är det viktigt att välja väg: bygga för framtiden eller ägna sig åt konserverande återställare.

För mig är det lika viktigt att bygga ut järnvägsspåren till Hässleholm som att bredda vägarna. Regeringens besked om att Södra stambanan ska få bättre kapacitet går hand i hand med de skånska ambitionerna att få fyra spår hela vägen från Hässleholm till Malmö och Skånemoderaternas åsikt är att höghastighetstågsbanor från Göteborg och Malmö till Stockholm ska byggas som ett nationellt projekt med samma slutmål, lämpligen 2030.

Dubbelspår på järnvägen mellan Hässleholm och Kristianstad är lika angeläget som utbyggnaden av väg 21 mellan Hässleholm och Kristianstad. Mångfald och fri rörlighet är bättre än att döma ut framtidens bilar redan i dag.

Hässleholms C ska bli en modern järnvägsknut, ett resecentrum med hög attraktionskraft för besökare och resande. Detta eftersom det finns goda förutsättningar för förtätning och byggande av nya bostäder intill ett av Skånes viktigaste transportnav.Mötesplats Skåne handlar på sitt sätt om mötesplats Hässleholm.

Pontus Lindberg (M)
regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Region Skåne

Publicerat i arbetslöshet, BRT/superbussar, Höghastighetståg, infrastruktur, Moderaterna i Region Skåne, Regionala Utvecklingsstrategin, sysselsättningsgrad, Tillväxt | Märkt , , , , | 4 kommentarer

30 tankar om tillväxt – lansering

Valet den 14 september handlar om hur Sverige kan bli ett ännu bättre land att leva i. Sanningen är ju att Sverige och för mig speciellt Skåne är en del av världen där vi är lyckligt lottade. Alliansregeringen har varit framgångsrik sedan 2006 med att minska utanförskapet och öka sysselsättningen. Idag står den svenska ekonomin starkare än någonsin och vi kan möta utmaningarna och de kommer alltid att finnas med styrka.

Men skall det kunna bli mer välfärd, nya vägar, nya järnvägar, mer kollektivtrafik, bättre skolor och skall vi själva kunna unna oss lite extra så krävs det en sak om och om igen – tillväxt!

Därför kommer jag fram till valet att presentera 30 tankar om tillväxt. Tillväxt är en skör planta som i grunden bygger på arbete. Utan arbete blir det inte någon tillväxt.

Följ min tankar på länken.

Publicerat i Tillväxt | Märkt | Lämna en kommentar

Pressmeddelande – Lättare ta sig fram i Skåne

Skånes goda förutsättningar och korta avstånd kommer inte alla till del i dag, säger regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult. Därför vill vi lyfta fram både vägar och spår, både asfalt och järn.

– Det måste helt klart investeras mer i vägar, säger regionrådet Pontus Lindberg, ordförande i regionala tillväxtnämnden. I dag fungerar inte kollektivtrafik med buss så bra som den borde. Superbussarna är tåg på väg och borde hanteras som sådana, det vill säga ges förtur och bättre förutsättningar.

– Det finns partier som negligerar vägarna och därmed trafiksäkerheten. Vi tänker på alla, avslutar Pia Kinhult.

Bland satsningarna märks:

Att vägarna runt om i Skåne förstärks med åtgärder för arbetspendling och trafiksäkerhet. E22 mellan Malmö och Lund byggs ut till tre körfält i vardera riktningen.
Att sträckan Kristianstad-Hässleholm förses med dubbelspår.
Investera i fler pågatågsstationer för att öka tillgängligheten och korta restiderna.
Fokusera mer på ökad tillgänglighet för alla inom kollektivtrafiksystemet. En funktionsnedsättning får aldrig sätta stopp för att resa med kollektivtrafiken.
Att E65 ska bli motorväg hela sträckan till Ystad.
Att förslaget om en fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör förverkligas. Beslut om byggstart måste tas under kommande mandatperiod för att förbindelsen ska kunna stå klar före 2030.
Att arbetet med en ny stambana Malmö-Stockholm sker samtidigt med arbetet Göteborg-Stockholm och inte utifrån den tidsplan som nu ligger där Göteborg-Stockholm ska genomföras först.
Att satsa på moderna stationsmiljöer, för att matcha resenärernas behov. Först på tur står Trelleborgs C och Hässleholms C.
Avsnittet avseende kollektivtrafik och infrastruktur ur valmanifestet bifogas.

Mer information och kommentarer:
Pia Kinhult (M)
Regionstyrelsens ordförande
Nås genom pressekreterare Johan Folin, tel: 0721-99 83 85.

Pontus Lindberg (M)
Ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tel: 044-309 34 72

Publicerat i BRT/superbussar, infrastruktur, Kollektivtrafik, Moderaterna i Region Skåne, Södra stambanan, Superbussar/BRT, Tillväxt | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Pressmeddelande – Ungdomsarbetslösheten minskar snabbare

Publicerat på MyNewsdesk

I dag på FN:s internationella ungdomsdag sätter Moderaterna i Region Skåne fokus på arbetsmarknaden.

-  Att skaffa sig den första arbetslivserfarenheten är svårt. Det är därför det behövs särskilda insatser för att hjälpa ungdomar att få ett första jobb och smaka på lönekuvertet, säger regionrådet Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Utöver regeringens nationella insatser med yrkesintroduktionsanställningar och halverad arbetsgivaravgift för unga driver Moderaterna i Region Skåne en politik för att särskilt underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden. Det handlar till exempel om att öka entreprenörskap för att stärka nyföretagande och innovation, och om ökad samverkan mellan skola och arbetsliv för att rå på matchningsproblematiken – att arbetsgivare inte hittar den kompetens de söker.

-  Samtidigt är det viktigt att tala tydligt om hur ungdomsarbetslösheten egentligen ser ut, framhåller Pontus Lindberg. Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att det sakta ljusnar på arbetsmarknaden generellt. För ungdomar i Skåne sker förbättringen ännu snabbare.

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar i Skåne mellan 18 och 24 år uppgick till 13 100 i juli, vilket är 1 400 färre än för ett år sedan. Nedgången har skett både bland öppet arbetslösa och bland ungdomar i program. I relativa tal uppgick ungdomsarbetslösheten till 19,3 procent, en minskning med 2,0 procentenheter sedan samma månad förra året.

-  Mest illavarslande är att i S-styrda Malmö fortsätter arbetslösheten att öka. Utvecklingen i Malmö skiljer sig från de övriga storstäderna, Stockholm och Göteborg, där arbetslösheten har minskat under året. Det lär inte bli bättre om Socialdemokraterna tillåts göra det dyrare att anställa unga, avslutar Pontus Lindberg.

Mer information och kommentarer:

Pontus Lindberg (M)
Regionråd
Region Skåne
Ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tel: 044-309 34 72

Publicerat i arbetslöshet, Arbetslinjen, Tillväxt, ungdomsarbetslöshet | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Vecka 33 – 11 till 17 aug

 • 11 aug – Presidiemöte RTN (Malmö), kampanjförberedelser, möte med förbundsstyrelsen (Malmö)
 • 12 aug – Regionledning (Kristianstad)
 • 13 aug – Besök på Flyinge (Flyinge), dörrknackning (Kristianstad)
 • 14 aug – Möte med stambanan.com (Hässleholm), besök från Region Själland (Lund)
 • 15 aug – Mötesplats Skåne (Malmö)
 • 16 aug – Kampanj på stan (Kristianstad), valupptakt Östra Göinge, lansering av min kampanjblogg ”30 tankar om tillväxt!”
 • 17 aug – Invigning av Pågatågsstationen i Kvidinge, valkickoff Skåne (Helsingborg)
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 28 till 32 – sommar på olika platser

 • 19 juli – Beachhandboll (Åhus Beachhandbollsfestival)
 • 20 juli – MUF-utbildning (Lund)
 • 25 juli – Beredningen för medborgardialog (Krämarmarknaden, Simrishamn)
 • 26 juli – Långlördagskampanj (Kristianstad)
 • 5 augusti – Invigning av Prof Hans Hansson brygga i Ystad

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Pressmeddelande – Jobbpolitiken ger resultat!

 

Publicerad på mynewsdesk 8 augusti 2014

Arbetsmarknaden i Skåne visar fortsatt tydliga tecken på förbättring, precis så som trenden har visat under de senaste månaderna. Detta framgår av Arbetsförmedlingens månadsstatistik, som publicerades i dag (8/8).

Jämfört med för ett år sedan har arbetslösheten i Skåne minskat med 1 864 personer och noterar nu 10,0 procent. 5,6 procent är öppet arbetslösa och 4,4 procent befinner sig i program med aktivitetsstöd.

– Det är glädjande att arbetslösheten minskar i Skåne. Konjunkturen och politiken samspelar effektivt för att minska utanförskapet, säger regionrådet Pontus Lindberg, ordförande i regionala tillväxtnämnden i Region Skåne. Utmaningar återstår dock. En av de tydligaste är att S-styrda Malmö så påtagligt tynger utvecklingen. I Malmö ökar fortfarande arbetslösheten och har nu gjort det varje månad i snart sex år.

– Politiskt sett, med tanke på att valet närmar sig, är det mest intressanta dock jämförelserna med hur det såg ut 2006. Både i Skåne och på riksnivå.

Den 8 augusti 2006 meddelade Länsarbetsnämnden att 57 000 i Skåne saknade jobb. Den 8 augusti 2014 är siffran 59 761. Det är illa, men som andel av befolkningen är det en klar minskning: Skåningarna har under samma period blivit drygt 100 000 fler.

– Svart på vitt ser vi att arbetslinjen fungerar, säger Pontus Lindberg. Inte minst mot bakgrund av att vi under senare år har genomgått den djupaste lågkonjunkturen sedan 1930-talsdepressionen.

På riksnivå var den öppna arbetslösheten nere i 5,1 procent sommaren 2006. Samtidigt deltog 3,4 procent av arbetskraften i program med aktivitetsstöd. Den totala arbetslösheten låg då således på 8,1 procent. I dag är den totala arbetslösheten i riket 7,7 procent. 4,3 procent är öppet arbetslösa och 3,4 procent deltar i program med aktivitetsstöd.

Mer information och kommentarer:

Pontus Lindberg (M)
Regionråd
Region Skåne
Ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tel: 044-309 34 72

Publicerat i Alliansen, arbetslöshet, Arbetslinjen, Jobb, Tillväxt | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Pågatåg Nordost och Krösatåg – projektfilm från Trafikverket

Bra beskrivning av projektet som inte blivit av utan kraftfull medfinansiering från berörda kommuner och Regionförbundet Södra Småland och Region Skåne.

Publicerat i infrastruktur, Kollektivtrafik, Pågatåg Nordost, Tillväxt | Märkt , , , | Lämna en kommentar