Alliansen – Vi håller vad vi lovar!

Publicerat i Alliansen, Jobb | Märkt , | Lämna en kommentar

Bingo för Broby

Publicerad i Kristianstadsbladet den 21 juli 2014

Kanskeensuperbuss
(Superbussar, kan vara dubbeldäckare, de är redan provkörda på sträckan i vinterväglag)

Mellan Vattenrike och Stenrike –genom Skånes gröna hjärta – går en pulsåder: väg 19. Den gör ett bättre och godare liv möjligt för fler. Att den betyder mycket för många – fler än vad den en gång planerades för – framgår av att den i dag är mycket hårt belastad. Arbetspendlingen blir intensivare och godstrafiken tätnar, samtidigt som framkomligheten är begränsad. Därför ska den nu byggas ut för att bli trafiksäker och trygg.
Regeringen har nämligen lyssnat på oss. Det har vi svårt för att tro att en rödgrön regering skulle göra. Miljöpartiet ogillar vanligtvis vägutbyggnader. De står för en politik som går ut på att så många som möjligt ska samsas i ”urbana miljöer” Vi vill i stället ge också de stolta göingar som förståndigt valt att verka från vår vackra bygd goda förutsättningar att själva välja hur de vill leva och bo.

Vägar med motorburen trafik är inget framtidshot. Tvärtom. De är en nödvändighet. Asfalt behövs. Teknikutvecklingen med el, gas- och hybridtekniker torde snabbt förändra mångas föråldrade syn på bilar som klimatbovar. Dit järnvägsspåren inte går måste vi antingen kunna styra själva eller ha tillgång till en väl fungerande, pålitlig och bekväm kollektivtrafik. I mindre tättbebyggda områden är det svårt att hålla en lika intensiv busstrafik som i storstäderna, likväl måste det finnas goda förbindelser.

Att regeringen nu har gett klartecken både till att göra väg 19 mellan Bjärlöv och Broby mötesfri och att anpassa den för superbussar på sträckan Kristianstad-Broby är oerhört glädjande.Väg 19 är en del i huvudvägnätet för långväga godstransporter. Här passerar många lastbilar på väg till eller från Ystads hamn. Den funktionen är viktig och måste bevaras. Vår internationella konkurrenskraft är beroende av att vi har bra kommunikationer. Det finns således all anledning att förbättra väg 19 så att den fungerar optimalt för både boende och företag. I den regionala transportplanen 2014–025 anslås medel till en utbyggnad av de 16 kilometerna Bjärlöv-Hanaskog-Broby.

Byggstarten är planerad till 2017 och det blir delvis en ny sträckning med mötesfri väg och anpassningar för en hastighet på 100 km/h. Detta förkortar restiderna, inte minst för alla som väljer att åka med den kommande superbussen. Ett högklassigt regionalt bussystem flyttar makt från planerarna och politikerna till skåningarna.

Med väl avvägda satsningar i infrastruktur förbättras förutsättningarna för fler jobb och högre tillväxt. Att regeringens nationella rekordsatsning skapar ett mer effektivt och pålitligt transportsystem på flera håll också i nordöstra Skåne betyder mycket.
Väg 19 och superbussarna är bingo för Broby, jackpott för Göinge och ett löfte till fler om en tryggare framtid med säkrade resurser så att vi gemensamt kan värna både välfärd och välstånd.

Pontus Lindberg (M), regionråd Region Skåne, Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande Östra Göinge

Publicerat i BRT/superbussar, infrastruktur, Kollektivtrafik, Superbussar/BRT, Tillväxt | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Lämna inte bina i sticket

Bikupan
Publicerad i KvP 18 juli 2014

Sedan länge står det en bikupa bortom planket i min trädgård. Jag erkänner att jag var lite tveksam när biodlaren, som jag känner på håll, ställde dit kupan. Och visst, jag har blivit stucken två gånger. Men det var helt klart berättigat självförsvar, bägge gångerna.
I dag är jag stolt över bina. Berättar gärna att vi till och med har varit “fosterfamilj” för några tillfälligt omhändertagna och omplacerade bisamhällen.

I sammanhanget spelar jag naturligtvis bara en biroll. Men även sådana ger insikter. Nu förstår även jag – som gammal asfaltskramare och bilvän – hur viktigt och fascinerande det är med bin. Jag har börjat ställa mig lite närmare kupan för att kunna se hur de små arbetsbina med några danssteg berättar för sina kamrater var de ska flyga för att hitta mest nektar och pollen.

Ekosystemtjänst

Bina är en ekosystemtjänst som vi alla behöver. Ska det bli frukt i våra trädgårdar, ska det gå att odla kvävefångande klöver på åkermarkerna, ska våra blommor blomma, då krävs det arbetsbin som pollinerar.

I Sverige har den urbanisering som började med industrialiseringen för drygt 150 år sedan fått förnyad kraft. I få andra länder går flyttlassen till städerna lika intensivt som i Sverige i dag. Den ekonomiska tillväxten sker runtom i världen främst i storstadsområdena. I Sverige har vi goda möjligheter att göra denna utveckling lite grönare – och det gäller speciellt i Skåne. Vi har en flerkärnig ortstruktur vi kan vara stolta över, med flera pulserande städer och en levande landsbygd.

Urbana miljöer

Att vi dras till urbana miljöer är inte konstigt. Många av oss attraheras av andra människor, av ställen där möjligheterna till tillväxt är bättre och där kunskapen finns. Samtidigt behöver vi naturen. Stadsparkerna ger ro och luft; tid att tänka och lust att andas.

När vi under kommande år bygger ut Pågatågssystemet och skapar ännu starkare regionala busstråk ökar möjligheterna till förtätning. Det är bra. Flera rapporter visar att om vi bygger tätare så kan vi hushålla bättre med Europas bästa åkermark.Ska hela Skåne blomstra finns ingen universallösning, men en sak är självklar: Utan fungerande ekosystem, utan att naturen runtomkring oss lever, finns det väldigt lite att skörda. Tambiet – det ensamma arbetsbiet, som bara lever tills vingarna är utslitna – är helt avgörande för vår gemensamma framtid.

Pontus Lindberg (M)
regionråd och ordförande för regional tillväxtnämnden, Region Skåne

Publicerat i bi, BRT/superbussar, infrastruktur, Kollektivtrafik, miljö, Strukturbild för Skåne, Superbussar/BRT, Tillväxt | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Pressmeddelande – Första branschrådet för KKN

Region Skåne blir första region i Sverige med ett branschråd för de kulturella och kreativa näringarna (KKN). Idag offentliggjordes rådets ledamöter, de representerar följande områden: arkitektur, design, film, foto, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, besöksnäring, upplevelsebaserat lärande. Åsa Steholt Vernerson, VD Gleerups Utbildning är en av ledamöterna.

– Det är en fantastiskt spännande grupp av personer som besitter många olika kompetenser så jag tror att det kan leda till många nya tankar och idéer som i sin tur kan bidra till att utveckla både befintliga och nya affärer, säger Åsa Steholt Vernerson, VD Gleerups Utbildning, i en kommentar i samband med offentliggörande.

Branschrådet – Skåne Creative Board – har som primär uppgift att vara en rådgivande referensgrupp och samtalspart i det regionala utvecklingsarbetet med kulturella och kreativa näringar. Rådets medlemmar ska bidra till att insatser för kulturella och kreativa näringar genomförs på ett branschnära och relevant sätt. Kulturella och kreativa näringar har en nyckelroll i Region Skånes arbete för att bli Europas mest innovativa region 2020

– Jag är mycket glad och stolt över att vi kan presentera ett branschråd med så namnkunniga företrädare för området. Genom branschrådet vill vi stärka dialogen med och kunskap om behov av utveckling hos de skånska kulturella och kreativa företagen, säger Pontus Lindberg, ordförande i regionala tillväxtnämnden i samband med offentliggörandet av branschrådets ledamöter.

– Vi ska bidra till att de bästa förutsättningarna råder i Skåne – allt för att kulturskapare ska kunna utveckla och kortbefrukta sina idéer med näringslivet. En bra berättelse kan bli film, kan bli spel, kan bli bok, kan bli dansperformance, kan bli destinationsutveckling…, säger Yngve Petterson, ordförande i kulturnämnden Region Skåne vid pressträffen i Almedalen.

Rådet ska bland annat utse Årets Kulturföretagare

Ledamöterna i branschrådet är utsedda på två år, från hösten 2014 till hösten 2016. Rådet sammanträder cirka fyra gånger per år. Med start 2015 inrättar Region Skåne ett nytt pris Årets Kulturföretagare. En uppgift för rådet blir att nominera och utse pristagare.
Mer info: http://www.mynewsdesk.com/se/region_skane/pressreleases/aasa-steholt-vernerson-en-av-tretton-ledamoeter-i-region-skaanes-branschraad-foer-kulturella-och-kreativa-naeringar-1013900

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vecka 27 – 30 juni till 6 juli

29 juni – Resa till Visby och Almedalen
30 juni – 9.00 ”Inkubatorer och deras roll för tillväxten” S:t Nikolairuinen, 14.00 Seminarium under bussfärd med Volvos Laddhybrid, 16.00 Medverkar i ”Event och turism” Öresundshuset
1 juli – 11.30 ”Fossilfritt Skåne och Mälardalen..” Hästgatan 1, ”Next Move” Teaterbåten
2 juli – 07.30 Pressträff ”Branschråd för Kultur- och kreativa näringar” Öresundshuset, 13.30 ”Filmpolitiskt samtal” Öresundshuset, 20.00 ”Mingel och hållbart mode” Öresundshuset
3 juli – 12.30 ”Transportseminarium”, Länsstyrelsens trädgård
4 juli – Hemresa från Visby

Programmet för Öresundshuset hittar du här: http://www.oresundshuset.nu/program

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Det älskade körkortet

(Publicerad i Kristianstadsbladet den 26 juni 2014)

Bilsamhället påstås vara ett utvecklingssteg i fel riktning. Nu ska i stället kollektivtrafik vara den enda vägen. Tillåt mig att tvivla, skriver debattskribenten Pontus Lindberg (M).

Den 24 juni 1984, lite drygt en månad efter min artonårsdag körde jag upp i Kristianstad och fick mitt körkort. Jag kommer fortfarande ihåg hur häftigt det var att samma kväll framåt midnatt ta en sväng med mina föräldrars bil. Att färdas fram i natten med det gröna skenet från instrumentbelysningen var stort.

30 år senare har jag kört överallt i vårt vackra Skåne, men också runt om i Europa. Det har blivit en hel del mil, med stor sannolikhet så många att jag hade nått månen och varit på god väg tillbaka mot jorden om det nu gått någon väg dit.

Men det intressanta är inte själva sträckan, utan vad körkortet och bilen har gett mig: Frihet! Frihet att åka när jag vill, frihet att söka jobb där jag vill, frihet att finna ett hus mitt ute på den skånska slätten, frihet att skjutsa barnen till skolan och olika aktiviteter när jag vill. Den otroliga flexibilitet som körkortet och bilen ger underskattas allt för ofta.

De senaste åren har begreppet ”peak car” snurrat runt i debatten. Bilsamhället påstås vara ett utvecklingssteg i fel riktning. Nu ska i stället kollektivtrafik vara den enda vägen. Tillåt mig att tvivla. Det är inget fel på kollektivtrafik, det är riktigt effektivt och bra där trafiken är tät och det bor många, som i våra största städer. Men det fungerar bäst då själva resan är individuell, det vill säga bussen, spårvagnen eller tunnelbanan går så ofta att man kan hoppa på när man själv vill och kan. Att passa tidtabeller är inte attraktivt.

Den stora utmaningen med vägtransporterna är utsläppen, men utsläppsfria bilar kommer att vara självklara inom tio år. Redan i dag är en biogasbil som tankas i Kristianstad klimatpositiv. Det är faktiskt sämre om metangasen bara läcker ut. Därtill kommer det faktum att många av oss bilister hade klarat vardagen utmärkt med de elbilar som redan finns på marknaden. Och mer är på väg: både Google och Volvo testar självstyrande bilar.

Vill vi ha det bättre i framtiden kommer vi att behöva mer transporter, inte mindre. Den politiker som påstår något annat far med osanning. Genom att vi driver specialiseringen allt längre blir vi i Sverige allt bättre på just det vi redan är bäst på i den globala ekonomin. Därför är det viktigt att så många som möjligt själva får bestämma hur vi vill lösa vardagen. Det blir nämligen mycket bättre än om någon annan ska göra det åt oss.

Antalet ungdomar mellan 18 och 24 år som tar körkort har minskat från 60 till 40 procent under de senaste decennierna. Att ungdomar i dag väntar flera år med att skaffa körkort eller till och med avstår från det är inte bara svårt för mig att förstå, det är dessutom olyckligt då det kan vara ett krav för att få jobb, samt begränsar tillvaron och möjligheten att ta del av så mycket av Skåne. Detta är extra tydligt i nordöstra Skåne, där vi har lite mer natur att välja på än nere i sydväst. Ska vi få bättre fart på utvecklingen här är körkortet – precis som avslutade gymnasiestudier – en nödvändighet.

Publicerat i infrastruktur, körkort, Kollektivtrafik, Tillväxt | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Fantastiska siffror för svensk besöksnäring

20140625-104148-38508963.jpg

Bild | Posted on by | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Stilstudie från invigningen av E22 förbifart Fogdarp 19 juni 2014

IMG_2573

IMG_2575

IMG_2572

Bild | Posted on by | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vecka 26 – 23 till 29 juni

  • 23 juni – Möte med ideburna sektorn (Malmö)
  • 24 juni – Frukostmöte (Berlin), möte med Brandenburg, middag med HyER (Köpenhamn)
  • 25 juni – Årsmöte med HyER (Köpenhamn)
  • 26 juni – Avstämning RTN (Malmö), möte med moderata kandidater till regionfullmäktige från nordöstra Skåne (Kristianstad)
  • 27 juni – Möte med Skåne-Blekinge Jordägarförbund (Kristianstad), möte med Spårvagnar i Skåne (Lund)
  • 28 juni – Kampanj på stan vid Sandelins hörna (Kristianstad)
  • 29 juni – Almedalen
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Första spadtaget på Söderåsbanan i Billesholm 19 juni 2014

Publicerat i infrastruktur, Kollektivtrafik, Tillväxt | Märkt , , | Lämna en kommentar