Vad gör Henrik Fritzon för att säkra skåningarnas tillgång till moderna kommunikationer?

Pressmeddelande 21 nov 2014

Sedan valet har Socialdemokraterna och Miljöpartiet gett flera negativa besked om viktig infrastruktur för skåningarna. Först kom beskedet om att (S) och (MP) vill stänga Bromma flygplats senast 2022. Det innebär färre avgångar till Stockholm från skånska flygplatser, om det överhuvudtaget finns plats på Arlanda för fler flyganslutningar. Skånska företag får därmed svårare att upprätthålla täta, personliga möteskontakter, något som fortfarande är nödvändigt. Det är en politik som inte tar hänsyn till att människor och företag ska kunna leva och verka i hela Sverige. Bromma flygplats är en riksangelägenhet. Den är viktig för det skånska näringslivets konkurrenskraft och därmed för tillkomsten av nya, skånska jobb.

Därefter var det dags för Karin Svensson Smith (MP), ordförande i riksdagens trafikutskott, att meddela att det inte är aktuellt med ett snart beslut om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Frågan är utredd i omgångar och av flera av varandra oberoende aktörer. Behovet av en ny fast förbindelse över Öresund är uppenbart. Kapaciteten på Öresundsbron har snart slagit i taket, trots att det fortfarande är länge än innan den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält öppnar 2021. Bron är dessutom sårbar. Nyligen (11/11) rapporterade nyhetsbyrån News Öresund att mycket vindkänsliga fordon avråddes från att köra på Bron under 392 timmar förra året, vilket motsvarar mer än en timme om dagen. Med en tunnel i den norra delen av Öresund minskar den sårbarheten.

Förverkligandet av en ringlinje skulle innebära helt nya möjligheter för arbets- och fritidsresor, samt vara till gagn för den gemensamma bostadsmarknaden med allt vad det innebär av tillväxtmöjligheter.

Oro för finansieringen är inte heller ett skäl för att nedprioritera en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Precis som inkomsterna från avgifterna på Öresundsbron gör att investeringen inte belastar den statliga infrastrukturbudgeten visar beräkningar att de nuvarande trafikvolymerna med färja översatt till en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör räcker för att den ska bära sina egna kostnader.

Under Femklöverns åtta år i ledningen för Region Skåne har frågan om HH varit ständigt aktuell. Den finns med i regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030, och säkerligen också tack vare en bred skånsk samsyn i den nu gällande nationella planen för transportsystemet 2014-2025. Inom ramen för Sverigebygget gav alliansregeringen i uppdrag åt en förhandlingsperson att arbeta vidare med HH-frågan med ambitionen att ett inriktningsbeslut skulle kunna fattas i infrastrukturpropositionen 2016 och att ett skarpt beslut skulle kunna fattas i den nationella planen 2018.

I presentationen av Sverigebygget skrev alliansregeringen: ”Satsningarna på stambanor kommer till största del att finansieras av staten, men tillkommande finansiering i form av banavgifter kan bidra till att satsningen kan genomföras snabbare. Satsningarna på infrastruktur i storstäderna ska kunna delfinansieras genom statliga anslag. Kommunal- och regional medfinansiering för åtgärder i storstäderna liksom för de nya stambanornas stationer kommer att vara betydelsefull.”

En avgörande del i Sverigebygget är alltså medfinansiering, så som Region Skåne tidigare och fortfarande medfinansierar många infrastruktursatsningar i Skåne. Den utsedda förhandlingspersonen ska ingå överenskommelser med berörda kommuner, regioner och andra berörda aktörer om finansiering av spår, stationer och lokala anslutningar.

Socialdemokraterna i Region Skåne har inkonsekvent motarbetat regional medfinansiering. Ibland, som i samband med Citytunneln i Malmö, har det gått för sig. Andra gånger, som när utökad Pågatågstrafik skulle möjliggöras tidigare, tyckte Socialdemokraterna att det var beklagligt, problematiskt och olyckligt.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets inställning till den infrastruktur som är av mycket stor betydelse för skåningar och skånska företag är oroväckande när den är tydlig, och oroväckande otydlig i andra fall. Därför ställer Allians för Skåne i tre interpellationer följande frågor till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) på regionfullmäktiges sammanträde 25/11.

Läs mer

Publicerat i Öresundsregionen, Höghastighetståg, HH-förbindelsen, infrastruktur, Tillväxt | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Ny hemsida för Interreg V Öresund, Kattegat och Skagerrak

IMG_1281.JPG

Efter mycket arbete är vi nu framme vid en ny programperiod för samarbetet över Öresund och angränsande regioner. Besök den nya hemsidan för mer information.

Publicerat i Öresundsregionen | Märkt | Lämna en kommentar

Skånes prestigepriser till – visionär förskola, ekologiskt vattenreningssystem, genialisk koja och Din gata.

Pressmeddelande, Region Skåne – 2014-11-19 19:00 CET

Skånes mest prestigefulla priser 2014 delades ut ikväll. Arkitektur ritad och uppförd i samklang med naturen, en genialisk koja för barns avskildhet, radio på väg och envis miljömedvetenhet i offentlig upphandling är några av prisvinnarna.

Totalt 14 priser och hedersomnämnanden delades ut. Här är några av vinnarna, en hel lista med samtliga priser, hedersomnämnanden och motiveringar bifogas.

Skånes arkitekturpris 2014: Råå förskola

Arkitekt: Dorte Mandrup, Dorte Mandrup arkitekter

Byggherre: Kärnfastigheter i Helsingborgs Stad

Region Skånes stipendium 2014 till nyexaminerad designer: Hélen Phan

Region Skånes stipendium 2014 till etablerad designer: Helle Robertson

Region Skånes miljöpris 2014 delas av tre vinnare: Tullstorpsån ekonomiska förening, Cykelköket i Malmö och Hållbara Hardeberga

Sustainable Business Hub och South Sweden Cleantech Award 2014 går till
Alnarp Cleanwater Technology

Diversity Index mångfaldspriser som är total 7 stycken där bland annat Kent Wisti får Mångfaldspriset i kategorin trosuppfattning och Sveriges Radios program Din gata vinner i kategorin etnicitet.

- Det är glädjande att både kunna prisa och visa upp det bästa av så många nydanande, skånska insatser, säger Pontus Lindberg (m), ordförande i regionala tillväxnämnden, Region Skåne

- Inspirerande att Skåne har så många kreativa och visionära krafter säger Christine Axelsson (S), 2 vice ordförande regionala tillväxnämnden, Region Skåne

- Det är värdiga vinnare som visar oss att det finns mycket av både engagemang och kreativitet i Skåne säger Mikael Stamming utvecklingsdirektör, Region Skåne

För mer information kontakta:

Pontus Lindberg, regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden, 044-309 34 72

Christine Axelsson, regionråd och andra vice ordförande i regionala tillväxnämnden, 0703-47 51 71

Mikael Stamming, utvecklingsdirektör, 044-309 32 84

Sofia Bennet; press Region Skåne, 040-675 32 05

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Publicerat i arkitektur, design, Innovation | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vecka 47 – 17 till 23 nov

  • 17 nov – Möte med Allians för Skåne, möte med RSAU (regionstyrelsens arbetsutskott), information till gruppledare (Kristianstad)
  • 18 nov – Ordförandemöte RTN, internat med gruppstyrelsen (Skanör)
  • 19 nov – forts internat (Skanör), Kreativa Skåne prisutdelning (Malmö)
  • 20 nov – Alliansöverläggningar, förbundsstyrelse (Malmö)
  • 21 nov – Strukturbild för Skåne, dialog om trafikförsörjningsprogrammet (Kristianstad)

 

 

 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 46 – 10 till 16 oktober

10 okt – Gruppstyrelse och gruppmöte, förbundsstyrelse (Malmö)
11 okt – Konferens ”Startskottet” om EU-fonderna 2014-2020 (Stockholm)
12 okt – Möte (Stockholm)
13 okt – Möte om ”Den attraktiva regionen” (Stockholm)
14 okt – Paneldiskussion Innocarnival (Malmö)

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Sundet skall förena Skåne med Själland, inte fungera som en barriär!

(Publicerad i Sydsvenskan 5 nov 2014)

Socialdemokraterna borde arbeta tillsammans med Moderaterna för att Öresundskomiteen ska få mer att säga till om. Det skriver Carl Johan Sonesson (M), oppositionsråd i Region Skåne, och Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden, inför torsdagens Öresundsting ombord på färjan Tycho Brahe.

Öresundsfrågorna är tyvärr inte lika heta idag som för tio eller tjugo år sedan. I Stockholm betraktas det regionala samarbetet, i dubbel bemärkelse, på avstånd, som om Öresundsintegrationen redan är optimal eller åtminstone spelar en marginell betydelse för Sverige. Bron står ju där.

I Köpenhamn är frågan naturligt nog betydligt närmare. Men när danska politiker ska planera för stärkt internationell konkurrenskraft i det som kallas fokuserad växtdagordning får Skåne vara med på nåder, lite grand som kusinen från landet. Bron är mentalt enkelriktad.

Därför är morgondagens Öresundsting ombord på Tycho Brahe så viktigt.

Med 3,8 miljoner invånare spelar Öresundsregionen en inte obetydlig roll. Här finns tvärtom goda förutsättningar för att möta de globala utmaningarna. Men det kräver samsyn: Sundet ska förena Skåne med Själland, inte fungera som en barriär mellan Sverige och Danmark.

Detta är en fråga som arrangören bakom Öresundstinget har arbetat med sedan 1993. Öresundskomiteen samlar regioner och kommuner på båda sidor om Sundet, och ska värna hela regionens intressen i dialog med både den danska och den svenska regeringen, med riksdagen, folketinget och EU.

Ordförandeskapet i Öresundskomiteen växlar mellan Region Skåne och Region Hovedstaden.

När nu styret efter valet skiftat i Region Skåne finns en oro för att intresset från Kristianstad för Öresundsregionen ska bli lika svalt som det är från Stockholm. Regionstyrelsens nyvalde ordförande Henrik Fritzon (S) måste visa ett större engagemang för regional utveckling än vad han hittills har gjort. Socialdemokraternas valmanifest, En jämlik skånsk sjukvård, bestod av tio punkter om sjukvård. Där fanns inte ett enda ord med om de regionala utvecklingsfrågor som gör Region Skåne till något mer än bara ett landsting.

När det så är dags för Öresundsting har Henrik Fritzon valt att med kort varsel kalla till ett möte med regionstyrelsens arbetsutskott samma dag. Det gör att ledande skånska regionpolitiker inte kan närvara på Öresundstinget.

Socialdemokraterna borde arbeta tillsammans med Moderaterna för att Öresundskomiteen ska få mer att säga till om. Med bara förstrött intresse för integrationen i Öresund från ledande S-politiker sitter vi fast i en lillebrorsproblematik, där Stockholm och Köpenhamn sätter agendan och fattar beslut som vi i Skåne inte känner oss helt bekväma med.

Den nya ordföranden i riksdagens trafikutskott, Karin Svensson Smith (MP), har – i strid med en överväldigande politisk vilja i Skåne – spelat ner betydelsen av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Det har bemötts med besvärande tystnad från koalitionspartnern i regeringsställning.

En fråga som kan verka liten, men som har avgörande betydelse för integrationen i Öresundsregionen är svenskarnas tillgänglighet till Kastrup. Var femte person som flyger därifrån kommer från Sverige.

Kastrup är viktigt för Sverige, Sverige är viktigt för Kastrup. Att det då finns ett förslag som klart försämrar tillgängligheten för svenskar är oroande.

Det danska trafikverket, Banedanmark, föreslår skilda perronger för att öka kapaciteten på spåren. Det innebär att de som ska åka i riktning mot Sverige får avsevärt svårare att ta sig till tåget. Och det sker i ett sammanhang då det från dansk sida länge har talats om att begränsa hur långt in i Danmark Öresundstågen ska tillåtas gå.

I en gränsöverskridande region kan man inte vara sig själv närmast och prioritera egna intressen framför de brobyggande.

Ändå har danskarna på senare tid blivit mer uppmärksamma. I den så kallade hovedstadsstrategin slås det fast att Skåne är en naturlig del av Köpenhamn. Det är en välkommen, om än självklar, insikt:

Det krävs en stor kritisk massa av kunskap, företag och människor för att skapa en internationellt konkurrenskraftig region. Det är tingens ordning. Krafttag måste tas för att det ska bli verklighet.

Publicerat i Öresundsregionen, HH-förbindelsen, infrastruktur, Tillväxt | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Allians för Skåne är redo!

Gruppledarna för Allians för Skåne är tydliga i lördagens Kvällsposten:

”Det är inte enbart onödigt att höja skatten utan till och med oklart vad S och MP tänker sig att använda skåningarnas pengar till.”

Allians for skane 2(Bild från tisdagens presskonferens)

Läs hela artikeln.

Publicerat i Alliansen, skatter | Märkt , | Lämna en kommentar

Vecka 45 – 3 till 9 november

  • 3 nov – Första mötet med nya regionfullmäktige 2014-2018 (Kristianstad)
  • 5 nov – Möte med Hyer (Düsseldorf)
  • 6 nov – Möte med Öresundskommittén och Öresundsting (Köpenhamn), förbundsråd (Malmö)
  • 7 nov – Politisk styrgrupp Spårvagnar i Skåne (Lund), Rådslag om Kristianstad/Hässleholm som tillväxtmotor (Kristianstad)
  • 8 nov – 80-års jubileum för Studentföreningen Ateneum (Lund)
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vecka 44 – 27 okt till 2 nov

27 okt – Frukostseminarium ”Framtidens innovationsmiljö” (Lund)

29 okt – Intervju med KPMG om RTNs verksamhet (Kristianstad)

30-31 okt – Landstingsledningsseminarium (Stockholm)

 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

En katastrof för Öresundsregionen!

Pressmeddelande

Banedanmark, det danska Trafikverket, är enligt uppgift åter starkt pådrivande för att användningen av spåren vid Copenhagen airport ska förändras. För att öka kapaciteten vill man att godståg ska passera genom tunneln och att persontågen i riktning mot Sverige ska flyttas till det godsspår som passerar flygplatsen i markplanet.

För att göra det möjligt ska en ny perrong byggas. Beslut väntas inom kort.

– Det här är en katastrof för hela Öresundsregionen, säger regionrådet Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden. Det förändrar drastiskt förutsättningarna för Kastrup upptagningsområde och kan leda till att trafikströmmarna styrs om. Jag har svårt för att förstå hur detta ska kunna gynna de gränsöverskridande ansträngningarna som de formulerats i det danska projektet ”Fokuserad växtdagordning”.

– Kastrup är skåningarnas internationella storflygplats, säger regionrådet Christine Axelsson (S), 2:e vice ordförande i regionala tillväxtnämnden. Det danska beskedet känns som ett slag i ansiktet mot bakgrund av hur mycket Region Skåne har engagerat sig i flygplatsens utveckling.

– Förändringen innebär att resenärer som ska åka mot Sverige får dra sitt bagage genom ankomsthall två och upp för rulltrappan och över vägen för att nå tåget, säger utvecklingsdirektör Mikael Stamming, Region Skåne. Den innebär även att alla frågetecken som kan uppkomma vid godståg i tunnel förstärks. Vad sker med farligt gods?

Mer information och kommentarer

Pontus Lindberg (M)
Regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tel: 0768-89 01 16

Christine Axelsson (S)
Regionråd och andre vice ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tel: 044-309 32 37

Mikael Stamming
Utvecklingsdirektör
Region Skåne
Tel: 0768-89 07 56

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne

Publicerat i infrastruktur, Kollektivtrafik | Märkt , | Lämna en kommentar