Tågtunnel fick Skåne att utvecklas!

Tågtunnel fick Skåne att utvecklas!

 

(Publicerad i GT 17 sept 2014. Efter valet kommer finns det en rejäl hög debattartiklar som aldrig kom in. Några av dem är kanske fortfarande aktuella, här kommer ett sådant exempel.)

 

I december firar vi i Skåne fyraårsjubileum av Citytunnelns öppnande,

vår tågtunnel under centrala Malmö. Vi hoppas för skull att ni snart

kan göra det samma. Citytunneln kan kallas för Västlänkens tvilling

och har inneburit ett lyft för Malmö och för hela Skåne, den har knutit

ihop vår region och gett kraft åt Malmö att fortsätta utvecklas.

Västlänken erbjuder Västsverige samma möjlighet.

Debatten om Västlänken som just nu pågår i Göteborg har nått oss i Skåne.

Eftersom vi har byggt en tågtunnel under de centrala delarna av Malmö vill

vi dela med oss av vår syn på saken.

Att Västsverige utvecklas är viktigt för oss. Ni är det storstadsområde i

Sverige som ligger närmast oss och vi vill att ni växer, utvecklas och blir

starkare. Vi behöver knyta våra regioner närmare varandra, för på den

internationella arenan är vi små men tillsammans starkare. Vi kommer båda

tjäna på att vi utvecklas.

Citytunneln i Malmö har många likheter med Västlänken i Göteborg. Det

är en tågtunnel under de centrala delarna av vår regions största stad. Den

har tre stationer, en under vår gamla centralstation, en vid Triangeln mitt i

centrum och en i Hyllie där vi genomfört omfattande stadsbyggnadsprojekt.

Syfte med Citytunneln är att öka kapaciteten på Malmö C och möjliggöra

genomfarttrafik, erbjuda fler knutpunkter i Malmö för resenärerna och

erbjuda nya utvecklingsmöjligheter för Malmö. Känns det igen? Det är

nämligen i stort sett samma målsättning som Västlänken har.

Citytunneln en succé

När vi nu, fyra år efter invigningen, står med facit i hand kan vi konstatera

att Citytunneln varit en succé och leverat precis det som vi hoppades och

förväntade oss. Tågresande har ökat betydligt i Skåne och trenden är att

det kommer öka ytterligare. Resandeökningen tog fart redan innan tunneln

stod färdig, men utan tunneln hade vi kunnat hantera den. Vår

arbetsmarknadsregion har nu växt sig större än Göteborgs, den största

anledningen till det är vår förbättrade infrastruktur. Tågresandet har ökat så

pass mycket att vi nu behöver nya satsningar på järnvägen, vi är redo att

nästa steg för vår utveckling.

I Hyllie har det växt fram en helt ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser,

affärer och en ny idrottsarena. Katalysatorn för detta har varit Citytunneln

och Öresundsbron.

Att bygga tågtunnlar under städer är stora och komplicerade projekt, men

fullt möjligt och vinsterna är stora. Trafikverket levererade vad det skulle och

visade att det har kompetensen och förmågan att beräkna, planera och

bygga infrastruktur. Citytunneln byggdes för nästan en miljard mindre än

beräknat och stod klar innan utlovat slutdatum.

Västlänken

För 15 år sen var situationen i Malmö helt annorlunda än i dag. Våra stora

varv lades ned, andra företag med dem och framtidstron var i botten. Men vi

har lyckats vända på allt och grunden i det har varit stadsutveckling och

förbättrad infrastruktur.

Göteborg har fantastiska möjligheter och utgångsläget är bättre än det vi

hade. Lär av våra erfarenheter i Skåne, genomför det Västsvenska paketet

och ta vara på er potential!

Då kan vi se fram emot nästa steg. Ett höghastighetståg mellan Göteborg

och Malmö kan bygga samman våra storstäder till en sammanhållen

tillväxtregion. Då skulle västsidan bli klart starkast i Sverige när det gäller

befolkning och tillväxt. Så det finns mycket i potten.

 

PER TRYDING

Vice vd, Sydsvenska Handelskammaren

PONTUS LINBERG

Ordförande Tillväxtnämnden, regionråd (M), Region Skåne

Publicerat i Höghastighetståg, Kollektivtrafik, Tillväxt | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vecka 38 – 15 till 21 sept (åter till vardagen…)

15 sept – Presidieberedning (Malmö), resa till Bryssel

16 sept – Möte med HYER (Bryssel), hemresa

19 sept – Möte med Strukturfondpartnerskapet Skåne-Blekinge (Marinmuseet, Karlskrona)

20 sept – Elbilsrally runt Öresund

 

 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Valets viktigaste fråga!

IMG_0958.JPG

Bild | Posted on by | Lämna en kommentar

Jag söker ditt förtroende!

Pia Kinhult skriver mycket väl i Kvällsposten varför en röst på Moderaterna är rätt i söndagens val. Artikeln följer nedan.

w5608 - prio

Jag söker ditt förtroende därför att jag respekterar att du kan och vill leva efter ditt eget huvud – därför är valfrihet och mångfald vägledande i all moderat politik.

Jag söker ditt förtroende i valet på söndag för att jag älskar och tror på Skåne. Jag söker ditt förtroende därför att jag vill fortsätta att jobba stenhårt för att Skåne ska bli ännu bättre att leva i. Tillsammans ska vi skapa möjligheternas Skåne – för alla efter var och ens förutsättningar.

Jag söker ditt förtroende därför att jag respekterar att du kan och vill leva efter ditt eget huvud – därför är valfrihet och mångfald vägledande i all moderat politik. Vi vill ge dig möjligheten att själv välja vem som ska hjälpa dig om du behöver tekniska hjälpmedel eller rehabilitering, barnfamiljen som behöver barnläkare eller du som behöver stöd inom psykiatrin. Din rätt som patient att själv välja har lett till mer vård och kortare köer. Det inflytandet och den makten för dig som patient vill jag trygga och garantera även i framtiden.

 

Jag söker ditt förtroende för att vi ska kunna satsa ytterligare en miljard kronor på cancersjukvården i Skåne. Vi har öppnat en toppmodern strålningsanläggning i Lund och startat ett diagnostiskt centrum i Kristianstad, men vi måste bli ännu bättre på att ta hand om alla som drabbas av denna folksjukdom. Här finns fortsatt många utmaningar. Därför är det mitt löfte att alla cancerdrabbade ska få en kontaktsköterska som ska ha ansvar för att upprätta en vårdplan och lotsa rätt genom vårdkedjan. All cancerbehandling ska också starta senast fyra veckor efter det att patientens remiss mottagits i specialistvården.

Jag söker ditt förtroende för att göra Region Skåne till en modern organisation.

Jag vill tacka alla medarbetare som dygnets alla timmar, året om, ser till att vi har hälso- och sjukvård, kultur och kommunikationer i världsklass. Utan er stannar Skåne. Men jag vet också att många medarbetare känner stor frustration över att de vill göra mer och arbeta smartare, och jag är fast besluten att öppna upp organisationen och premiera innovation och nytänkande. Entreprenörer och visselblåsare ska vi välkomna.

Jag söker ditt förtroende för att kunna reda ut allt trassel med IT inom Region Skåne. I dag lägger personalen ner alldeles för många arbetstimmar på att hitta rätt i föråldrade system och patienterna har rätt att kräva moderna och säkra kommunikationsvägar.

Är inte allt detta självklarheter? Rakt inte. Det borde vara så, men mycket arbete återstår och vi är också oeniga med S, SD och V om att genomföra ovanstående.

Jag söker ditt förtroende på söndag för att jag ska kunna göra allt i min makt för att du ska kunna få bland de bästa möjligheterna i världen att leva det liv som du själv önskar. Här i vårt älskade Skåne frågar vi vad du kan och vill och inte varifrån du kommer.

Pia Kinhult

Ängelholm, regionstyrelsens ordförande i Skåne och toppkandidat för Moderaterna”

(Artikeln publicerad i Kvp den 12 september 2014)

Publicerat i Moderaterna i Region Skåne, sjukvård | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vägvalet – jobbvalet

Jobbvalet

Bild | Posted on by | Märkt , , | Lämna en kommentar

Nu får det vara nog!

(Publicerad i KB 140912)
Stefan Löfven (S) och Henrik Fritzon (S) svartmålar den skånska vården. De hävdar (Kb 10/9) att kvaliteten och tillgängligheten har försämrats sedan 2006. Det är fel.
Vi har en sjukvård med medicinsk kvalitet i världsklass, vilket bland annat visas av att vi har vunnit och återvunnit ansvar för rikssjukvård.
2006 var det fler än 12 500 personer som hade stått i kö för operation mer än 90 dagar, i juni i år var det 2 450.
2006 var det 36 300 som jobbade i vården. Vid senaste årsskiftet var de preliminärt 36 348. Visst, det har blivit ett par tusen färre i Regionen, men också ett par tusen fler i privat vård. Löfven och Fritzon ignorerar alltså flera tusen vårdanställda, bara för att det inte står Region Skåne på deras lönebesked.
Mellan 2002 och 2014 har vården fått mer än 4 miljarder kronor ytterligare, utöver sådant som löneökningar mm. Det är ett tillskott på nästan 20 procent.
Vi tar ansvar för vården, och framtiden. Cancermiljarden är en historisk satsning på en av våra största folksjukdomar, och vi avsätter 20 miljarder för att uppgradera sjukhusen i Malmö, Lund och Helsingborg. Nu är det dags att tänka på CSK och Hässleholm.
Pontus Lindberg (M)
regionråd
Stefan Lamme (M)
regionråd
Douglas Roth (M)
ordförande i habilitering- och hjälpmedelsnämnden
Region Skåne

Publicerat i Moderaterna i Region Skåne, sjukvård | Märkt , | Lämna en kommentar

Nytt mentorprogram i Region Skåne för invandrarkvinnor

Publicerat på MyNewsdesk

Femklövern i Region Skåne har enats om att anslå 900 000 kronor till ett mentorskapsprogram för invandrarkvinnor i samverkan med Internationella Kvinnoföreningen i Malmö.

– Tanken är att chefer och tjänstemän i Region Skåne ska få möjlighet att under ett år verka som mentorer åt högskoleutbildade utrikesfödda kvinnor, säger regionrådet Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden. Många som kommer till Skåne saknar nödvändiga nätverk och fastnar därför i utanförskap.

– Sammanlagt handlar det om att skapa förutsättningar för tolv mentorspar, som kan träffas enskilt fem gånger, samt därutöver fem gånger vid gemensamma utbildningstillfällen, berättar Ewa Bertz (FP), vice ordförande i regionala tillväxtnämnden. Målet är att stimulera ömsesidigt lärande, till gagn för hela samhället.

– Dagens arbetsmarknad är inte jämställd och många invandrade kvinnor har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, säger Mätta Ivarsson (MP), ersättare i regionala tillväxtnämnden. Mentorskapsprogrammet är ett sätt att synliggöra en resurs på arbetsmarknaden som hittills inte har fått komma till sin rätt.

– Med mentorskapsprogrammet förbättras både invandrarkvinnors möjlighet att snabbare få ett jobb och det regionala näringslivets behov av kompetent arbetskraft, säger Ingemar Jeppsson (C), ledamot i regionala tillväxtnämnden.

– Region Skåne är Skånes största arbetsgivare, säger Per Einarsson (KD), ledamot i regionala tillväxtnämnden. Därför har vi ett särskilt ansvar att bidra till minskat utanförskap – och ökad känsla av sammanhang.

Några skånska kommuner – som Kristianstad, Helsingborg och Malmö – har visat intresse av att parallellt genomföra liknande program. Om så blir fallet står Region Skåne redo att verka som regional samordnare.

Mer information och kontakt:

Pontus Lindberg (M)
Regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tel: 070-853 33 96

Ewa Bertz (FP)
Förste vice ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tel: 0706-03 43 39

Mätta Ivarsson (MP)
Ersättare i regionala tillväxtnämnden
Tel: 0709-14 47 21

Ingemar Jeppsson (C)
Ledamot i regionala tillväxtnämnden
Tel: 0738-21 05 88

Per Einarsson (KD)
Ledamot i regionala tillväxtnämnden
Tel: 0708-62 75 55

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i

Publicerat i Arbetslinjen, integration, Jobb, Tillväxt | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Invigning av Sveriges största biogasanläggning i Jordberga – 8 september 201

(Det talade ordet gäller)

Ett stort tack för möjligheten att vara här, vilken härlig uppslutning och vilket härligt väder. Något varmare än i våras då Regionala Tillväxtnämnden sammanträde här i Jordberga för att understryka vårt engagemang för biogasen i Skåne.

Politiken handlar om att vilja, sa en gång en svensk politiker, men skall det bli någon skillnad räcker det inte med ord. En annan något större politiker Winston Churchill betonade vid mer än ett tillfälle att det är viktigare med verkstad, dvs ”Action speaks louder than words”, även om han mer än gärna talade och skrev mycket och väl.

När det gäller våra miljöutmaningar är det viktigt att vi agerar nu. Därför har Region Skåne agerat, vi har idag mer än 800 av 1000 bussar i Skånetrafiken som drivs med vårt eget bränsle i Skåne, biogas.

Själv erkänner jag att jag var lite tveksam till biogas efter lite dåliga erfarenheter med en förseriegasbil i början av 2000-talet. Men idag efter mer än 17000 mil i en biogasbil är jag övertygad, biogas är en väsentlig del av lösningen på våra klimatutmaningar.

Redan idag går all stadstrafik i Skåne med biogasbussar och hemma i min hemstad, Kristianstad, innebär det 100% biogas i tankarna.

När vi pratar om utsläppen av klimatgaser känns det ibland som om utmaningen skulle vara oöverstiglig. Men jag är som utvecklingsoptimist övertygad om att vi klarar av den här utmaningen. Sverige har visat de senaste 20 åren att det går att förena ökad tillväxt med minskade utsläpp av koldioxid.

För en sak är klar, tillväxt i en modern ekonomi bygger på interaktion mellan människor och det kommer alltid att skapa ett behov av mer transporter. Vår globala ekonomi är som en gigantisk myrstack som hela tider växer.

I Skåne visar vi dessutom att det går att komma ännu längre, visserligen har Region Skåne redan två vätgasbilar i vår vagnspark, som bara släpper ut vatten. Men det riktigt fina är att när vi som jag kör med 100% biogas i tankarna så är det faktiskt klimatpositivt. Det är bättre för miljön att metanet används i ett bränsle än att det läcker upp i atmosfären.

I Skåne är möjligheterna goda för biogas och det kan ge hela 3TWh och flera tusen arbetstillfällen. Vi har också redan flera företag som exporterar biogasteknik med framgång.

Här i Jordberga öppnas nu Sveriges största biogasanläggning som bl a kommer att använda sig av mellangrödor som fångar upp näringsämnen som annars kunde läckt ut i Östersjön. Det är lite tänk utanför boxen, sådant vill vi se mer av.

Från Region Skånes sida kommer vi att driva vidare arbetet med Färdplan Biogas och vi tror att målet fossilbränslefritt Region Skåne är inom räckhåll 2020 och för hela Skåne är 2030 ett möjligt måldatum.

För att vi skall lyckas med det här behöver vi fler som vågar satsa på produktion och för att vi skall nå dit behövs långsiktiga lösningar.

Därför arbetar vi sedan några år tillbaka tillsammans med Västra Götaland. Vi har visserligen olika politisk färg på våra majoriteter och min närmaste politiker i Västra Götalandsregionen är en vänsterpartist. Men vi är mellan Skåne och VGR överens över blockgränsen om att vi skall arbeta tillsammans för att främja biogasens möjligheter.

Det är så, genom långsiktighet och verkstad som vi kommer att lösa de miljöutmaningar vi står inför. När man som jag idag har fått färdas med biogas i tanken genom det skånska landskapet ner till Söderslätt kan inte framtiden vara annat än ljus!

Från Region Skåne har jag med mig ett stort ”Lycka till!” till Jordbergas biogasanläggning. Framtiden kommer alltid att innebära utmaningar, men det är som någon sa en gång – Framgång kräver en större ansträngning och i det arbetet gäller både – Alla skall med och Alla behövs! – för att vi skall lyckas!

Publicerat i Biogas, Jobb, Region Skåne, Tillväxt | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Vecka 38 – 8 till 14 september

  • 8 sept – Invigning av Sveriges största biogasanläggning i Jordberg utanför Trelleborg,
  • inbjudan_8sept
  • femklöverberedning inom Regionala Tillväxtnämnden per video för miljöns skull
  • 9 sept – Debatt Hvilan Folkhögskolan (Åkarp), Valkampanj
  • 11 sept – Malmö Airport roll i regionen (Malmö)
  • 10 sept – 14 sept Valkampanj ända in i kaklet!
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Bilen är inte problemet, det är utsläppen som skall bort, inte friheten!

bild

Publicerat i Moderaterna | Märkt , | Lämna en kommentar