God Jul!

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/856/15985340/files/2014/12/img_3266.jpg

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Det är handeln som får (h)julen att snurra!

(Publicerad i Kristianstadsbladet den 22 dec, 2014)

Så var det jul igen. Och precis som förra året tycks julen komma tidigare än vad vi trott och planerat för. Julmat ska lagas, knäck ska kokas, julklappar ska köpas – och som vanligt är vi många som inbillar oss att allt kommer att vara klart i god tid före julafton. Det är en kär tradition.

Handelns utredningsinstitut, HUI, är också en del av en kär jultradition. År efter år spår HUI att julhandeln ska slå nytt rekord – och får rätt. 2014 beräknas omsättningen bli 68 miljarder kronor. Det är något som en del förfasar sig över, men som andra – däribland jag – jublar åt. Ökad handel ger välfärd och välstånd i allt fler länder. Året om.

Det är egentligen bara just när hjulen får fortsätta att snurra som vi klarar av få fler i arbete. Genom handel får de som producerar varor och tjänster in pengar så att de kan utveckla sin verksamhet och anställa mer personal. Cirka 25 procent av detaljhandelns omsättning baserar sig på julhandeln. Att fler sätter snurr på pengarna till jul är således helt avgörande för handelns årsresultat.

Det är naturligtvis inte heller enbart den lokala butiken som vinner på att vi handlar inför jul. Majoriteten av julklapparna tillverkas i andra länder. Vår julglädje skänker livshopp runt om i världen. Vår givmildhet mot varandra ger behövande i fattigare länder nödvändiga tillskott, särskilt om vi använder vår köpmakt på rätt sätt. Att Kina, Indien och andra länder blir allt rikare innebär inte heller att vi i Europa blir fattigare. Statistiken visar tydligt att allt fler får det allt bättre och att frihandeln är avgörande för att så ska ske.

Utvecklingen av nya, välmående marknader medför stora möjligheter för Sveriges fortsatta framgång. Våra öppna gränser har varit avgörande för vår utveckling och nu syns frihandelns förtjänster allt tydligare för hundratals miljoner människor. Frihandeln har gett oss en rikare och fredligare värld. Ingen vill kriga med en handelspartner, det förstör affärsrelationen på både kort och lång sikt. Demokratiska stater krigar aldrig med varandra.
Alliansens jobbskatteavdrag har gett en medelinkomsttagare ungefär en månadslön mer per år sedan 2006. Med Alliansens budget som rättesnöre under 2015 kan fler fortsatt glädja sig över att få bestämma över mer av sin lön; de kan betala av lite extra på sina lån, spara till en semesterresa – eller köpa fler julklappar.

Oavsett vad så har jobbskatteavdraget ökat självbestämmandet och bidragit till fortsatt handel, trots bistra tider i världsekonomin. Sverige har klarat sig bättre än så gott som alla andra jämförbara länder under de svåra år som vi nu börjar se slutet på. Många svenskar har säkerligen inte ens märkt av att vi har passerat genom den djupaste globala lågkonjunkturen sedan 1930-talsdepressionen. En bredare insikt om nyttan av ökad frihet för mer välfärd är nog det jag önskar mig allra mest till jul. Gärna kompletterat med någon mer kommersiell klapp. God jul!

Pontus Lindberg (M)
regionråd
Region Skåne

Publicerat i Debattartikel, frihet, handel, jobbskatteavdrag, Tillväxt, Valfrihet | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Mandatrapport Regionala Tillväxtnämnden 2011-2014

Publicerat i Tillväxt | Märkt | Lämna en kommentar

Vecka 51 – 15 till 21 dec

  • 15 dec – Sista mötet med Regionala Tillväxtnämnden för mandatperioden 2010-2014 (Bjärred)
  • 16 dec -Jullunch, RSAU (Kristianstad)
  • 17 dec – Årsmöte med HYER (Bryssel)
  • 18 dec – Alliansmöte, Regionstyrelse (Kristianstad)
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Debattstatistik 8-9 december 2014 Regionfullmäktige

https://infogr.am/de-ar-flitigast-i-talarstolen1

 

Stolt över moderata insatser i debatten. Allians för Skåne är väl samlade och tar plats med genomarbetade idéer för Skåne!

Publicerat i Alliansen, Moderaterna i Region Skåne, Okategoriserade, Region Skåne | Märkt , , | Lämna en kommentar

Budgetanförande – Allians för Skåne – regionalutveckling

9 december 2014 – Det talade ordet gäller!

Fru ordförande, ledamöter i regionfullmäktige, åhörare

IMG_0990.JPG

Jag vill börja med att yrka på Allians för Skånes budget för 2015. En budget som bygger på åtta års framgångsrikt arbete för Skånes bästa. Ekonomin är efter åtta år med femklövern, där (MP) skall ha ett stort tack för gott samarbete, stark.

I somras antog regionfullmäktige den regionala utvecklingsstrategin – Det öppna Skåne. Det är mycket bra att vi är överens om det utmaningar vi står inför och den potential Skåne har.

Allians för Skånes budget riktar in sig på de utmaningar som finns i den regionala utvecklingsstrategin. Vi måste som region ha flera bollar i luften om vi skall kunna förverkliga våra möjligheter. Sanningen är att det är mycket upp till oss själva i Skåne om vi skall kunna förverkliga våra potentialer.

Det är i vår växande och blandade befolkning som den verkliga kraften finns. Vi politiker är hyfsat duktiga på att prata om framtiden, men det är bara våra väljare som förverkligar den.

Därför betonar vi i Alliansens budget ett fortsatt arbeta för att stärka vår globala konkurrenskraft. Vi skall bygga vidare på Öresundsregionens möjligheter och här är det viktigt att vi har koll på vad våra danska vänner gör.

Att som danskarna nu sätta ett starkt fokus på tillväxt i region är rätt. Det är helt avgörande för Skåne att Köpenhamn börjar hämta in Stockholms tillväxtförsprång. Men vi måste se till att bevaka hur det breda samarbete över Öresund genom bl a Öresundskommitéen finner sin funktion i denna fokusering på tillväxt. Allt är inte tillväxt, men det är nyckeln till det mesta.

Det är här i Öresundsregionen som potentialen är störst i hela Skandinavien. Detta måste vi tillsammans om och om igen förklara i Stockholm.

Vi måste också stärka våra kontakter med Tyskland, bland annat kopplat till ESS och MAX IV inom ramen för STRING-samarbetet. I Bryssel skall bevaka hur vi kan dra större nytta av EU och vilka politiska frågor vi kan påverka genom samverkan med regioner som liknar vår.

Kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor kommit allt mer i fokus för det regionala utvecklingsarbetet. Det är nödvändigt att vi fortsätter att arbeta intensivt med dessa frågor.

Dels handlar det om vår egen verksamhet som utan tvekan Skånes största kunskapsorganisation med drygt 32000 anställda, med miljontalsuniversitetspoäng och mängder med praktiskt erfarenhet tillsammans. Våra medarbetare måste få ännu bättre möjligheter att utvecklas i sina yrkesroller, men också i samverkan med forskning och utvecklingen skapa nya innovationer, tjänster och företag.

Dels har vi tyvärr speciella utmaningar i Skåne. Vi lider fortfarande av en för låg sysselsättningsnivå. Vi börjar nu hämta in finanskrisen, men det behövs många års stadig tillväxt för att vi skall komma ifatt övriga Sverige. Så trots att den skånska arbetsmarknaden varje månad det senaste året sysselsatt allt fler, vi måste få hjulen att snurra fortare.

Kunskapsinnehållet måste bli tyngre i allt vi gör i Skåne. Vårt samarbete med våra klusterorganisationer som Mobila Heigths, MediaEvolution, Livsmedelsakademin, Packbridge mfl måste fortsätta och intensifieras. Arbetet med den internationella innovationsstrategin skall ta kliv framåt.

När sysselsättningsinitiativet för unga blir tillgängligt till våren har vi, Region Blekinge och Region Skåne arbetat intensivt för att vi skall dra nytta av pengarna så fort det är möjligt. Det finns flera framgångsrika projekt, som Kompetensare 2.0, som nu förhoppningsvis skall växlas upp rejält.

Inom Alliansen vill vi gå vidare med jobbpaket som vi startade 2014. Vi skall satsa vidare på studentmedarbetarsystemet som varit framgångsrikt, vi avser att göra en ordentlig satsning på lärlingar genom avtalen som finns för ”Yrkesintroduktionsanställningar”.

Region Skåne skall vara en arbetsgivare som verkligen underlättar för personer med olika funktionsnedsättningar att komma ut på arbetsmarknaden.

God miljö är en avgörande fråga för Skåne och en del av ”Livskvalité i världsklass!”

För min del finns det ingen konflikt mellan tillväxt och god miljö. Ett av Skånes starkaste innovationsområden är också just hållbara städer. Vårt engagemang för biogas syns både i vardagen, där vi steg för steg ställer om all busstrafik till biogasdrift och i att vi gör gemensam sak med Västra Götaland för att lyfta biogasfrågan på nationell nivå. Långsiktiga och tydliga spelregler är avgörande.

Arbetet med att bygga en ny stambanan för höghastighetståg är väl den enda fråga vi kan vara säkra på rullar vidare trots regeringskrisen i riksdagen. Region Skåne måste samla hela Skåne och helst en rejäl bit av övriga Sydsverige så den här satsningen blir av och i en takt som gärna får överraska oss.

Allians för Skåne är vi tydliga med att det är viktigt att gå vidare på satsningar på infrastruktur i hela Skåne. Vi måste både få mer spår och vi måste ha en hel del ny asfalt, bland annat för att kunna utveckla kollektivtrafiken mellan och till våra tillväxtmotorer, men också för att få vardagen att fungera.

För Sveriges och Skånes bästa är skall vi fortsätta driva på för nästa Öresundsförbindelse, mellan Helsingborg och Helsingör, med full kraft.

Publicerat i HH-förbindelsen, infrastruktur, Jobb, Regionala Utvecklingsstrategin, sysselsättningsgrad, Tillväxt, ungdomsarbetslöshet | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Vecka 50 – 8 till 14 dec

  • 8 till 9 dec – Regionfullmäktige (Kristianstad)
  • 10 dec – Möte med SP (Lund)
  • 11-12 dec – Möte med Övervakningskommittén för ESF (Europeiska socialfonden) i Sverige (Stockholm)
  • 14 dec – Invigning Pågatågsstation (Tjörnarp)
Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Bort med tassarna från E22

(Publicerad i Kristianstadsbladet den 3 dec 2014)

Äntligen!” Så känner nog många blekingar i dag. Det är en känsla vi delar med dem. I dag invigs nämligen motor-vägen mellan Sölve och Stensnäs – en viktig upprustning av en ofta avgörande förbindelse i sydöstra Sverige.

Tre år har gått sedan det första spadtaget togs. Resultatet kan beskrivas på många sätt. Förutom kortare restid så är det med bredare vägbanor och planskilda korsningar en nödvändig satsning på ökad trafiksäkerhet för uppemot 15 000 som kör den 15 kilometer långa sträckan en vanlig dag. Politiskt är det en markering mot de – ofta storstadspolitiker – som felaktigt tror att vägburen trafik tillhör dåtiden och som tar varje chans att bekämpa bilar i stället för dåliga bränslen.

Vi lovsjunger gärna tågtrafik. I vårt budgetförslag för Region Skåne finns en större satsning på kollektivtrafik än vad det vingliga ”styret” planerar. En stor del är tänkt att landa i nordöstra Skåne så att fler ska kunna åka buss till de nya pågatågsstationerna.

Samtidigt vägrar vi vara naiva. Mer räls och mer tåg är inte hela lösningen. Om transportsystemet ska fungera behövs också fler och bättre vägar. Som allianspolitiker – och nordostskåningar – har vi lagt mycket tid och kraft på att hela E 22 ska bli motorväg. Vi är inte framme än, men för varje ny etapp som invigs känns målet lite närmare.

Att rusta upp E 22 är viktigt av flera skäl. Trafiksäkerheten blir bättre när trafiken separeras med fasta barriärer. Med dubbla filer och förstärkningar i det övriga vägnätet för långsamgående fordon ökar framkomligheten. Förutsättningar för ökad tillväxt skapas, vilket i sin tur säkerställer välfärd och välstånd.

Och – icke att förglömma – bättre vägar för oss människor närmare varandra.

I vårt hörn av Skåne återstår etapperna Linderöd-Vä och Fjälkinge-Gualöv. Planerad byggstart är nästa år. Enligt allianregeringens infrastrukturplan ska allt vara klart runt 2020. Det är en seger för det påverkansarbete som skett längs E 22 sedan 1990-talet.

Samtidigt är vi uppriktigt sagt oroliga. Om tidsplanen ska hålla måste E 22 prioriteras. När nu S och MP styr såväl regering som region riskerar det att få konsekvenser. Vi är många som minns regeringen Perssons svek från 2004 när pengar öronmärkta för E 22 plötsligt skickades till Trollhättan. Det försenade arbetet med minst fyra år.

Vi vet också att MP motarbetar vägbyggen så ofta de kan. Både Bromma flygplats och HH-leden ifrågasätts nu. Vi vet inte heller hur det blir med nödvändig regional medfinansiering i samband med Sverigebygget, eller Sverigeförhandlingen som de samtalsfokuserade rödgröna har valt att kalla det för. Att det blir en miljöpartist som ansvarar för dessa frågor i Region Skåne skänker ingen större trygghet.

Alliansen gick till val på att E 22 ska bli klar enligt plan. Det tänker vi fortsätta kämpa för. Nu är det upp till den nya regeringen och regionledningen att leverera svar. Hur blir det med E 22? Är det full fart som gäller? Nordostskåningarna har väntat länge nog. Nu är det vår tur att få känna:

”Äntligen!”

Pontus Lindberg (M)

Gilbert Tribo (FP)

Per Einarsson (KD)

Lars Göran Wiberg (C)

Publicerat i Alliansen, Debattartikel, infrastruktur, Kollektivtrafik, Tillväxt | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Vecka 49 – 1 till 7 december

1 dec – Styrgrupp ”Den attraktiva regionen” Kristianstad/Hässleholm (Kristianstad), möte om Sturupspendeln (Malmö Airport)

2 dec – Strukturfondpartnerskapet Skåne-Blekinge, lansering av EU-fonder 2014-2020 (Malmö)

3 dec – Presidieberedning RTN, Skånskt Bredbandsforum (Kristianstad)

4 dec – Allians för Skåne, RSAU (Kristianstad), avslutningstal på ”Offentligt och ideburet medskapande” (Helsingborg)

6 dec – Julkampanj med C4pf Kristianstad

 

 

 

Publicerat i Min politiska kalender | Märkt | Lämna en kommentar

Infrastrukturministern, Skåne mfl vet vad vi vill!

IMG_0986.PNG

I dagens Sydsvenskan intervjuas nya infrastrukturministern Annika Johansson (S) och en hel del är i rätt riktning (bl a viljan att prova nya former av finansiering), men det tycks behövas minst ett besök i Skåne och övriga Öresundsregionen för vår regions bästa.

När det gäller behovet av en nya Öresundsförbindelse kommer här snabbt fakta om den enighet som finns.

1. Region Skåne är i helt eniga om att nästa Öresundsförbindelse skall vara mellan Helsingborg och Helsingör, dvs HH-förbindelsen.

2. Öresundskommiteen den politiska församling som samlar hela Öresundsregionen är enig om att högst på listan av kommande förbindelser står HH-förbindelsen, se ÖRU, vår gemensamma regionala strategi.

Visst finns det stora utmaningar med ett projekt som lär kosta flera tiotals miljarder kronor, men enighet finns regionalt på båda sidor Öresund. Nu gäller det för svensk och dansk regering att ta sig fram till förhandlingsbordet och komma till beslut. Från skånsk sida kommer vi att göra allt för att hjälpa till.

Publicerat i Öresundsregionen, HH-förbindelsen, Tillväxt | Märkt , , | Lämna en kommentar